Moeten bedrijven, nu ze meer internationaal worden, plaatselijk talent in dienst nemen of medewerkers naar andere landen overplaatsen?

22 Jul, 2008, 17:05 BST Van GMAC Global Relocation Services

OAK BROOK, Illinois en LONDEN, July 22 /PRNewswire/ --

- Volgens een onderzoek van GMAC Global Relocation Services zoeken farmaceutische bedrijven een evenwicht tussen mondiale beheerprogramma's voor talent en lokale buitenlandse arbeidsmarkten om een strategisch personeelsplan op te stellen

Naarmate de wereldwijde aanwezigheid van farmaceutische bedrijven overal ter wereld toeneemt, ondervinden deze een veelheid aan uitdagingen - van de beslissing of ze ter plaatse talent moeten zoeken of beter medewerkers internationaal kunnen overplaatsen, tot het verkrijgen van inzicht in de nuances van de buitenlandse arbeidsmarkt, tot het ontwikkelen van een strategisch personeelsplan - zo blijkt uit een onderzoek van GMAC Global Relocation Services (http://www.gmacglobalrelocation.com) en het Centre for Performance-Led HR van de managementschool van de universiteit van Lancaster in het Verenigd Koninkrijk.

(Logo: http://www.newscom.com/cgi-bin/prnh/20071024/CLW122LOGO )

Tijdens het onderzoek, International Mobility in the Pharmaceutical Sector: The Challenge of Emerging Markets (Internationale Mobiliteit in de Farmaceutische Sector: De Uitdaging van de Opkomende Markten), werden gegevens verzameld van senior managers op het gebied van internationale mobiliteit van een aantal vooraanstaande farmaceutische bedrijven met hoofdvestigingen in Noord-Amerika en Europa.

"Bedrijven die zich op dit moment willen uitbreiden op een van de opkomende markten staan voor een aanzienlijk dilemma," aldus Scott Sullivan, senior vicepresident van GMAC Global Relocation Services. "Hoewel werknemers steeds vaker bereid zijn om naar het buitenland te worden overgeplaatst, is dit vaak voor het bedrijf een kostbare optie. Het alternatief is ter plaatse personeel in dienst nemen, maar het vinden en beheren van de juiste mensen met de gewenste vaardigheden op deze markten kan zeer moeilijk zijn."

Economische omstandigheden beïnvloeden internationale mobiliteit

Economische omstandigheden blijven druk uitoefenen op de internationale mobiliteitsstrategieën van bedrijven die over de hele wereld actief zijn -- en de farmaceutische industrie vormt daarop geen uitzondering. Het onderzoek bracht aan het licht dat 59 procent van de farmaceutische bedrijven inspanningen hebben verricht om de uitgaven in verband met overplaatsingen naar het buitenland te verlagen.

De belangrijkste gebieden voor kostenbesparing in deze sector zijn:

  
  -- Kosten m.b.t. leveranciers: 28 procent
  -- Vergoedingen voor levensonderhoud: 18 procent
  -- Verhoogde afhankelijkheid van lokalisatiebeleid: 18 procent
  -- Beleidscomponenten (of -bedragen) aangeboden aan in het buitenland
    werkzame medewerkers: 18 procent
  -- Zorgvuldigere selectie van kandidaten: negen procent
  -- Overige: negen procent

"Het onderzoek laat duidelijk zien dat bedrijven op zoek zijn naar manieren om de kosten binnen de perken te houden, de kosten van het pakket te verlagen, zoals vergoedingen voor het levensonderhoud en ander componenten, en dat ze meer nadruk leggen op een lokalisatiebeleid," voegt Sullivan toe.

Investeringsrendement meten

Gezien de groei in opkomende markten rest een belangrijke vraag: moet het investeringsrendement worden gemeten tijdens de buitenlandse opdracht, onmiddellijk daarna, of enige tijd daarna, wanneer verwacht kan worden dat voldoende kennis overgebracht is?

"Interessant genoeg wordt de internationale mobiliteit grotendeels geëvalueerd op basis van de waarde die deze aan de organisatie toevoegt, niet zozeer op basis van het investeringsrendement ervan," aldus Sullivan. "Slechts 12 procent van de deelnemers in de farmaceutische sector zegt op de een of andere manier het rendement te meten, en bovendien gaat het in die gevallen vaker om kwalitatieve dan om kwantitatieve berekeningen."

Daarnaast is er veel discussie geweest over de verdiensten van maatstaven op de korte termijn ter beoordeling van het succes van een gegeven buitenlandse opdracht, of maatstaven op langere termijn die moeten beoordelen of mobiliteit in het algemeen heeft bijgedragen tot de ontwikkeling van de mogelijkheden in een markt in opkomst.

"Als zich een verschuiving voordoet naar maatstaven voor langere termijn, zou het een logische stap zijn het rendement van de internationale mobiliteitsfunctie als geheel aan de hand van dergelijke meetgegevens te evalueren," vervolgt Sullivan.

Standaardisatie of een vrijere aanpak?

Het onderzoek wees tevens uit:

-- Achtentachtig procent van de deelnemers in de farmaceutische sector gaf aan bezig te zijn met de overstap naar mondiale standaarden; nog eens acht procent zegt bezig te zijn met een overstap naar regionale standaarden. Een recente trend die in verband staat met deze behoefte om een balans te vinden tussen standaardisatie en een flexibele reactie op zakelijke behoeften, is een toename in het aantal beschikbare mobiliteitspakketten. Daarnaast hebben organisaties buitenlandse opdrachten gestructureerd om deze beter af te stemmen op individuele medewerkers en locaties door meer dan één overplaatsingsbeleid te hanteren.

-- Meer dan de helft (53 procent) van de bedrijven in de farmaceutische sector is op zoek naar alternatieven voor overplaatsingen met een langere termijn (meer dan en jaar). De belangrijkste reden hiervoor is het verlagen van de kosten.

-- GMAC Global Relocation Services voerde dit op de farmaceutische industrie gerichte onderzoek uit als aanvulling op de Global Relocation Trends Survey dat sinds 1993 jaarlijks wordt gepubliceerd. Elk jaar biedt het Global Relocation Trends Survey bedrijven gedetailleerde informatie en analyses met betrekking tot trends op het gebied van de mondiale mobiliteit. (Voor een gratis exemplaar van de Global Relocation Trends Survey of de detailstudie van de farmaceutische industrie kunt u terecht op: http://gmacglobalrelocation.com/insight_support/global_relocation.asp)

Het bedrijf organiseert op 19 augustus een vrij toegankelijke Webinar-presentatie waarbij verder wordt ingegaan op de bevindingen van het onderzoek. Deelname aan de Webinar is gratis en is beperkt tot de eerste 100 aanmeldingen. U kunt u aanmelden op: http://www.gmacglobalrelocation.com/pharma08.html

Over GMAC Global Relocation Services

GMAC Global Relocation Services, LLC (GMAC GRS) (http://www.gmacglobalrelocation.com) is een vooraanstaande full-service outsourcingpartner voor diensten met betrekking tot end-to-end overplaatsing van werknemers, overplaatsingsbeheer en mobiliteitsadvies voor internationale organisaties over de wereld. Het bedrijf verleent diensten aan organisaties in 110 landen en heeft voor meer dan US$ 1 miljard aan transacties gerelateerd aan overplaatsingen in beheer. GMAC GRS is een bedrijfsonderdeel van GMAC ResCap (Residential Capital, LLC), een vastgoedfinancieringsbedrijf, dat zich voornamelijk richt op de woonmarkt in de Verenigde Staten en een beperkt aantal internationale markten.

Over GMAC ResCap

GMAC ResCap (http://www.gmacrescap.com) is een indirecte volle dochter van GMAC Financial Services. GMAC Financial Services is een mondiaal, gediversifieerd financieel dienstverleningsbedrijf, actief in circa 40 landen op het gebied van autofinanciering, vastgoedfinanciering, verzekeringen en bedrijfsfinanciering. GMAC werd opgericht in 1919 en heeft wereldwijd circa 26.700 mensen in dienst. Voor meer informatie, zie www.gmacfs.com.

  
  Website: http://www.gmacglobalrelocation.com
       http://www.gmacrescap.com

BRON GMAC Global Relocation Services