Monsanto maakt akkoord bekend over overname van De Ruiter Seeds, een wereldwijd toonaangevend groentezadenbedrijf

31 Maa, 2008, 21:17 BST Van Monsanto Company and De Ruiter Seeds

ST LOUIS, Missouri, March 31 /PRNewswire/ --

- Verwacht wordt dat acquisitie zal leiden tot uitbreiding van groentezadenportefeuille van Monsanto in het snelgroeiende beschermde teelt-segment en Monsanto in staat zal stellen de levering van producten met toegevoegde waarde aan telers en consumenten te versnellen

Het concern Monsanto (NYSE: MON) maakte vandaag bekend een definitieve overeenkomst te hebben ondertekend voor de overname van De Ruiter Seeds Group B.V., een Nederlandse holding die eigenaar en exploitant is van de onderneming De Ruiter Seeds, voor het bedrag van EUR546 miljoen, of meer dan US$800 miljoen, afhankelijk van de valutakoersen, minus netto schuld. Als de overname eenmaal rond is, zal deze naar verwachting voortbouwen op de succesvolle groentezaadactiviteiten van Monsanto, en tegelijkertijd de groei van het concern bevorderen in het beschermde teelt-segment, de snelstgroeiende tak binnen de groentezadensector.

"De Ruiter Seeds is een toonaangevend leverancier van kwalitatief hoogwaardige producten aan telers in de groentezadenmarkt voor de beschermde teelt," aldus Terry Crews, hoofd van de financiële afdeling van Monsanto en algemeen directeur van Seminis, een groentezadendivisie van Monsanto. "In combinatie met de operationele verbeteringen die we hebben gerealiseerd in onze Seminis-activiteiten en de groeikansen van ons merker gestuurde veredelingsplatform biedt deze acquisitie de mogelijkheid onze groentezaadactiviteiten niet alleen te transformeren, maar ook verder uit te breiden in een hoogwaardig, snel groeiend segment van de markt."

"Het doet ons deugd deze overeenkomst aan te gaan met Monsanto, dat wereldwijd leider is in de agrarische technologie," zegt Biense Visser, algemeen directeur van De Ruiter Seeds. "De investeringen van De Ruiter Seeds in hoogwaardige zaden, onze nummer één-positie in de beschermde teelt-markt en onze gespecialiseerde professionals zullen een waardevolle aanvulling zijn op de activiteiten van Monsanto en een nieuw platform bieden voor Monsanto's geavanceerde veredelingstechnologie en producten met meerwaarde. We verheugen ons op de samenwerking met Monsanto om innovatieve groentezaadproducten met toegevoegde waarde te leveren aan telers en consumenten over de hele wereld."

De overname van De Ruiter Seeds zal het groentezadenplatform van Monsanto naar verwachting synergievoordelen opleveren

"De Ruiter Seeds' missie van product leadership sluit prima aan op onze groeistrategie voor zaden en eigenschappen, en zodra de overname is afgerond, zal deze het groentezadenplatform van Monsanto naar verwachting maken tot een activiteit met een opbrengst van $1 miljard in 2012," aldus Crews.

Monsanto en De Ruiter Seeds geloven dat de acquisitie een aantal synergievoordelen tussen de ondernemingen zal opleveren. Verwacht wordt dat de vaste en groeiende onderzoeksactiviteiten van Monsanto op het gebied van de merkergeassisteerde veredeling garant staan voor een vliegende start voor de veredelaars van De Ruiter Seeds. Anderzijds wordt ervan uitgegaan dat de combinatie van de rijke verzameling genetisch materiaal van De Ruiter Seeds en de operationele ervaring in het beschermde teelt-segment de dienstverlening van Monsanto in de groentezadenmarkt verder zal verbeteren. Deze synergievoordelen zullen beide ondernemingen in staat stellen betere producten aan telers te leveren, sneller dan beide ondernemingen alléén ooit zouden kunnen.

De Ruiter Seeds neemt beschermde teelt-activiteiten binnen de groentezadenportfolio van Monsanto voor zijn rekening

Zodra de transactie is afgerond, zal de groentezadendivisie van Monsanto de klant van dienst zijn via drie gespecialiseerde platforms: beschermde teelt, open teelt en regionale groentezadenactiviteiten. De Ruiter Seeds neemt daarbij de groentezadenmarkt voor de beschermde teelt voor zijn rekening, terwijl Seminis zich gaat richten op de groentezadenmarkt voor de open teelt, en de klanten van regionale zaadverwerkende bedrijven bediend worden door de International Seed Group, Inc. (ISG).

Verwacht wordt dat de groentezaadactiviteiten van Monsanto dankzij deze drieledige benadering beter worden afgestemd op de behoeften van telers en hun retail-klanten in al deze segmenten. Alle segmenten zullen profiteren van de R&D-motor, de geavanceerde veredelingstechnieken, het mondiale germplasm-netwerk en de IT-platforms van Monsanto. Zodra de acquisitie rond is, zal Monsanto de benodigde maatregelen treffen voor een zo snel mogelijke integratie van de ondersteunende backoffice-functies van De Ruiter Seeds, zoals financiën en IT.

Biense Visser, algemeen directeur van De Ruiter Seeds, blijft De Ruiter Seeds leiden. Voor de activiteiten van De Ruiter Seeds wordt verantwoording afgelegd aan Kerry Preete, die momenteel aan het hoofd staat van de groentezaadactiviteiten van Monsanto.

De Ruiter Seeds, leider in het snelgroeiende beschermde teelt-segment

De Ruiter Seeds behoort tot de meest toonaangevende ondernemingen ter wereld op het gebied van de veredeling van groentezaden. De in Nederland gevestigde onderneming realiseerde in 2007 een wereldwijde omzet van ca. EUR108 miljoen. De Ruiter Seeds werkt met gewassen als tomaat, komkommer, meloen, paprika en peper, en wortelstok (gebruikt voor de tomatenteelt), en richt zich primair op het veredelen van nieuwe variëteiten voor het beschermde teelt-segment, beter bekend als de glastuinbouw.

De Ruiter Seeds is op dit moment de mondiale koploper als het gaat om de behaalde omzet in tomaat, onderstammen en komkommer in het beschermde teelt-segment, daarnaast heeft de onderneming een top-vijfpositie in komkommer en paprika in dit segment. De Ruiter Seeds heeft ook een top-vijfpositie als het gaat om meloenen voor de groentezadenmarkt.

Het beschermde teelt-segment is tegenwoordig de snelstgroeiende tak binnen de groentezadensector, met een geschatte samengestelde jaarlijkse omzetgroei van 8 à 10 procent gedurende de komende vijf jaar. Volgens ramingen van de sector was dit segment in 2007 goed voor een wereldwijde omzet van ruim US$600 miljoen. Het beschermde teelt-segment groeit doordat klanten in Noord-Amerika en Europa het hele jaar door grotere hoeveelheden verse producten verlangen, een trend dat zich naar verwachting zal voortzetten doordat er nu ook in veel Aziatische landen een stijgende vraag is naar verse groenten en meer hoogwaardige voeding.

Financiële effecten van de overname

Monsanto is voornemens de acquisitie in contanten te betalen. Verwacht wordt dat de acquisitie vanaf het tweede volledige boekjaar na afronding van de acquisitie een positieve bijdrage levert aan de winst per aandeel, cashflow en opbrengstgroei van Monsanto.

Voor de voorgestelde acquisitie is de beoordeling en goedkeuring nodig van de bevoegde regelgevende instanties, waaronder diverse in Europa gevestigde instellingen. Vanwege deze vereiste goedkeuringen is geen datum bekendgemaakt voor de definitieve totstandkoming van deze transactie.

Aanvullende details

In verband met de bekendmaking van vandaag heeft Monsanto een extra bericht geplaatst in de sectie Investors van zijn website op http://www.monsanto.com/investors. In dit bericht wordt extra informatie verstrekt over de activiteiten van De Ruiter Seeds en het onderzoek van Monsanto op het gebied van groentezaden.

Over Monsanto

Monsanto is toonaangevend mondiaal leverancier van technologiegebaseerde oplossingen en agrarische producten die de productiviteit en de voedselkwaliteit verbeteren. Voor meer informatie: zie de website van de onderneming op http://www.monsanto.com.

Over De Ruiter Seeds

De Ruiter Seeds is gespecialiseerd in de veredeling, productie en verkoop van hybride groentezaden voor eersteklas groenteproducten zoals tomaat, komkommer, aubergine, paprika, meloen en onderstammen. De Ruiter Seeds behoort tot de meest toonaangevende veredelingsbedrijven ter wereld. Voor meer informatie: zie de website van de onderneming op http://www.deruiterseeds.com.

Waarschuwing met betrekking tot toekomstgerichte uitspraken:

Bepaalde uitspraken in dit bericht zijn toekomstgerichte uitspraken, waaronder verklaringen over de verwachte financiële resultaten, de huidige en toekomstige productprestaties, officiële goedkeuringen, ondernemings- en financiële plannen van de onderneming en andere niet-historische feiten. Deze verklaringen berusten op actuele verwachtingen en momenteel beschikbare informatie. Aangezien deze verklaringen echter berusten op factoren die worden beïnvloed door risico's en onzekerheden, kunnen de daadwerkelijke prestaties en resultaten van de onderneming substantieel verschillen van de in deze toekomstgerichte uitspraken expliciet of impliciet beschreven prestaties en resultaten. Factoren die dergelijke verschillen zouden kunnen veroorzaken of daartoe zouden kunnen bijdragen, zijn onder andere: aanhoudende concurrentie in zaden, eigenschappen en agrarische chemicaliën; blootstelling van de onderneming aan diverse onvoorziene gebeurtenissen, waaronder gebeurtenissen die verband houden met de bescherming van intellectuele eigendom, naleving van wet- en regelgeving, de snelheid waarmee goedkeuringen worden verkregen en het algemeen draagvlak voor biotechnologieproducten; het succes van de onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten van de onderneming; de afloop van grote rechtszaken; ontwikkelingen ten aanzien van vreemde valuta en economieën; de succesvolle werking van recente acquisities; schommelingen van grondstofprijzen; naleving van wet- en regelgeving die van invloed is op onze productie; de nauwkeurigheid van de schattingen van de onderneming ten aanzien van distributievoorraadniveaus; het vermogen van de onderneming aan haar eigen kortetermijn-financieringsbehoeften te voldoen en betaling te verkrijgen voor de door haar verkochte producten; het effect van weersomstandigheden, natuurrampen en ongelukken op de agrarische sector of de faciliteiten van de onderneming; en andere risico's en factoren die worden uiteengezet in het meest recente kwartaal- resp. jaarverslag van de onderneming op formulier 10-Q en 10-K. Het verdient aanbeveling geen overmatig vertrouwen te stellen in deze toekomstgerichte uitspraken, die pas gelden vanaf de datum van dit bericht. De onderneming ontkent dat er momenteel enig voornemen of enige verplichting bestaat tot het actualiseren van toekomstgerichte uitspraken of van factoren die de actuele resultaten kunnen beïnvloeden.

Opmerkingen voor redacteuren: Seminis is een handelsmerk van Monsanto Company en haar volledige dochterondernemingen. De Ruiter Seeds is een handelsmerk van De Ruiter Seeds.

BRON Monsanto Company and De Ruiter Seeds