National Bank Trust komt in de top-20 van Russische banken

19 Jul, 2007, 19:20 BST Van National Bank TRUST

MOSCOW, July 19 /PRNewswire/ --

De meerderheid van de aandeelhouders van TRUST Investment Bank (TIB) en National Bank TRUST (NBT) hebben bekend gemaakt dat zij een procedure gestart zijn om beide banken te fuseren tot één financiële instelling. Verwacht wordt dat de fusie en alle bijbehorende reglementaire en gerechtelijke beschikkingen, begin 2008 voltooid zal zijn. Het dan volledig gefuseerde bedrijf zal handelen onder de naam National Bank TRUST (TRUST).

Ilya Yurov, voorzitter van het Raad van Bestuur van beide banken, zegt: "deze fusie zal een positieve invloed hebben op alle huidige en toekomstige bedrijfstakken omdat het de bank de mogelijkheid biedt om alle centrale commerciële- en investeringsactiviteiten van de bank, uit te breiden. De gecombineerde bank zal voldoende financiële middelen ter beschikking hebben om voor minimaal twee jaar aan de groeiverwachting van het management te voldoen."

Na de fusie zullen de belangrijkste financiële indicatoren van TRUST aanzienlijk vergroot en verbeterd worden. De verwachte gecombineerde activa van de bank zal tegen het einde van 2007 ruim 120 miljard roebel bedragen, en het aandelenkapitaal zal een bedrag van 16 miljard roebel bereiken, waardoor de bank tot de top-20 Russische banken met de grootste activa en kapitaal zal behoren.

Het gefuseerde TRUST zal een van de regionale Russische marktleiders worden. Tegen het einde van dit jaar, verwacht de bank dat zij in 160 steden in Rusland volledig operationeel zal zijn en tegen het einde van 2008 zal dit uitgebreid zijn tot 220 steden.

Het belangrijkste drijfveer achter de groei van de activa zal de gevarieerde detailhandel (auto, kontanten en hypotheken) zijn alsook de SME leningportefeuille zijn. Een ander belangrijk component binnen deze strategie is de verdere ontwikkeling van onze franchise in vermogensbeheer door middel van het profiteren van de regionale herkomst van de bank alsook het wereldwijde distributieplatform.

De meerderheid van de aandeelhouders van elke afzonderlijke bank zal de meerderheid van de aandeelhouders van TRUST blijven.

Over de TRUST Groep:

Volgens de Centrale Bank van Rusland, staat de National Bank TRUST genoteerd in de top-30 van grootste Russische banken. Haar activa/passiva ratio bedraagt 54.043 / 48.611 miljard roebel. Het aandelenkapitaal van de aandeelhouders bedraagt 5.432 miljard roebel.

TRUST Investment Bank is een van de Russische marktleiders op het gebied van investeringsbanken. Zij was een van de oprichters van de domestic corporate bond market. Haar activa/passiva ratio bedraagt 50.401/43.711 miljard roebel. Het aandelenkapitaal van de aandeelhouders bedraagt 6.690 miljard roebel.

Website: http://www.prime-tass.ru

BRON National Bank TRUST