NATIONAL GEOGRAPHIC lanceert Europees tele-archeologieproject

23 Jul, 2004, 00:48 BST Van National Geographic Deutschland

HAMBURG, Duitsland, July 22 /PRNewswire/ --

- Doel: Studie naar de oorsprong van de hedendaagse mens en het verband met de Neanderthaler / Project in samenwerking met het Koninklijk Instituut voor Natuurwetenschappen van België en zes andere Europese partners

Een nieuw EU project gaat voor eerst het internationaal onderzoek naar Neanderthalers groeperen om de oorsprong en ontwikkeling van de hedendaagse mens op te helderen. Dit gebeurt in het kader van de tot dusver belangrijkste onderzoekspool over dit onderwerp op wereldvlak.

Dankzij moderne communicatiemiddelen kan de grootste numerieke verzameling archeologische vondsten van de Neanderthaler worden aangelegd. De resultaten van het TNT project (<< The Neanderthal Tools>>) zullen tevens aan het grote publiek worden voorgesteld op << NATIONAL GEOGRAPHIC ArchChannel >>. Naast uitgebreide informatie zal deze website vanaf 2005 ook talrijke interactieve modules bevatten om op speelse wijze door de tijd heen in de leefwereld van de Neanderthaler rond te reizen. Samen met de website biedt het project ook de mogelijkheid aan paleoantropologen en archeologen om hun onderzoek te bespreken in een gesloten forum en tevens met de vondsten te werken op eender welke site. Het internetportaal << Nespos >> zal voorwerpen uit museumcollecties verzamelen zoals schedels, tanden, werktuigen en artefacten. Deze worden genummerd en vervolgens tot plaatselijke gegevensbanken verwerkt. De wetenschappers kunnen dan van op hun computer driedimensionale, haarscherpe afbeeldingen bestuderen van alle vondsten. De Europese onderzoeksinstituten verwachten heel wat van TNT: zij hopen hiermee doorslaggevende vooruitgang te boeken en een antwoord te vinden op hun vragen in verband met de oorsprong van de hedendaagse mens en de verdwijning van de Neanderthaler. Het TNT project zou in 2006 moeten voltooid zijn voor de 150ste verjaardag van de ontdekking van de Neanderthaler.

<< Wat zit er in ons van de Neanderthaler? >> vraagt Klaus Liedtke,

hoofdredacteur van NATIONAL GEOGRAPHIC DEUTSCHLAND, zich af. Liedtke hoopt dat het nieuwe EU project de volgende vraag zal kunnen beantwoorden: << Werd de Neanderthaler voorafgegaan door de homo sapiens of was hij een afzonderlijke mensensoort die ongeveer 27.000 jaar geleden verdween? >> De NATIONAL

GEOGRAPHIC ArchChannel site heeft tot doel om een populair wetenschappelijk portaal te worden dat de vooruitgang opvolgt van het Europese onderzoek: <<iedere bezoeker wordt uitgenodigd om de wereld van de Neanderthaler te ontdekken via het Internet, >> aldus Liedtke.

<< TNT biedt twee grote voordelen voor het onderzoek: wetenschappers zullen in de toekomst de originele, zorgvuldig bewaarde skeletten kunnen bestuderen zonder deze te moeten aanraken of vervoeren; bovendien zullen ze meer materiaal sneller kunnen vergelijken zonder de krappe begrotingen van hun instituten te belasten met reiskosten, >> licht Professor Gerd-Christian Weniger toe. Weniger is de directeur van het Neanderthalmuseum van Mettmann en gaat in het kader van het TNT project samen met zijn team alle beschikbare gegevens over Duitse opgravingplaatsen verzamelen. Daarnaast gaat Weniger's team samen met andere partners de wetenschappelijke vereisten formuleren voor de gegevensbank.

<< Weldra zullen we over de grootste Europese verzameling beschikken van archeologische vondsten van de Neanderthaler, >> zegt Pavel Mayer verheugd. Mayer is de leider van het TNT project bij ART+COM. << We maken de voorwerpen zo ook gemakkelijker bereikbaar voor een veel grotere groep onderzoekers. >> ART+COM is een Berlijns bedrijf dat gespecialiseerd is in multimedia technologie en heeft het initiatief genomen voor het << The Neanderthal Tools >> project. De artefacten en fossielen zullen niet enkel op een samenhangende manier worden gecatalogiseerd, maar tevens visueel worden weergegeven met CT en driedimensionale oppervlaktescans. Daarnaast ontwikkelt ART+COM hulpmiddelen voor het via het Internet toegankelijke platform om de opgegraven voorwerpen grafisch te reproduceren, te meten en te bestuderen met behulp van visuele simulatietechnieken.

<< De interactieve multimedia technologie biedt ongekende mogelijkheden voor de Europese wetenschappelijke wereld, >> aldus Ian Pigott, EU projectleider voor informatietechnologie. << De creatie van een grensoverschrijdende gegevenspool en de integratie van nieuwe grafische weergaveprocessen in combinatie met een website voor het grote publiek maakt TNT uniek in zijn klasse. >> Het TNT project maakt deel uit van << Digicult >>, een EU programma voor onderzoek en behoud van Europese artistieke en culturele rijkdommen met gebruik van moderne technologieën.

De verantwoordelijken voor de organisatie van het systeem om de versnipperde kennis over de Neanderthaler te verzamelen zijn: ART+COM, een Berlijns bedrijf gespecialiseerd in interactieve multimedia technologie, PXP Software Austria GmbH, een in Oostenrijk gevestigde leverancier van e-Business diensten, het Hasso-Plattner Instituut van Potsdam, het Koninklijk Instituut voor Natuurwetenschappen van België, gevestigd in Brussel, de Universiteit van Poitiers (Frankrijk), het Museum voor Natuurgeschiedenis van Kroatië en het Neanderthalmuseum van Mettmann.

NATIONAL GEOGRAPHIC DEUTSCHLAND wordt exclusief belast met het verzamelen van de wetenschappelijke resultaten en neemt tevens de redactionele verantwoordelijkheid op zich voor ArchChannel.

Bijkomende informatie over << The Neanderthal Tools >> is tevens beschikbaar op www.nationalgeographic.de/TNT.

Fotomateriaal:

Het is thans mogelijk om iemand van nu op een Neanderthaler te doen lijken. Wij hebben Klaus Liedtke, hoofdredacteur van NATIONAL GEOGRAPHIC DEUTSCHLAND, aan deze << wetenschappelijke behandeling >> onderworpen en stellen deze << voor en na >> foto graag ter beschikking voor illustratief gebruik.

Wij zijn steeds bereid om via e-mail of RNIS bijkomende foto's te sturen van de Neanderthaler en het logo van het TNT project. U kunt het persbericht en het fotomateriaal ook downloaden via onze website ( www.nationalgeographic.de/php/presse).

BRON National Geographic Deutschland