momagri introduceert een nieuwe visie op de landbouw

09 Apr, 2008, 09:00 BST Van momagri

BRUSSEL, April 9 /PRNewswire/ -- Pierre Pagesse, de voorzitter van momagri, een in Paris gevestigde denktank, heeft vandaag aan het Europese Parlement de eerste resultaten aangekondigd van het economische model van momagri. In tegenstelling tot modellen die op dit moment gebruikt worden bij internationale onderhandelingen, is dit het enige model dat rekening houdt met de specifieke aard van de landbouw.

Het model van momagri werd gepresenteerd door Bertrand Munier, hoofdeconoom van momagri, en toont aan dat de vrije handel prijzen niet zal stabiliseren, maar de instabiliteit zal doen toenemen. Sterker nog, simulaties uit 2008 op basis van de aanname van een volledig marktvrije handel laten zien dat de veranderlijkheid van prijzen van gewassen op grote schaal zal toenemen, terwijl de prijzen van vee ineen zullen storten.

Daarnaast zal een ongereguleerde vrije handel door de grotere deelname van financieel speculanten de veranderlijkheid van prijzen verder intensiveren. Dit werd aangetoond door een nieuwe baanbrekende indicatie die de percentages van financieel speculanten verbindt met de toenemende veranderlijkheid van landbouwprijzen. Op basis van deze simulaties kan men niet langer beweren dat een toegenomen vrije handel, gekoppeld aan een voortdurende vraag, zou garanderen dat prijzen op een winstgevend niveau stabiel zouden blijven.

"Om de komende jaren een reguliere en lineaire toename te krijgen in landbouwprijzen -- zoals in huidige modellen is gesimuleerd -- zouden gebeurtenissen zodanig moeten samenspannen dat kanswetten worden getart. Dit utopische scenario gaat ervan uit dat er geen speculanten zijn, dat boeren de toekomst volledig kunnen voorzien en dat klimaatomstandigheden ideaal zijn," merkte Jacques Carles op, uitvoerend vicepresident van momagri. "De vooronderstellingen waarop internationale onderhandelingen, het GLB en de WTO hun beslissingen baseren, weerspiegelen niet de werkelijkheid, maar eerder een ideologie waar ernstig aan wordt getwijfeld door simulaties die gebruik maken van het model van momagri."

Pierre Pagesse heeft erop gewezen "dat het model bij de simulatie van de invloed van het Falconervoorstel aan de WTO aantoont dat een toenemende veranderlijkheid van prijzen zeer dicht bij het scenario van een volledig vrije handel lag. Een multilaterale beslissing om douanerechten, nationale stimuleringsmaatregelen en exportsubsidies te reduceren zou als gevolg niet de armste landen bevoordelen en zouden in feite het tegenovergestelde effect hebben. Boeren kunnen niet overleven in een markt die zeer chaotisch is geworden. Zonder een internationaal agrarisch beleid zou een buiten het kader van internationale samenwerking ondernomen afbraak de voedselveiligheid in onze landen kunnen bedreigen."

Daarom is momagri van mening dat er een Wereldlandbouworganisatie moet worden opgericht voor de garantie op een vrije markt met gepaste reguleringen op internationaal niveau.

http://www.momagri.org

BRON momagri