Monsanto rondt overname De Ruiter Seeds af

13 Jun, 2008, 18:51 BST Van De Ruiter Seeds

ST. LOUIS, Missouri, June 13 /PRNewswire/ -- Monsanto Company (NYSE: MON) kondigde vandaag aan de voorgenomen acquisitie van De Ruiter Seeds Group B.V. afgerond te hebben, een overname waarmee een bedrag van EUR546 miljoen (ongeveer $850 miljoen tegen de huidige wisselkoers) is gemoeid, minus netto schuld.

Monsanto begint met de transitie van De Ruiter Seeds in de Vegetable Seeds Division, waar verder Seminis en International Seed Group (ISG) toe behoren. De groentezadendivisie van Monsanto zal de klant van dienst zijn via drie gespecialiseerde units: beschermde teelt, open teelt en regionale groentezadenactiviteiten. De Ruiter Seeds neemt de groentezadenmarkt voor de beschermde teelt voor zijn rekening, terwijl Seminis zich gaat richten op de groentezadenmarkt voor de open teelt en ISG de klanten van de regionale groentezadenhandel/markten zal bedienen. Tot de transitie voltooid is, werken de bedrijven verder zoals tot nu toe gebruikelijk.

"We verheugen ons erop om met de mensen van De Ruiter Seeds te gaan samenwerken en op zoek te gaan naar nieuwe kansen om onze sterke punten gezamenlijk in te zetten voor innovaties die belangrijk zijn voor telers en klanten," zei Consuelo Madere, directeur van Monsanto Vegetable Seeds Division. Division Madere.

Biense Visser, directeur van De Ruiter Seeds, zei dat hij de toekomst met vertrouwen tegemoet ziet.

"Wij zijn ervan overtuigd dat wij goed passen bij Monsanto, vanwege hun technologie van wereldklasse en de strategische kansen voor ons bedrijf," zei Visser. "Zo kunnen wij onze productleiderschapstrategie versterken."

Over Monsanto Company

Monsanto Company is een toonaangevende, mondiale leverancier van technologiegebaseerde oplossingen en agrarische producten die de productiviteit en de voedselkwaliteit verbeteren. Ga voor meer informatie naar de website van de onderneming: http://www.monsanto.com.

Over De Ruiter Seeds

De Ruiter Seeds is gespecialiseerd in de veredeling, productie en verkoop van hybride groentezaden voor eersteklas groenteproducten zoals tomaat, komkommer, aubergine, paprika, meloen en onderstammen. De Ruiter Seeds behoort tot de meest toonaangevende verdelingsbedrijven ter wereld. Ga voor meer informatie naar de website van de onderneming op http://www.deruiterseeds.com.

Waarschuwing met betrekking tot toekomstgerichte uitspraken:

Bepaalde uitspraken in dit bericht zijn toekomstgerichte uitspraken, waaronder verklaringen over de verwachte financiele resultaten, de huidige en toekomstige productprestaties, officiele goedkeuringen, ondernemings- en financiele plannen van de onderneming en andere niet-historische feiten. Deze verklaringen berusten op actuele verwachtingen en momenteel beschikbare informatie. Aangezien deze verklaringen echter berusten op factoren die worden beinvloed door risico's en onzekerheden, kunnen de daadwerkelijke prestaties en resultaten van de onderneming substantieel verschillen van de in deze toekomstgerichte uitspraken expliciet of impliciet beschreven prestaties en resultaten. Factoren die dergelijke verschillen zouden kunnen veroorzaken of daartoe zouden kunnen bijdragen, zijn onder andere: aanhoudende concurrentie in zaden, eigenschappen en agrarische chemicalien; blootstelling van de onderneming aan diverse onvoorziene gebeurtenissen, waaronder gebeurtenissen die verband houden met de bescherming van intellectuele eigendom, naleving van wet- en regelgeving, de snelheid waarmee goedkeuringen worden verkregen en het algemeen draagvlak voor biotechnologieproducten; het succes van de onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten van de onderneming; de afloop van grote rechtszaken; ontwikkelingen ten aanzien van vreemde valuta en economieen; de succesvolle werking van recente acquisities; schommelingen van grondstofprijzen; naleving van wet- en regelgeving die van invloed is op onze productie; de nauwkeurigheid van de schattingen van de onderneming ten aanzien van distributievoorraadniveaus; het vermogen van de onderneming aan haar eigen kortetermijn-financieringsbehoeften te voldoen en betaling te verkrijgen voor de door haar verkochte producten; het effect van weersomstandigheden, natuurrampen en ongelukken op de agrarische sector of de faciliteiten van de onderneming; en andere risico's en factoren die worden uiteengezet in het meest recente kwartaal- resp. jaarverslag van de onderneming op formulier 10-Q en 10-K. Het verdient aanbeveling geen overmatig vertrouwen te stellen in deze toekomstgerichte uitspraken, die pas gelden vanaf de datum van dit bericht. De onderneming ontkent dat er momenteel enig voornemen of enige verplichting bestaat tot het actualiseren van toekomstgerichte uitspraken of van factoren die de actuele resultaten kunnen beinvloeden.

Opmerkingen voor redacteuren: Seminis is een handelsmerk van Monsanto Company en haar volledige dochterondernemingen. De Ruiter Seeds is een handelsmerk van De Ruiter Seeds.

BRON De Ruiter Seeds