Mobiel bankeren in ontwikkelingslanden en de financiële crisis: CGAP ziet mogelijkheden voor groei in markten in ontwikkeling

12 Feb, 2009, 23:45 GMT Van CGAP

WASHINGTON, February 12 /PRNewswire/ --

CGAP, het internationale centrum voor microfinanciering, heeft nieuwe onderzoeksresultaten en gegevens gepubliceerd om telecombedrijven, financiële instellingen en overheden de zakelijke mogelijkheden te laten zien van het vergroten van de toegankelijkheid van financiële diensten ten behoeve van arme mensen in markten in ontwikkeling. In het huidige economische klimaat is de behoefte aan algemene beschikbaarheid van veilige alternatieven voor contant geld alleen maar toegenomen.

"Deze financiële crisis mag niet het einde van vernieuwing betekenen. Laten we niet vergeten dat enkele van de belangrijkste innovaties van de vorige eeuw -- de zakrekenmachine, de televisie en het World Wide Web -- het licht zagen in moeilijke economische omstandigheden," aldus Elizabeth Littlefield, algemeen directeur van CGAP.

Het grootste succes op het gebied van mobiel bankieren tot nu toe is M-PESA in Kenia. Deze dienst is 45% goedkoper dan andere diensten voor het overmaken van geld. Uit een enquête die binnenkort wordt gepubliceerd blijkt dat 83% van de gebruikers van M-PESA zegt dat het "grote negatieve gevolgen" voor hun leven zou hebben als ze niet over deze dienst zouden kunnen beschikken.

Hoewel dit aanmoedigende cijfers zijn, ziet CGAP dat mombiel bankieren wereldwijd nog lang niet haar volledige potentieel heeft bereikt. Minder dan één van de tien gebruikers van bankieren via de mobiele telefoon is arm, heeft geen eerdere ervaring met bankieren, of doet meer dan het verrichten van betalingen en overschrijvingen.

"Mobiel bankieren heeft meer te bieden dan eenvoudige transacties. Het biedt een flexibel platform dat kan beantwoorden aan de behoeften van arme mensen, en biedt tegelijkertijd nieuwe mogelijkheden voor groei voor financiële instellingen," aldus Littlefield. "Alle stukjes vallen nu op hun plaats. Mobiel bankieren bevindt zich nu in een uitgelezen positie om een revolutie teweeg te brengen in de wijze waarop mensen in markten in opkomst kunnen beschikken over bankiersdiensten."

Daarnaast zijn er andere potentiële kansen voor serviceproviders om tegemoet te komen aan de behoeften van de armen en tegelijkertijd nieuwe zakelijke activiteiten te ontwikkelen. CGAP schat dat 150 miljoen arme mensen wereldwijd regelmatig een sociale uitkering ontvangen van hun overheden. Maar minder dan 25% van de begunstigden ontvangt de uitkering op een bankrekening met mogelijkheden om te sparen, betalingen te verrichten en iets op te bouwen.

"Stel je eens voor dat zulke betalingen kunnen worden ontvangen met behulp van een kaart met magneetstrip die is gekoppeld aan een bankrekening -- of via een mobiele telefoon. De begunstigden zouden dan ineens kunnen beschikken over een volledig aanbod aan waardevolle diensten, zoals bijvoorbeeld sparen," aldus Littlefield.

Tijdens het GSM World Congress in Barcelona zullen de nieuwste bevindingen van het CGAP Technology Program worden gepresenteerd met betrekking tot acceptatie door klanten en bedrijfsmodellen die mobiel bankieren toegankelijk maken voor arme mensen. Meer informatie is te vinden op http://technology.cgap.org.

  
  Bankieren zonder bankfiliaal -- enige cijfers

  - In de Filippijnen kost een transactie via een bankfiliaal US$ 2,50. Als
   de transactie via een mobiele telefoon wordt uitgevoerd, bedragen de 
   kosten slechts US$ 0,50. De provisie bij m-bankieren valt in veel 
   gevallen lager uit dan wat een handelaar verdient aan andere producten 
   -- bijvoorbeeld: tandpasta kent een marge van 10-12%; op het uitvoeren 
   van een storting via mobiel bankieren rust een marge van slechts 1%.

  - In Pakistan liggen de kosten van het opzetten en onderhouden van een
   agentschap 76 keer zo laag als bij een bankfiliaal.

  - Brazilië is waarschijnlijk de meest ontwikkelde markt waar
   correspondent banking is aangeslagen: er zijn meer dan 70 instellingen 
   met meer dan 105.000 vertegenwoordigers die bijna 6.000 gemeenschappen 
   bereiken.

Het technologieprogramma van CGAP wordt gesteund door de Bill and Melinda Gates Foundation.

CGAP is een onafhankelijk beleids- en onderzoekscentrum dat zich richt op de bevordering van toegang tot financiën voor de armen op de wereld. De CGAP wordt gesteund door meer dan 30 ontwikkelingsinstellingen en particuliere fondsen die als gemeenschappelijke missie de verlichting van de armoede hebben. De CGAP is ondergebracht bij de Wereldbank en verzorgt marktonderzoek, bevordert standaarden, ontwikkelt innovatieve oplossingen en biedt adviezen aan overheden, instellingen op het gebiedt van microfinanciering, gevers van bijdragen en beleggers. Meer informatie vindt u op http://www.cgap.org.

BRON CGAP