Museon presenteert Share, Live, Grow in Milaan - Dutch Innovation Zone

18 Apr, 2015, 09:00 BST Van Museon

MILAAN, April 18, 2015 /PRNewswire/ --

Museon presenteert Share, Live, Grow in Milaan - Dutch Innovation Zone op World Expo 2015

Het Museon heeft voor de World Expo 2015 in Milaan een tentoonstelling samengesteld over de Nederlandse landbouwvoedselindustrie (de agri-food sector). Onder de titel Dutch Innovation Zone belicht de tentoonstelling de reputatie van Nederland op het gebied van wetenschappelijk onderzoek, revolutionaire innovaties en internationale samenwerking. Aardappelzaad en voedselprinters zijn enkele voorbeelden van Nederlandse innovaties die kunnen bijdragen tot het vinden van duurzame oplossingen voor de mondiale voedselproblematiek. In 2050 telt onze planeet naar schatting negen miljard mensen. Het zal onmogelijk worden om voldoende voedsel te produceren. Een aantal baanbrekende Nederlandse innovaties kan nu al een bijdrage leveren aan de oplossing van dit probleem.

Uitnodiging voor de pers

De burgemeester van Den Haag, Jozias van Aartsen, zal op 22 april de Dutch Innovation Zone openen in Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci in Milaan. De pers is hierbij van harte uitgenodigd. U kunt zich aanmelden via email: ldjong@museon.nl / telefoon +31-70-3381423.

Dutch Innovation Zone

De tentoonstelling van het Haage Museon sluit aan op het thema van de World Expo 2015: Voedsel voor de planeet, energie voor het leven. Een van de grootste vraagstukken van deze tijd is, hoe we in de nabije toekomst de mensheid van voedsel en water voorzien. De Dutch Innovation Zone toont hoezeer Nederland met dit onderwerp begaan is. In drie op elkaar aansluitende onderdelen, Share, Live en Grow, laat de tentoonstelling in een interactief en educatief concept zien welke rol Nederland speelt. 

Share

Nederland is de tweede exporteur van agrarische producten in de wereld. De Nederlandse productie van agri-food is vijf keer hoger is dan het Europese gemiddelde. Deze en andere statistieken zijn in de vorm van pakkende infographics te vinden op de wanden van tentoonstellingsruimte. Op een spectaculaire projectietafel in het onderdeel Share is te zien hoe Nederlandse agri-foodproducten de wereld overgaan. De prominente rol die Nederland speelt in de mondiale voedselketen wordt op een wereldkaart verbeeld met producten, in de vorm van datavisualisatie.

Live

Sinds de Gouden Eeuw is Nederland een internationale handelspartner in voedselproducten geworden. Er ontstond een typisch Hollandse eetcultuur. Het onderdeel Live toont hoe de Nederlandse eettafel is veranderd sinds de middeleeuwen. Het land van aardappeleters, zo treffend geportretteerd door Vincent van Gogh, veranderde langzaam maar zeker in een culinaire samenleving waarin diversiteit even belangrijk is geworden als kwaliteit, gezondheid en duurzaamheid. Allemaal eigenschappen die typerend zijn voor Nederlandse agri-foodproducten.

Grow

Een experiment op het Waddeneiland Texel leverde goede aardappels op. De aardappels worden bemest met zeewier en besproeid met een watermengsel dat voor 50% uit zout water bestaat. De meerwaarde van deze voedselinnovatie moet gezocht worden in toepassingen in ontwikkelingslanden. De zilte aardappel krijgt aandacht in het expositieonderdeel Grow, waar een ladenkast, gemodelleerd op een groentekas uit het Westland, een schat aan recente en nieuwe Nederlandse innovaties bevat. De zilte aardappel krijgt er gezelschap van aardappelzaad, een revolutionaire uitvinding die kan bijdragen tot de oplossing van het toenemende wereldvoedseltekort. Zaad is eenvoudiger te vervoeren dan pootaardappels; 25 gram zaad vervangt 2500 kilo pootaardappels. Zaad is langer houdbaar en biedt meer mogelijkheden tot veredeling. De potentiële winst is enorm. Nog even en aardappels kunnen worden geprint, in welke vorm dan ook. In het droomhuis van de toekomst is de 3D voedselprinter de nieuwe keuken. Een kokende pan kan worden vervangen door een zachtzoemende printerkop die de aardappel laagje voor laagje opbouwt. De voedselprinter maakt volledig personaliseerbare voeding mogelijk. Ingrediënten, structuur, textuur én smaak zijn exact af te stemmen op eigen voorkeur of de noodzaak van specifieke doelgroepen. 

Den Haag stad van vrede en recht

Nederlandse bedrijven, universiteiten, onderzoeksinstituten en overheden hebben een solide kennisinfrastructuur gecreëerd waarvan innovatie een van de voornaamste pijlers is. Er wordt voortdurend geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling (R&D) om oplossingen te vinden voor de mondiale uitdagingen. Den Haag, de internationale stad van vrede en recht, draagt op een andere manier bij tot het vinden van antwoorden voor de grote vraagstukken. De stad is gastheer van conferenties en gerechtshoven die conflicten willen voorkomen of oplossen. In veel conflicten komen de basisbehoeften van mensen in het geding. In Den Haag wordt met dialoog, debat en rechtspraak geijverd voor het recht op voedsel en water.

Samenwerking

Door Europese samenwerking binnen het ECSITE netwerk is het mogelijk dit project te organiseren in Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci. De thema's uit de Dutch Innovation Zone sluiten goed aan bij de uitdagingen en oplossingen die het Museon presenteert in 'Your Planet', de nieuwe vaste tentoonstelling die in 2016 wordt geopend.

Museon, museum voor cultuur en wetenschap

Het Museon is een interactief museum voor cultuur en wetenschap met een educatieve missie.Het Museon wil mensen inspireren om de wereld te ontdekken en met respect te behandelen. 

Museon
Stadhouderslaan 37
2517 HV Den Haag
tel. +31-070-33-81-338
info@museon.nl
http://www.museon.nl

BRON Museon