Netto omzet gestegen met 77% naar eur 373 miljoen

15 Jan, 2008, 16:45 GMT Van Tulip Computers N V

AMERSFOORT, Nederland, January 15 /PRNewswire/ --

- Voorlopige omzetcijfers Tulip Computers 2007

De netto omzet van Tulip Computers N.V. (Tulip) zal voor 2007 naar verwachting EUR 373 miljoen bedragen ten opzichte van EUR 211 miljoen in 2006. Met name de "Core" activiteiten van Tulip, bestaande uit Lifestyle & Connectivity Solutions en Procurement & Logistical Solutions, dragen in belangrijke mate bij aan het realiseren van de groei van de omzet in 2007 en aan de groeiambitie van Tulip naar EUR 1,2 miljard in 2010. Tevens maakt Tulip bekend dat in Duitsland het onroerend goed waarin Devil is gevestigd is aangekocht en dat is gestart met het uitbreiden van de daar gevestigde logistieke faciliteiten met als doel nog beter te kunnen inspelen op de geplande groei van Tulip.

Omzetontwikkeling 2007

Onderstaande tabel toont de ontwikkeling en verdeling van de netto omzet (voorlopige cijfers) per activiteit in 2007 ten opzichte van de vergelijkbare periode in 2006.

  
  Netto Omzet (voorlopig)      Realisatie Verwachting  Verwachte
  in EUR miljoen            2006    2007   groei 2007
 
  Core

  Lifestyle & Connectivity    
  Solutions              34,0    41,3       22%

  Procurement & Logistical    
  Solutions              170,5    326,7       92%
  
 
  Non-Core

  Advanced Products & Solutions     2,5     3,1       24%

  Technology Sales           2,7      -      -100%

  Consultancy & Learning Solutions   1,3     1,7       29%
 
  Totaal netto omzet (verwacht)    211,0    372,8       77%

N.B.: In de omzetcijfers van 2006 is de omzet van de Duitse ICT distributeur Devil enkel voor het 2e halfjaar opgenomen.

De bovenstaande voorlopige omzetcijfers 2007 zijn exclusief de overige bedrijfsopbrengsten en liggen in lijn met de eerder afgegeven verwachting van circa EUR 380 miljoen. De afwijking ten opzichte van de eerdere indicatie is mede het gevolg van vooraf moeilijk in te schatten interne- en externe ontwikkelingen waaronder consolidatie effecten, het niet (volledig) kunnen uitleveren van orders per jaareinde als ook het op verzoek van de klanten doorschuiven van orders naar het eerste kwartaal van 2008.

Ambitie & Strategie

Tulip zet sterk in op groei van haar omzet van naar verwachting EUR 373 miljoen in 2007, toenemend naar circa EUR 1,2 miljard eind 2010. Dit dient te worden bereikt door enerzijds organische groei van tenminste 15% per jaar, en anderzijds groei door middel van acquisities en het nemen van participaties.

Als onderdeel van het actualiseren van haar strategie heeft Tulip eind 2007 een onderscheid aangebracht in "Core" en "Non-Core" business. Als "Core" business worden de activiteiten aangemerkt met een (relatief) korte terugverdientijd en lager investeringsrisico. Concreet betreft dit de activiteiten Lifestyle & Connectivity Solutions en Procurement & Logistical Solutions. Daaruit volgt dat de overige aandachtsgebieden worden aangeduid als "Non-Core". Tulip heeft onverkort vertrouwen in deze activiteiten, maar heeft een andere keuze gemaakt ten aanzien van het aanwenden van het haar ter beschikking staande kapitaal.

Uitbreiding Devil

Om de verwachte groei van Tulip verder te kunnen faciliteren is eind 2007 begonnen met het uitbreiden van het logistieke centrum van Devil in Braunschweig (Duitsland). Hiertoe is eind 2007 het onroerend goed inclusief bijbehorend bouwrijp terrein gekocht dat voorheen door Devil werd gehuurd. Inmiddels is een aanvang gemaakt met nieuwbouw van extra magazijncapaciteit. Voor de financiering van de aanschaf als ook de gestarte nieuwbouw zijn hypothecaire faciliteiten aangetrokken via een Duitse bank. In totaal staat Tulip een faciliteit ter beschikking van circa EUR 8 miljoen. Tulip verwacht dat door de aanschaf van het onroerend goed de groeiambitie van Tulip gefaciliteerd kan worden en dat de uitbreiding van de logistieke faciliteiten mede zal bijdragen aan het behalen van synergetische voordelen binnen de groep.

Over Tulip

Tulip stelt haar klanten centraal en participeert in kansrijke ICT- en CE gerelateerde oplossingen (producten en diensten). Tulip is opgericht in 1979 en sinds 1984 is het aandeel genoteerd op Euronext te Amsterdam. Het hoofdkantoor van Tulip is gevestigd in Amersfoort (Nederland). Tulip heeft thans meer dan 330 medewerkers verdeeld over 10 kantoren in 5 landen.

  
  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:  
  Tulip Computers N.V.
  Directiesecretariaat
  Postadres : Postbus 150
  3800 AD AMERSFOORT
  Telefoon : +31-33-45-49-482
        b.g.g. +31-06-15-85-13-26
  Fax: +31-33-45-49-499
  E-mail: press@tulip.com
  Internet: http://www.tulip.com

PRN - NLD

BRON Tulip Computers N V