Naamswijziging beleggingsfondsen ASN Bank

16 Mei, 2011, 08:00 BST Van ASN Bank

DEN HAAG, Nederland, May 16, 2011 /PRNewswire/ -- Met ingang van maandag 16 mei wijzigt de ASN Bank de namen van vijf van haar zeven beleggingsfondsen. Daarmee laat zij het duurzame karakter van deze fondsen ook in de namen tot uiting komen.

De ASN Bank biedt zeven verschillende beleggingsfondsen. Zij hebben elk een andere beleggingsfocus, maar een gemeenschappelijk uitgangspunt: ze beleggen duurzaam. De beheerder selecteert de beleggingen zowel vanwege de financiële vooruitzichten als op basis van de duurzame beleggingscriteria van de ASN Bank en haar fondsen. Dit zijn uitsluitings- en toelatingscriteria op het gebied van mensenrechten en klimaat, de belangrijkste thema's van het duurzame beleid van de ASN Bank. Deze criteria gelden voor ondernemingen en voor landen.

Dit duurzame beleid kwam onvoldoende tot uiting in de fondsnamen. Daarom is het woord 'duurzaam' toegevoegd aan de namen van vier fondsen: ASN Duurzaam Aandelenfonds, ASN Duurzaam Obligatiefonds, ASN Duurzaam Mixfonds en ASN Duurzaam Small & Midcapfonds.

Ook de naam van het ASN-Novib Fonds wijzigt, namelijk in ASN-Novib Microkredietfonds. Deze naam geeft beter aan waarin het fonds belegt, namelijk in microfinancieringsinstellingen die kredieten verschaffen aan kleine ondernemers in ontwikkelingslanden. Zij krijgen daarmee de kans een zelfstandig bestaan op te bouwen.

De namen van het ASN Milieu & Waterfonds en ASN Groenprojectenfonds geven al voldoende weer dat het om duurzame fondsen gaat. Daarom zijn deze niet veranderd.

ASN Bank

De ASN Bank zet zich in om de duurzaamheid van de samenleving te bevorderen en laat zich daar in haar economische handelen door leiden. Economische groei mag volgens de ASN Bank niet ten koste gaan van het milieu, de natuur, kwetsbare bevolkingsgroepen of anderszins worden afgewenteld op toekomstige generaties. In Nederland is de ASN Bank sinds 1960 voorloper op het gebied van duurzaam bankieren. De bank is actief op het gebied van beleggen, sparen, betalingsverkeer en duurzame financieringen. De ASN Bank heeft meer dan een half miljoen klanten en een totaal beheerd vermogen van ruim 9,3 miljard euro (31 december 2010). De ASN Bank maakt deel uit van SNS REAAL. Meer informatie: http://www.asnbank.nl.

  
  Oude fondsnaam        Fondsnaam vanaf 16 mei 20011

  ASN Aandelenfonds      ASN Duurzaam Aandelenfonds

  ASN Obligatiefonds      ASN Duurzaam Obligatiefonds

  ASN Mixfonds         ASN Duurzaam Mixfonds

  ASN Small & Midcapfonds   ASN Duurzaam Small & Midcapfonds

  ASN-Novib Fonds       ASN-Novib Microkredietfonds

  ASN Milieu & Waterfonds   ASN Milieu & Waterfonds

  ASN Groenprojectenfonds   ASN Groenprojectenfonds

BRON ASN Bank