Ministerie van VenW laat prototype bouwen voor elektronische dijkbewaking

10 Maa, 2008, 13:26 GMT Van Alert Solutions

DELFT, Nederland, March 10 /PRNewswire/ -- Op vrijdag 7 maart heeft het ministerie van Verkeer en Waterstaat aan Alert Solutions een belangrijke opdracht verstrekt voor de bouw van een prototype systeem voor elektronische dijkbewaking. In dit systeem wordt grootschalig sensortechnologie ingezet om voortijdig problemen met dijken en waterkeringen te signaleren. Sensortechnologie is nog niet eerder op deze wijze toegepast voor dijkbewaking. Met de opdrachtverlening onderschrijft het ministerie de mogelijkheden die deze technologie voor de waterbranche biedt.

De opdracht voor Alert Solutions maakt onderdeel uit van het project Digidijk van Rijkswaterstaat. Dit project richt zich op de ontwikkeling van nieuwe waarnemingstechnieken die actuele en betrouwbare informatie moeten opleveren over de toestand van waterkeringen en dijken. Dit is nodig om in de toekomst schade aan dijken en daarmee calamiteiten te beperken.

GeoBeads

Het elektronische meetsysteem GeoBeads plaatst een groot aantal geminiaturiseerde meetmodules binnenin een dijk. Deze meetmodules bevatten zeer kleine sensoren ('kunstmatige zintuigen') die diverse grondeigenschappen zoals waterdruk, temperatuur en beweging kunnen meten. Deze meetgegevens worden samengebracht en gevisualiseerd. Zo verkrijgt de gebruiker doorlopend en real time inzicht in de ondergrondse toestand van de dijk. Veranderingen in deze toestand worden direct opgemerkt en kunnen vroegtijdig tot mogelijk benodigde (versterkings)maatregelen leiden. Dit vermindert de kans op calamiteiten en kan de kosten voor bewaking en beheer van de waterkeringen aanzienlijk terugdringen.

Flood Control

De keuze van het ministerie van Verkeer en Waterstaat voor GeoBeads valt samen met de recente aankondiging van overheid, bedrijfsleven en kennisinstituten om 45 miljoen euro te investeren in twee waterprojecten, waaronder Flood Control 2015. Dit project is gericht op het uitrusten van alle waterkeringen met sensortechnologie zodat ze permanent kunnen worden bewaakt. Met de bouw van GeoBeads sluit Alert Solutions op deze ontwikkeling aan.

Alert Solutions ontwikkelt innovatieve meetsystemen voor het waarnemen van geotechnische parameters. Haar productconcept GeoBeads voor waterkeringen richt zich op het monitoren van dijken. GeoBeads wordt daarnaast voor diverse andere toepassingen doorontwikkeld, bijvoorbeeld voor metingen aan bouwputten en wegen. Alert Solutions is gevestigd op het terrein van de TU Delft en is als technostarter aangesloten bij de incubator Yes!Delft.

http://www.alertsolutions.nl

BRON Alert Solutions