Nederland zakt naar de 7e plaats op Ranking van WEF Global Information Technology Report

09 Apr, 2008, 12:00 BST Van Rotterdam School of Management, Erasmus University

ROTTERDAM, Nederland, April 9 /PRNewswire/ -- Het World Economic Forum (WEF) publiceert jaarlijks het 'global information technology report'. Het Erasmus Strategic Renewal Center onder leiding van Henk Volberda, Professor of Strategic Management and Business Policy aan de Rotterdam School of Management, Erasmus University, is partner-institute van het WEF en verzamelde de gegevens voor Nederland. Waar Nederland de laatste drie opeenvolgende jaren een stijgende lijn liet zien wat betreft de positie op de 'Networked Readiness Index' met een forse stijging van plaats 16 in 2004 tot plaats 6 in 2007, zien we het laatste jaar stagnatie van deze groei optreden. 'Networked Readiness' staat voor de algehele stand van zaken op gebied van ICT binnen een land. De daling van Nederland binnen de ranking is het gevolg van achterblijvende prestaties op het gebied van het gebruik van ICT op drie belangrijke pijlers. Ten eerste blijkt dat de omgevingsfactoren, zoals die gelden binnen bedrijven, algehele regelgeving en de bestaande infrastructuur niet verbeterd zijn ten opzichte van 2007. Ten tweede is de capaciteit van de drie stakeholder groepen, individuen, bedrijven en de overheid, om van ICT toepassingen en ontwikkelingen te profiteren ook gelijk gebleven. Als laatste zien we dat het daadwerkelijk gebruik van de nieuwste informatie en communicatie middelen ook geen significante groei laat zien. Het blijkt dan ook dat Nederland op alle drie de factoren relatief gezien geen noemenswaardige groei laat zien en dat de algehele score zelfs tot gevolg heeft dat Nederland weer een plaats zakt ten opzichte van het globale speelveld. Voor het complete persbericht met grafieken kunt u terecht op http://www.rsm.nl.

Rotterdam School of Management, Erasmus University is een internationaal zeer hoog aangeschreven business school die bekend staat om zijn baanbrekend onderzoek naar duurzaam ondernemen en de ontwikkeling van internationale zakelijk leiders. Het biedt een brede waaier aan Bachelor-Master, doctoraal, MBA en Executive Educationrden. Heel graag een gecorrigeerde versie naar hun. ngeleverd om te lijmen, maar we gaan niete programma's. RSM staat in de top 10 van Europese business schools. http://www.rsm.nl

Voor nadere informatie over RSM of over dit persbericht kunt u contact opnemen met Marianne Schouten, Media & Public Relations Manager bij RSM, op +31-10-408-2877 of per e-mail aan mschouten@rsm.nl.

BRON Rotterdam School of Management, Erasmus University