Nederlands-Vlaamse Groep Erkent Accreditatiestatus AACSB International

01 Aug, 2006, 07:00 BST Van The Association to Advance Collegiate Schools of Business

TAMPA, Florida, August 1 /PRNewswire/ --

De Nederlands-Vlaamse accreditatieorganisatie voor hogescholen die studieprogramma's evalueert en accrediteert, heeft de accreditatie-eisen van AACSB International (The Association to Advance Collegiate Schools of Business) gevalideerd als zijnde gelijkwaardig aan zijn eigen eisen.

De aankondiging door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) volgt op de accreditatie van de Universiteit van Antwerpen door de AACSB in 2005. De NVAO is de eerste Europese accreditatieinstantie die de AACSB-accreditatie als equivalent van zijn eigen standaard accepteert. De AACSB, de eerste en grootste associatie van economische hogescholen en universiteiten met bedrijfseconomische faculteiten, heeft 527 universiteiten en hogescholen in 30 landen geaccrediteerd.

Deze bevestiging van het accreditatieproces van de AACSB maakt een einde aan onnodige duplicatie voor onderwijsinstellingen die proberen aan de eisen van beide organisaties te voldoen, wat de betrokken scholen tijd en geld bespaart. Door deze erkenning worden nu ook AACSB-documentatie, - rapporten en accreditatiebeslissingen door de NVAO geaccepteerd als voldoende bewijs van de kwaliteit van de programma's van de Economische Faculteit van de Universiteit van Antwerpen en van andere scholen die aan de eisen van de AACSB voldoen.

"We zijn erg blij dat wij erkenning van de NVAO hebben gekregen, wat een overtuigende validatie is van het beoordelingsproces dat de AACSB aanbiedt aan instituten die AACSB-accreditatie nastreven", zei Jerry E. Trapnell, de verantwoordelijke vice-president en hoofd accreditatie van AACSB International. "Validatie door de NVAO verhoogt het respect dat andere accreditatieinstanties hebben voor de strenge beoordeling die de AACSB als wereldleider in globale accreditatie levert."

Karl Dittrich, voorzitter van de NVAO, leverde commentaar namens de binationale organisatie:

"Omdat NVAO-accreditatie een voorwaarde is om subsidie van de overheid te krijgen en om het recht te hebben om academische titels te verlenen, moet het accreditatiebesluit streng zijn", zei Dittrich. "Onder de Vlaamse wet is het voor NVAO mogelijk gemaakt om verklaringen van gelijkwaardigheid af te geven die door vermaarde buitenlandse organisaties zijn opgesteld.

Natuurlijk waren we blij toen we hoorden dat de AACSB-accreditatie heel goed bij onze structuur en regelgeving paste. En dus lag het voor de hand dat we de AACSB-accreditatie accepteerden. Onnodig te zeggen dat het goed was voor de Universiteit van Antwerpen en dat het een goed voorbeeld is van internationale samenwerking op het gebied van accreditatie."

Frank Bostyn, decaan van de Economische Faculteit van de Universiteit van Antwerpen, zei dat zijn instituut blij was met de NVAO-erkenning. "Het bevestigt het belang van AACSB-accreditatie en het is een sterke indicatie van wat echt belangrijk is bij het toezicht op de kwaliteit van educatie", zei hij.

"We hebben over deze kwestie een erg constructieve en verrijkende dialoog met zowel de NVAO als AACSB gehad. Ik hoop dat dit voorbeeld door andere accreditatieinstellingen binnen het onderwijsgebied dat valt onder het Bologna-verdrag, en daarbuiten, zal worden gevolgd en dat de NVAO het goede voorbeeld zal geven door de accreditatie zinvol en relevant te houden en daardoor onnodige duplicatie te vermijden."

Over de NVAO

De NVAO is in 2003 bij internationaal verdrag opgericht en garandeert de kwaliteit van hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen, door middel van internationale accreditatie. De organisatie communiceert proactief over kwaliteit en bevordert ook de kenmerkende aspecten van de studieprogramma's van het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen.

Website: http://www.aacsb.edu

BRON The Association to Advance Collegiate Schools of Business