Mn Services initieert stringentere zelfregulering private equity en hedge funds

11 Dec, 2008, 14:36 GMT Van Mn Services N.V.

RIJSWIJK, Nederland, December 11 /PRNewswire/ --

- Evaluatie vereist van verdien- en remuneratiemodellen private equity huizen en hedge funds.

- Fondsen moeten missie statement publiceren bij iedere investering.

Mn Services heeft samen met Nederlandse pensioenfondsen, werkgeversorganisaties en vakbonden de private equity huizen en hedge funds Blackstone, Och-Ziff en Clayton, Dubilier & Rice een beweging gelanceerd om de ethische standaarden en het gedrag van de wereldwijde private equity- en hedge funds-industrie te verbeteren. De partijen hebben gezamenlijk een set van aanbevelingen ontwikkeld voor een code of conduct. Deze aanbevelingen zijn richtinggevend voor stringentere zelfregulering door private equity huizen en hegde funds. Tevens hebben zij afgesproken om deze aanbevelingen verder uit te werken en andere partijen te stimuleren zich bij het initiatief aan te sluiten.

Deze afspraken zijn gemaakt tijdens een door Mn Services, een van de grotere pensioen services providers in Nederland en Europa, geïnitieerde en georganiseerde Ronde Tafel. Mn Services heeft deze Ronde Tafel georganiseerd om de noodzakelijke discussie over de verdere (zelf)regulering van de wereldwijde private equity- en hedge funds-industrie te faciliteren en om wederzijds begrip te kweken tussen private equity huizen, hedge funds en enkele van hun belangrijkste stakeholders.

Ruud Hagendijk, CEO van Mn Services: "Mn Services ziet het als zijn verantwoordelijkheid om investeerders en belangrijke partijen uit de industrie te betrekken bij het opstellen van deze noodzakelijke code of conduct. De resultaten van deze Ronde Tafel zijn waardevolle input voor de discussie over de code".

Over Mn Services

Mn Services beheert een vermogen van EUR 65 miljard (september 2008) voor een groeiend aantal opdrachtgevers. Daarnaast voert het bedrijf de pensioenadministratie uit voor ruim 1,1 miljoen mensen en meer dan 33.000 werkgevers. Hiermee is het bedrijf een van de meest toonaangevende Europese concerns op het gebied van vermogensbeheer en pensioenadministratie.

Mn services initiator van ronde Tafel over private equity en hedge funds

Concrete aanbevelingen voor stringentere zelfregulering door de wereldwijde private equity- en hedge fundsindustrie

Mn Services, een van de grootste pensioen services providers in Nederland en Europa, heeft het initiatief genomen om een Ronde Tafel te organiseren met afgevaardigden van private equity huizen en hedge funds en de Nederlandse pensioensector (pensioenfondsen, werkgeversorganisaties en vakbonden). De pensioensector is een belangrijke stakeholder van de private equity- en hedge fundsindustrie.

Het doel van deze Ronde Tafel was te komen tot een set van aanbevelingen voor en een beweging op te starten richting meer stringentere zelfregulering door private equity huizen en hedge funds.

Gedurende de Ronde Tafel werd gediscussieerd over drie sleutelthema's. Deze thema's waren geselecteerd op basis van intensief voorbereidend overleg met de deelnemers. Gedurende de Ronde Tafel zijn de aanwezigen tot overeenstemming gekomen over een of meerdere aanbevelingen per sleutelthema.

De deelnemers beschouwen deze aanbevelingen als een vertrekpunt voor verdere stappen richting meer stringente zelfregulering. Zij hebben toegezegd de aanbevelingen verder te ontwikkelen en te proberen andere partijen bij het initiatief te betrekken. De deelnemers zullen hierbij aansluiting zoeken met andere initiatieven op het vlak van het verbeteren van zelfregulering.

Sleutelthema's en Aanbevelingen

- Sleutelthema: private equity huizen en hedge funds moeten zich focussen op het creëren van ondernemingswaarde op de lange termijn.

Aanbeveling: evalueer de verdien-, remuneratie- en businessmodellen van private equity huizen en hedge funds om ze beter in lijn te brengen met de lange termijn doelstellingen van de ondernemingen waarin zij investeren.

- Sleutelthema: private equity huizen en hedge funds moeten de lokale overlegcultuur en -gebruiken respecteren en in overleg treden met relevante stakeholders.

Aanbeveling: private equity huizen en hegde funds moeten expliciet het recht van werknemers op vakbondsvorming en collectief onderhandelen erkennen. Er moeten richtlijnen worden ontwikkeld voor het betrekken van relevante stakeholders bij individuele transacties om een betere balans te vinden tussen de belangen van de verschillende betrokken stakeholders.

- Sleutelthema: private equity huizen en hedge funds moeten een actief beleid voeren van communicatie, disclosure en transparantie.

Aanbeveling: ontwikkel een structuur voor een missie statement. Private equity huizen en hegde funds moeten bij iedere investering een missie statement publiceren. In dit missie statement worden de financieringsmethode, de mate van leverage, het investeringsdoel, de investeringshorizon en de management incentives bekend gemaakt.

Deelnemers Ronde Tafel

  
  Private equity huizen en hedge funds:
  - Och-Ziff Capital Management
  - The Blackstone Group
  - Clayton, Dubilier & Rice

  Pensioenfondsen:
  - Pensioenfonds voor de Metalektro
  - Pensioenfonds voor de Metaal en Techniek
  - Vereniging van Bedrijfstak Pensioenfondsen

  Werkgeversorganisaties:
  - MKB Nederland

  Vakbonden:
  - FNV Bondgenoten
  - FNV Vakcentrale
  - CNV Bedrijvenbond

De Ronde Tafel is een Mn Services initiatief.

BRON Mn Services N.V.