Mylan Laboratories verwerft een meerderheidsbelang van 71,5 procent in Matrix Laboratories

29 Aug, 2006, 21:28 BST Van Mylan Laboratories Inc.

PITTSBURGH en HYDERABAD, India, August 29 /PRNewswire/ --

- Naar verwacht wordt zal de transactie voor Mylan in het fiscale jaar 2008 winstgevend zijn -

- Mylan bevestigt haar doelstelling van 1,35-1,55 dollar winst per aandeel voor het fiscale jaar 2007 -

- De transactie voorziet Mylan van een wereldwijd platform, meer verticale integratie en uitgebreide mogelijkheden in de belangrijkste groeisectoren -

- Brengt Matrix samen met een sterke Amerikaanse leider in de sector -

- N. Prasad treedt toe tot de Raad en het senior management team van Mylan -

Mylan Laboratories Inc. (NYSE: MYL) en Matrix Laboratories LTD. (Mumbai Stock Exchange, 524794; National Stock Exchange, MATRIXLABS) maakten vandaag bekend dat Mylan 71,5 procent van de uitstaande aandelen van Matrix Laboratories zal aanschaffen tegen een koers van 306 Indiase roepias per aandeel. Conform de voorwaarden van de transactie zal Mylan 51,5 procent Matrix-aandelen aankopen zoals overeengekomen met een groep verkopende aandeelhouders en zal een "open bod" uitbrengen aan de andere aandeelhouders van Matrix om nog een extra 20 procent van de uitstaande Matrix-aandelen in handen te krijgen. Ervan uitgaande dat het open bod volledig wordt geaccepteerd, dan zal de totale aankoopprijs naar wordt verwacht ongeveer uitkomen op 736 miljoen dollar. Matrix blijft een beursgenoteerd bedrijf in India en zal onafhankelijk blijven opereren.

Robert J. Coury, Vice Chairman en CEO van Mylan, lichtte de transactie als volgt toe: "Dit is een zeer complementaire transactie die een aantal van Mylan's belangrijkste doelstellingen verwezenlijkt. Mylan werkt aan de realisatie van zijn doelstelling om een wereldwijd platform op te zetten en zijn doseringsvormen en therapeutische categorieën uit te breiden. Bovendien versterkt deze acquisitie Mylan's verticale integratie en vergroot de capaciteit van zijn distributielijn. De transactie zal Mylan en Matrix in staat stellen om hun kernfuncties en bekwaamheden verder te versterken en uit te breiden, terwijl er aanzienlijke mogelijkheden voor wereldwijde expansie en groei worden gecreëerd".

Mr. Coury vervolgde: "Naast het brengen van substantiële materiële voordelen in de vorm van hun hoge kwaliteit productiecapaciteiten en productenportfolio's, hebben Matrix en zijn Europese dochter Docpharma aangetoond te beschikken over een diep inzicht in hun respectievelijke regio's en markten. Wij zijn erg blij met de transactie en verwachten, gebaseerd op onze tijd samen tot nu toe, een probleemloze en effectieve integratie. Wij hebben ondervonden dat Matrix en Docpharma er normen en waarden op na houden die zeer verenigbaar zijn met die van ons bij Mylan".

N. Prasad, Executive Chairman bij Matrix, die zal toetreden tot de Raad van Bestuur en het senior management team van Mylan, zei: "Mylan is een echte leider in de sector en een ideale partner voor Matrix. Onze strategische visie blijft onveranderd en wij geloven dat deze transactie grotere groeikansen creëert voor Matrix en haar werknemers en dat zij ons ook in staat zal stellen om onze uitbreidingsplannen in India en daarbuiten versneld te realiseren".

Mr. Prasad vervolgde: "Deze transactie biedt ook grote voordelen voor onze klanten. Samen zullen onze bedrijven op een meer effectieve manier kunnen concurreren, terwijl de kosten voor onze klanten omlaag gaan. De extra financiële hulpbronnen die ons ter beschikking komen zullen ons tevens in staat stellen om de mogelijkheden in productie- en productontwikkeling bij Matrix verder uit te bouwen en de portfolio en vertegenwoordiging van Docpharma in heel Europa verder uit te breiden. Wij kijken uit naar het verder ontwikkelen van onze antivirale initiatieven onder de paraplu van Mylan, omdat wij geloven dat het aanbieden van betaalbare geneesmiddelen aan patiënten essentieel is".

De strategie

Mylan en Matrix hebben samen ongeveer 5100 werknemers in dienst in 10 landen. Matrix zal Mylan voorzien van een significante vertegenwoordiging op belangrijke opkomende farmaceutische markten, waaronder India, China en Afrika, evenals een Europees dekkend distributienetwerk via Matrix's dochter Docpharma. Door het actieve farmaceutische ingrediënt (API) en de ontwikkeling van geneesmiddelen door Matrix te combineren met Mylan's expertise op het gebied van uiteindelijke doseringsvormen (FDFs), zal de transactie Mylan in staat stellen om periodieke onderdelen van de waardeketen te bemachtigen door middel van achterwaartse verticale integratie. Bovendien zal Matrix de mogelijkheden van Mylan op een aantal sleutelgebieden uitbreiden, zoals bij producten die moeilijk op de markt te brengen zijn en de groeimogelijkheden op de langere termijn, en het bedrijf in staat stellen een bredere portfolio samen te stellen met nieuwe betaalbare producten. Als onderdeel van de Mylan-organisatie zal Matrix profiteren van een sterke vertegenwoordiging in de VS, uitgebreide productiemogelijkheden en productiecapaciteiten en van een industrie leidende expertise in productontwikkeling en procesoptimalisatie.

Matrix is, wat betreft het aantal Drug Master Files (DMFs), de op één na grootste API-producent ter wereld, met meer dan 165 APIs op de markt of in ontwikkeling, en 10 API en farmaceutische productiefaciliteiten, waarvan 6 FDA-goedgekeurd zijn. Matrix heeft verschillende API-mogelijkheden, kennis op het gebied van het API-patenten, de mogelijkheid APIs te ontwikkelen, een lage kostenstructuur en grote wetenschappelijke mogelijkheden. Het Matrix API-productieplatform zal Mylan aanzienlijke kostenbesparingen opleveren en het 'first in-last out' principe voor de levenscyclus van de producten mogelijk maken. Het toevoerkanaal voor hun afgemeten doseringsvorm zal een uitbreiding betekenen van Mylan's vormen en therapeutische categorieën en zal het bedrijf in staat stellen op een economische manier een bredere portfolio samen te stellen met productmogelijkheden.

Matrix's aanwezigheid in Azië en Afrika voorziet Mylan van een toegang tot meerdere, nauwelijks aangeboorde en groeiende nieuwe markten. Bovendien zal de sterke ontwikkelingsmogelijkheden van Matrix en de toegang tot de hoogontwikkelde wetenschappelijke Indiase talentenpoel Mylan de mogelijkheid geven om zijn aantal ANDA-submissies te verhogen. De extra productiemogelijkheden van Matrix zullen Mylan voorzien van een maximale productieflexibiliteit, waardoor het mogelijk is de industriële cyclussen beter te beheren, terwijl het marktaandeel en de brutowinst worden geoptimaliseerd.

Docpharma, de dochter van Matrix, is een toonaangevende marktdeskundige op het gebied van generische merkgeneesmiddelen in België, Nederland en Luxemburg, en voorziet Mylan van een platform voor het opbouwen van een grotere Europese vertegenwoordiging. Deze transactie maakt het voor Mylan mogelijk producten uit haar brede portfolio op deze markten te distribueren, substantiële extra distributiemogelijkheden te creëren voor zijn producten, deze verder te ontwikkelen en mee te profiteren van de periodieke inkomsten. De hulpbronnen en producten van Mylan zullen de expansie van Docpharma op de bestaande markten versnellen en de uitbreiding naar vele nieuwe Europese markten door organische groei en acquisities ondersteunen. Mylan is ook van plan om nieuwe, al bestaande producten en ontwikkelingen van Docpharma op het gebied van vrouwenzorg en oncologie te gaan distribueren in de VS.

Matrix vergroot ook de mogelijkheden voor Mylan's moeilijk-op-de-markt- te-brengen producten., in het bijzonder op het gebied van antivirale geneesmiddelen. Matrix is op dit moment de grootste leverancier ter wereld van generische anti-retroviral (ARV) APIs. Door middel van haar ARV- licentie, zijn Mylan en Matrix van plan om samen te gaan werken met internationale programma's om met oplossingen te komen voor het aanbieden van betaalbare behandelingsmethoden aan patiënten in de wereldwijde regio's die het meest te lijden hebben onder het HIV-virus.

Transactiedetails

Conform de voorwaarden van de transactie, goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Mylan, zal Mylan tot 71,5 procent van de uitstaande aandelen van Matrix verwerven.

Mylan zal ongeveer 51,5 procent van de uitstaande aandelen van Matrix aanschaffen tegen een koers van 306 Indiase roepias in contanten per aandeel, zoals overeengekomen met bepaalde verkopende aandeelhouders. Mylan zal alle aandelen van Matrix verwerven die momenteel in het bezit zijn van (i) Temasek (Mauritius) Pte. Limited (een investeringsinstrument van Temasek Holdings, waarvan de Singaporese regering de eigenaar is), (ii) zelfstandige eenheden die gecontroleerd worden door Newbridge Capital ( een joint venture tussen Texas Pacific Group en Blum Capital Partners), en (iii) Spandana Foundation. Als onderdeel van dezelfde overeenkomst met deze aandeelhouders zal Mylan de aandelen van de Chairman van Matrix, N. Prasad, overnemen. Na het afsluiten van de transactie zal 5 procent van de uitstaande aandelen van Matrix in bezit blijven van N. Prasad.

Bovendien zal Mylan een open bod uitbrengen 306 Indiase roepias in contanten per aandeel op de overige 20 procent van de uitstaande aandelen van Matrix die in het bezit zijn van de andere aandeelhouders. Het open bod vindt plaats in overeenstemming met de relevante voorschriften en procedures van de Securities and Exchange Board of India (SEBI).

De transactie zal gefinancierd worden middels Mylan's bestaande doorlopend krediet mogelijkheden en beschikbare contanten. Een deel van de ontvangen fondsen van Newbridge, Temasek en N. Prasad zal gebruikt worden om nieuw uit te geven aandelen van het gewone aandelenkapitaal van Mylan aan te schaffen. Newbridge heeft ingestemd om ongeveer 93 miljoen dollar te investeren, Temasek ongeveer 46 miljoen dollar en N. Prasad 25 miljoen dollar, elk tegen een koers van 20,85 dollar per Mylan-aandeel (het gemiddelde van de slotkoers van het Mylan-aandeel van de 10 handelsdagen voor de bekendmaking van de transactie). De koers is onderhevig aan bepaalde reglementaire goedkeuringen.

Mylan verwacht dat transactie een gematigd groeiend effect zal hebben op de interne winstverwachtingen van het management voor het fiscale jaar 2008, het eerste volledige fiscale jaar dat volgt op de geanticipeerde afsluiting van de transactie en daarna flink zal toenemen, synergie, aan de transactie gerelateerde kosten en de impact van de afschrijving van immateriële vaste activa ("Cash EPS") niet meegerekend. Mylan herbevestigt haar aangepaste winst per aandeel (uitgaven aan aandelenopties en transactie gerelateerde kosten niet meegerekend) voor het fiscale jaar 2007 van 1,35-1,55 dollar per gewoon aandeel. Mylan is van plan om, naast het opgeven van de VS GAAP winst per gewoon aandeel bij sluiting, de winst per aandeel in contacten uit te keren.

Na de transactie zal Mylan blijven ijveren voor een sterke balans, in overeenstemming met met de verplichting van Mylan om te zorgen voor een flexibele kapitaalstructuur. De transactie, die naar verwachting wordt afgesloten in het vierde kwartaal van 2006, is onderhevig aan de naleving van alle voorwaarden van de aankoopovereenkomst met de verkopende aandeelhouders, de sluiting van het open bod en bepaalde andere gebruikelijke afsluitingsvoorwaarden.

Leiderschap

Robert J. Coury, Vice Chairman en CEO van Mylan zal tevens de verantwoordelijkheid van Non-Executive Chairman van Matrix op zich nemen en N. Prasad, de huidige Executive Chairman bij Matrix, zal worden aangesteld als Non-Executive Vice Chairman van Matrix. De Raad van Bestuur van Mylan zal worden uitgebreid tot 10 leden en N. Prasad zal toetreden tot de Raad en het executive managementteam van Mylan als hoofd van Global Strategies op het kantoor van de CEO. Rajiv Malik zal aanblijven als CEO bij Matrix. Stijn van Rompay, mede-oprichter van Docpharma, zal verantwoordelijk blijven voor de operaties bij Docpharma.

Mr. Coury zei hierover: "Matrix neemt een zeer ervaren management team mee naar Mylan, wiens doorgewinterde internationale ervaring en indrukwekkende staat van dienst in integratiebeheer ons Amerikaanse team zullen aanvullen. Matrix's substantiële kennis van, en ervaring in API en FDFs, zal Mylan's traditionele gebieden van expertise complementeren. Docpharma's grote staat van dienst in Europa en aanzienlijke ervaring in het navigeren door het EU goedkeuringsproces, zal ons van pas komen bij de onze uitbreiding op deze markt. Wij zijn erg opgewonden dat deze beide teams voor het bedrijf behouden blijven, en wij geloven dat zij een substantiële bijdrage zullen leveren aan het slagen van deze transactie".

Adviseurs

Merrill Lynch en DSP Merrill Lynch traden bij deze transactie exclusief op als financiële adviseurs voor Mylan. DSP Merrill zal Mylan bijstaan als financieringsbankier betreft het open bod. ABN Amro en UBS Limited traden op als financiële adviseurs voor de verkopende aandeelhouders. Het extern juridische adviesorgaan voor Mylan was Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP in New York en Luthra & Luthra Law Offices in Mumbai. Clearly Gottlieb Steen & Hamilton LLP in New York en Wadia Ghandy & Co. in Mumbai traden op als adviseurs voor de verkopende aandeelhouders; A.R.A Law in Mumbai trad op als adviseur voor Matrix.

Telefoonconferentie en Webcastinformatie

Mylan en Matrix zullen vandaag, maandag 28 augustus 2006, om 9.00 a.m. EDT (18.30 IST) een telefoonconferentie en een webcast organiseren voor beleggers en analisten om de transactie te bespreken. Om aan de telefoonconferentie deel te nemen, bel vijftien minuten voor aanvang naar: +1-888-889-5345 (VS) of +1-973-935-8516 (internationaal). De wachtcode voor deelname aan de uitzending is 7778851. Een telefonische herhaling van de conferentie zal beschikbaar zijn onder nummer +1-877-519-4471 (VS) of +1-973-341-3080 (internationaal). De deelnemers code voor de herhaling is 7778851.

Live audio van de telefoonconferentie en een diapresentatie zullen gelijktijdig worden uitgezonden op het internet. De webcast van de conferentie is te vinden op de website van Mylan: www.mylan.com en op de website van Matrix : www.matrixlabsindia.com . De webcast zal gearchiveerd worden en is na het evenement voor herhaling op te vragen.

Over Mylan

Mylan Laboratories Inc. is een toonaangevend farmaceutisch bedrijf met drie voorname dochtermaatschappijen: Mylan Pharmaceuticals Inc., Mylan Technologies Inc. en UDL Laboratories Inc. Mylan ontwikkelt, registreert, produceert, promoot en distribueert een uitgebreide lijn van generische en merkgeneesmiddelen. Voor meer informatie over Mylan, kijk op www.mylan.com.

Over Matrix

Matrix Laboratories Limited is een naamloze vennootschap dat staat genoteerd op de BSE en de NSE, en houdt zich bezig met de productie van actieve farmaceutische ingrediënten (APIs) en vaste orale doseringsvormen. Matrix is één van de snelst groeiende producenten van API in India en richt zich op de gereguleerde markten zoals de VS en de EU. Het bedrijf heeft een breed scala aan producten: CNS- en antibacteriële geneesmiddelen, medicijnen tegen AIDS, astma en schimmel, voor het hart en darmen, pijnstillers en aan levensstijl gerelateerde therapeutische segmenten. Zes API- productiefaciliteiten zijn goedgekeurd door de Amerikaanse FDA. De FDA goedgekeurde capaciteit van het bedrijf is één van de grootste in het land. De productiefaciliteit van het bedrijf, waar de uiteindelijke doseringsvorm (FDF) wordt gemaakt, heeft een capaciteit voor de productie van 2 miljard tabletten en 300 miljoen capsules tijdens twee diensten. Met ongeveer 2300 werknemers, met inbegrip van meer dan 300 wetenschappers voor onderzoek en ontwikkeling, richt Matrix zich op het ontwikkelen van APIs via legale processen om samen te werken met generische spelers op de gereguleerde markten. Het bedrijf heeft recentelijk het Belgische Docpharma overgenomen als opstap naar België, Nederland en Luxemburg. Bovendien heeft Matrix een contolerend belang in Mchem (China) en Concord Biotech India. Newbridge Capital/TPG Ventures, VS, en Temasek Holdings in Singapore zijn de strategische beleggers in Matrix met een gecombineerd aandelenpakket van ongeveer 40 procent.

Op de toekomst gerichte verklaringen

Dit persbericht ( met inbegrip van het bijgevoegde 'feiten over de acquisitie') bevat op de "toekomst gerichte verklaringen", inclusief verklaringen met betrekking op verwachte toekomstige zakelijke en financiële prestaties van Mylan Laboratories Inc. ("Mylan"of "het bedrijf") die voortkomen uit, of het gevolg zijn van, de geplande acquisitie van de aandelen om zo een meerderheidsbelang te verwerven in Matrix Laboratories; de consolidatie en uitbreiding van de kernfuncties van het bedrijf, bekwaamheden en mogelijkheden; het creëren van mogelijkheden voor wereldwijde expansie en groei; de toekomstige winstverwachtingen van het bedrijf. Deze verklaringen zijn in overeenstemming met de z.g. veilige haven principes (safe harbor provisions) van de Private Securities Ligitation Reform Act van 1995. Omdat zulke verklaringen onderhevig zijn aan risico's en onzekerheden, kunnen toekomstige resultaten wezenlijk verschillen met die worden beschreven of gesuggereerd in dergelijke op de toekomst gerichte verklaringen. Factoren die van invloed zouden kunnen zijn of kunnen bijdragen aan deze verschillen zijn o.a.: factoren gerelateerd aan de naleving van de voorwaarden die van toepassing zijn op de acquisitie van de aandelen, zowel van de kant van de verkopende aandeelhouders als van het open bod, met inbegrip van de toestemming van de officiële instanties en de aannemelijkheid dat de aandeelhouders met het open bod instemmen; aan de integratie van de twee bedrijven gerelateerde uitdagingen en kosten; het gevolg van veranderingen in de klant- en leveranciersrelaties en het koopgedrag van de klant; de impact en de gevolgen van wettelijke en officiële maatregelen, acties of veranderingen; de algehele marktvisie op de transactie; de gevolgen van sterke concurrentie bij de commerciële acceptatie van de producten van de bedrijven en hun prijstelling; de potentiële kosten en vertragingen bij de introductie van een product die kunnen voortkomen uit legale, officiële en wetgevende strategieën door concurrenten van Mylan; onzekerheden betreffende de bescherming van patenten, intellectuele en andere bedrijfseigendommen; blootstelling aan rechtszaken en andere onvoorziene gebeurtenissen, geassocieerd met de zaken van beide bedrijven; het vermogen geschoold personeel te werven en te behouden; inherente onzekerheden bij de schattingen en beslissingen die van toepassing waren bij de voorbereiding van de financiële verklaringen, en schattingen van financiële maatregelen, in overeenkomst met GAAP en gerelateerde standaards; de gangbare marktvoorwaarden; veranderingen in de economische en de financiële zakelijke situatie van het bedrijf; onzekerheden en zaken die buiten de controle van het management liggen, en welke de winstverwachting van het bedrijf zouden kunnen beïnvloeden, evenals de subjectiviteit die inherent is aan iedere afgewogen kansanalyse die ten grondslag ligt aan de veronderstellingen en schattingen van het bedrijf met betrekking op de toekomst; en overige risico's zoals beschreven in de gedeponeerde aanvragen van het bedrijf bij de Securities and Exchange Commission. Het bedrijf wijst iedere verantwoordelijkheid van de hand om deze verklaringen bij te werken voor revisies of te veranderen na de datum van dit bericht.

Ter informatie:

Voor dit persbericht is een wisselkoers gehanteerd van 45,75 Indiase roepias voor de dollar.

  
  MYLAN LABORATORIES VERWERFT EEN MEERDERHEIDSBELANG VAN 71,5 PROCENT IN
              MATRIX LABORATORIES

             Feiten over de acquisitie

Mylan Laboratories Inc.

NYSE: MYL

Mylan Laboratories Inc. is een toonaangevend farmaceutisch bedrijf met drie voorname dochtermaatschappijen: Mylan Pharmaceuticals Inc., Mylan Technologies Inc. en UDL Laboratories Inc. Mylan ontwikkelt, registreert, produceert, promoot en distribueert een uitgebreide lijn van generische en merkgeneesmiddelen. Mylan heeft haar hoofdkantoor in Canonsburg, PA, en productiefaciliteiten in West Virginia, Vermont, Illinois, Texas en Puerto Rico.

  
  Financiële hoogtepunten (a)
  Totale opbrengsten: 1,3 miljard dollar
  Winst voor rente en belasting: 284,9 miljoen dollar 
  Netto winst: 184,5 miljoen dollar
  Aantal werknemers: 2800 (ongeveer)

(a) De financiële gegevens van Mylan hebben betrekking op het fiscale jaar dat eindigde op 31 maart 2006, en zijn opgesteld volgens de Amerikaanse GAAP.

Matrix Laboratories Limited

Mumbai: 524794 ; National Stock Exchange: MATRIXLABS

Matrix Laboratories Limited is een naamloze vennootschap met noteringen op de grootste beurzen van India en houdt zich bezig met de productie van actieve farmaceutische ingrediënten (APIs) en vaste orale doseringsvormen. Het bedrijf heeft zijn hoofdkantoor in Hyderabad, India, en heeft 10 API en productiefaciliteiten voor halffabrikaten en één faciliteit voor de productie van uiteindelijke doseringsvormen. Producten omvatten o.a. antibacteriële, CNS, antihistaminica / antiastmatica, cardiovasculaire, antivirale, antidiabetische en anti-fungale geneesmiddelen, proton pomp remmers en pijnstillers. Matrix is actief in Europa via haar dochtermaatschappij Docpharma, een toonaangevende distributeur en marktdeskundige op het gebied van generische merkgeneesmiddelen in België, Nederland en Luxemburg.

  
  Financiële hoogtepunten (b)
  Totale opbrengsten: 261,6 miljoen dollar
  Winst voor rente en belasting: 59,8 miljoen dollar 
  Netto winst: 45.0 miljoen dollar
  Aantal werknemers: 2300 (ongeveer)

(b) De financiële gegevens van Matrix hebben betrekking op het fiscale jaar dat eindigde op 31 maart 2006 en zijn vertaald naar een gemiddelde wisselkoers van 44,29 Indiase roepias voor de dollar, wat gebaseerd is op de 12 maanden voorafgaande aan 31 maart 2006. De financiële gegevens van Matrix zijn opgesteld volgens de Indiase GAAP.

  
  Transactiedetails

  Transactie:   Mylan verwerft een meerderheidsbelang van 71,5 procent
          in Matrix

  Structuur:   51,5 procent wordt aangekocht van verkopende
          aandeelhouders (aandelen van Newbridge, Temasek, N.
          Prasad en Spandana Foundation; N. Prasad behoudt 5
          procent van de aandelen in Matrix)

          Open bod op de overige 20 procent

  Compensatie:  306 Indiase roepias per aandeel
          736 miljoen dollar (Rs. 33,7 miljard) in contanten
          Ongeveer 15 procent meerwaarde op het 30-daagse
          gemiddelde van de beursprijs van Matrix

  Aanschaf van
  MYL aandelen:  164 miljoen dollar van de opbrengst wordt door
          Newbridge, Temasek en N.Prasad aangewend voor de
          aanschaf van nieuw uit te geven MYL- aandelen

  Financiering:  Mylan's bestaande doorlopend krediet mogelijkheden en
          Beschikbare contanten

  Sluitingsdatum: Gepland in het vierde kwartaal 2006

  De strategie

  -- Mylan werkt aan de realisering van zijn doelstelling een wereldwijd
    platform op te zetten, zijn doseringsvormen en therapeutische
    categorieën uit te breiden en zijn verticale integratie te
    versterken en te verbreden.
  -- Een zeer complementaire transactie met een gerespecteerde, snel
    groeiende, actief Indiase bedrijf in farmaceutische ingrediënten en
    uiteindelijke doseringsvormen van hoge kwaliteit.
  -- Een grote stap in het vestigen van een breder geografisch
    georiënteerde handel door de aanwezigheid van Matrix in India, China
    en Afrika en de vertegenwoordiging van Docpharma in Europa.
  -- Het uitbouwen en verder uitbreiden van een bestaande relatie met een
    grote leverancier van API, die toegang levert tot een
    kostenstructuur van wereldklasse
  -- Levert expertise op het gebied van extra nieuwe doseringsvormen
  -- Levert een aanzienlijke extra productie- en ontwikkelingscapaciteit
    die Mylan in staat stelt zijn portfolio van productmogelijkheden
    economisch uit te breiden
  -- Versterkt het huidige VS managementteam en levert Mylan zeer ervaren
    leiders op zowel de Indiase als de Europese markten

  Organisatiestructuur en management

  -- Robert J. Coury, Vice Chairman en CEO van Mylan zal de
    verantwoordelijkheden van Non-Executive Chairman van Matrix op zich
    nemen
  -- N. Prasad, Executive Chairman bij Matrix, zal in de Raad van Matrix
    blijven als Non-Executive Vice Chairman
  -- De Raad van Bestuur van Mylan zal worden uitgebreid tot 10 leden: N.
    Prasad zal toetreden tot de Raad en het executive management team van 
    Mylan als hoofd van Global Strategies op het kantoor van de CEO
  -- Rajiv Malik zal aanblijven als CEO bij Matrix. Stijn van Rompay,
    mede-oprichter van Docpharma, zal verantwoordelijk blijven voor de 
    operaties bij Docpharma.

Website: http://www.mylan.com

BRON Mylan Laboratories Inc.