Nationale Nieuwe Werken Barometer van start

11 Nov, 2010, 15:04 GMT Van Rotterdam School of Management, Erasmus University

ROTTERDAM en ENSCHEDE, Nederland, November 11, 2010 /PRNewswire/ -- Hoe staat het met Het Nieuwe Werken in ons land en welke effecten sorteert het? Op die vragen moet de Nationale Nieuwe Werken Barometer antwoord geven. De barometer is vandaag in het kader van de campagneweek "Het Nieuwe Werken doe je zelf" gelanceerd door Rotterdam School of Management, Erasmus University en Novay.

In de media wordt veel aandacht besteed aan Het Nieuwe Werken (HNW). HNW houdt in dat werknemers zelf kunnen bepalen waar, wanneer en hoe ze werken en samenwerken, ondersteund door de nieuwste technologie. Dit concept laat meer ruimte voor een goede balans tussen werk en prive en voor zelfontplooiing. Tegelijkertijd is HNW resultaatgericht en kan het onze economie versterken. Met de barometer beschikt ons land over een meetinstrument dat laat zien hoe HNW zich ontwikkelt en wat de gevolgen zijn.

  
  Aspecten die jaarlijks zullen worden bekeken zijn:

  - Hoe vergevorderd zijn Nederlandse organisaties in de adoptie en
   implementatie van Het Nieuwe Werken?
  - Wat zijn de ervaringen bij Het Nieuwe Werken?
  - Tegen welke problemen lopen organisaties aan bij invoering van Het
   Nieuwe Werken?
  - Welke effecten worden gerealiseerd bij Het Nieuwe Werken?.

Via de barometer wordt ook onderzocht hoe ver organisaties zijn in het doorvoeren van drie hoofdelementen van HNW, namelijk een cultuur en een managementfilosofie die HNW ondersteunt, een fysieke werkplekomgeving die HNW mogelijk maakt en het ter beschikking stellen van technologie om plaats- en tijdonafhankelijk te kunnen werken.

De barometer is een on-line vragenlijst, die de komende twee maanden via diverse kanalen wordt uitgezet. Begin 2011 worden de resultaten gepubliceerd en ontvangt iedereen die met eigen gegevens heeft meegewerkt een rapportage en een benchmark.

De Nationale Nieuwe Werken Barometer is ontwikkeld in het kader van het publiek-private innovatieproject ProWork. De Nationale Nieuwe Werken Barometer wordt mede ondersteund door het Platform voor de InformatieSamenleving ECP-EPN en sluit aan bij het Tienpuntenplan Flexibel Werken (http://www.ecp-epn.nl/tienpuntenplan-flexibel-werken).

De barometer is te vinden via de websites van de Rotterdam School of Management (http://www.newworldsofwork.nl), Novay ( http://www.futureworkspaces.nl) en ECP-EPN.Nl (http://www.ECP-EPN.NL.)

Novay is een Technologisch Top Instituut dat in een open netwerk bedrijven, kennispartners en overheidsorganisaties verbindt om baanbrekende ict-innovaties te realiseren. De onderzoekers van Novay en haar partners werken dagelijks vanuit diverse achtergronden aan multidisciplinaire en complexe innovatietrajecten. Met impact voor mens, maatschappij en economie. http://www.novay.nl

ECP-EPN is het platform waar overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties kennis uitwisselen en samenwerken om de ontwikkeling van de Nederlandse informatiesamenleving te bevorderen. Diverse projecten, onderzoeken en debatten verbinden partijen en zetten de maatschappelijke betekenis van ICT op de agenda van politiek, overheid en bedrijfsleven. http://www.ECP-EPN.NL

Rotterdam School of Management, Erasmus University bevindt zich in de top 10 van Europese business schools en staat in de internationale havenstad Rotterdam die dank zij haar openheid, flexibiliteit en erkenning van diversiteit grote aantrekkingskracht heeft op het internationale bedrijfsleven. De nadruk ligt op baanbrekend wetenschappelijk management onderzoek; de primaire focus ligt op de ontwikkeling van zakelijk leiders die dank zij hun innovatieve ideeen een duurzame toekomst borgen. RSM biedt een brede waaier aan Bachelor-Master, doctoraal, MBA en Executive Education programma's. http://www.rsm.nl

BRON Rotterdam School of Management, Erasmus University