Nederlandse en Amerikaanse onderzoekers bundelen krachten om een malaria vaccin te ontwikkelen

16 Jan, 2008, 13:00 GMT Van TI Pharma

LEIDEN, Nederland, January 16 /PRNewswire/ -- Vandaag kondigt Top Institute Pharma een veelbelovend onderzoeksproject aan dat gericht is op de ontwikkeling van een nieuw malariavaccin. Het TI Pharma-project bouwt voort op veelbelovende resultaten uit eerdere onderzoeken. Het onderzoek is er op gericht om een malariavaccin te ontwikkelen dat de levens van miljoenen mensen in ontwikkelingslanden zou kunnen redden, met name pasgeborenen en kinderen. Op dit moment is er geen malariavaccin commercieel beschikbaar, ondanks vele tientallen jaren van onderzoek. Verschillende medicijnen zijn ontwikkeld om malariabesmettingen te behandelen. Maar doordat malariamuggen en de parasieten die zij overbrengen steeds meer resistent worden, wordt de strijd tegen malaria moeilijker. Om die reden is de urgentie voor een vaccin groot. Die Verenigde Naties onderkennen die urgentie: de bestrijding van malaria is een van de Millenniumdoelen.

Het TI Pharma-project heeft een budget van 16 miljoen Euro voor de duur van 4 jaar en wordt gerealiseerd in samenwerking met het Amerikaanse biotechnologiebedrijf Sanaria, het Universitair Medisch Centrum St. Radboud en het Leids Universitair Medisch Centrum. Sanaria is als bedrijf geheel gericht op de productie van een vaccin tegen malaria.

Malaria is op dit moment wereldwijd één van de meest voorkomende infectieziekten in tropische- en subtropische gebieden. Elk jaar treft malaria ongeveer 300 miljoen mensen en sterven tenminste 1 miljoen mensen, vooral in ontwikkelingslanden.

Stephen Hoffman, CEO van Sanaria: "Mensen raken besmet door een beet van de malariamug, die daardoor parasieten overdraagt. Vervolgens worden mensen ziek doordat de parasiet zich in het bloed verder ontwikkeld. Sanaria heeft een kandidaatvaccin waarin bestraalde parasieten zijn verwerkt. Door die bestraling kunnen de parasieten geen ziekte veroorzaken, maar zorgen ze er wel voor dat in het menselijk lichaam een hoge mate van bescherming tegen malaria ontstaat."

Volgens Prof. Robert Sauerwein van het Universitair Medisch Centrum St. Radboud, die als hoofdonderzoeker en coördinator aan dit project is verbonden, is de methode van Sanaria om dit vaccin te produceren - een vaccin dat getest wordt in Nijmegen - gebaseerd op 'een grote technologische sprong voorwaarts'. Sauerwein: "Het onderzoek van het UMC St. Radboud en Leids Universitair Medisch Centrum, dat wordt geleid door Dr. Chris Janse, biedt een nieuwe methode waardoor de parasieten niet meer hoeven worden te bestraald. In plaats van bestralen, wordt de parasiet verzwakt door hem genetisch te modificeren. Met hetzelfde resultaat: een goede malariabescherming voor mensen tegen malaria."

Daan Crommelin, wetenschappelijk directeur van TI Pharma, denkt dat dit project een verschil kan maken. "Een effectief malariavaccin is belangrijk voor miljoenen mensen in ontwikkelingslanden, vooral voor pasgeborenen en kinderen. Dit is dan ook een belangrijk project, dat is gebaseerd op het Priority Medicines Program van de Wereldgezondheidsorganisatie, waarin aan malaria prioriteit wordt gegeven. Met deze unieke samenwerking tussen een vooruitstrevend bedrijf als Sanaria en twee excellente medische centra die toonaangevend zijn op dit gebied, verwachten wij belangrijke stappen te zetten in de strijd tegen malaria."

Voor algemene informatie kunt u terecht op onze website: http://www.tipharma.com.

Over Sanaria

Sanaria Inc. werd opgericht in 2003. De missie van het bedrijf is om een malaria sporozoïde vaccin te ontwikkelen en op de markt te brengen tegen Plasmodium falciparum, de parasiet die verantwoordelijk is voor meer dan 95 procent van aan malaria gerelateerde ziekte- en sterfgevallen wereldwijd, en de malariaparasiet waarbij de meest aanmerkelijke medicinale resistentie ontstaat. Sanaria heeft de initiële technologische- en regelgevende obstakels overwonnen dankzij de ondersteuning van het National Institute of Allergy and Infectious Diseases, het U.S. Army Military Infectious Diseases Research Program, het Institute for OneWorld Health, en het PATH Malaria Vaccine Initiative. Voor meer informatie zie http://www.sanaria.com.

Over TI Pharma

Binnen het Top Instituut Pharma werken kennisinstellingen en bedrijven samen aan translationeel onderzoek naar nieuwe medicijnen, mede op basis van het Priority Medicines programma van de WHO (Wereld Gezondheids Organisatie). De Nederlandse overheid draagt jaarlijks 30 miljoen Euro bij. Bedrijven en universiteiten en onderzoeksinstellingen nemen ieder 15 miljoen Euro voor hun rekening. Naast het verrichten van onderzoek nemen de TI Pharma fellows deel aan een uniek opleidingsprogramma waarmee zij inzicht verwerven in het onderzoeks- en ontwikkelingstraject van medicijnen en waarin specifiek aandacht is voor het ontwikkelen van business skills en ondernemerschap. Zie http://www.tipharma.com.

Over UMC St Radboud

Het UMC St Radboud (http://www.umcn.nl) is een topkenniscentrum voor academische geneeskunde en gezondheidszorg. Meer dan 8.500 mensen geven vorm aan de drie hoofdtaken Patiëntenzorg, Onderwijs/Opleidingen en Onderzoek (kerncijfers - http://www.umcn.nl/overhetumc/organisatie/kerngetallen). Het UMC St Radboud is hierdoor nauw verbonden met de Radboud Universiteit Nijmegen (http://www.ru.nl) en maakt deel uit van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU). De NFU (http://www.nfu.nl) is een samenwerkingsverband van de acht universitair medische centra (UMC's) in Nederland. De andere leden van de NFU zijn het AMC, azM, Erasmus MC, LUMC, UMCG, UMC Utrecht en Vumc. In totaal zijn 60.000 medewerkers verbonden aan de acht UMC's.

Over Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)

Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) streeft naar een continue verbetering van de kwaliteit van de gezondheidszorg en wil hierin zowel nationaal als internationaal een leidende rol blijven spelen. De kerntaken van het LUMC zijn onderzoek, onderwijs, patiëntenzorg, opleiding en bij- en nascholing. Het LUMC maakt deel uit van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU). De NFU is een samenwerkingsverband van de acht universitair medische centra (UMC's) in Nederland. http://www.lumc.nl

BRON TI Pharma