Newell Rubbermaid kondigt geplande verkoop aan van zijn wereldwijde bedrijf Little Tikes

11 Sep, 2006, 15:00 BST Van Newell Rubbermaid Inc.

ATLANTA, September 11 /PRNewswire/ --

Newell Rubbermaid Inc. (NYSE: NWL) heeft vandaag aangekondigd dat het een afspraak is aangegaan voor de geplande verkoop van de bedrijfseenheid Little Tikes aan MGA Entertainment, Inc., een wereldwijd amusementsbedrijf voor kinderen en familie. Little Tikes is een wereldwijde handelaar en producent van speelgoed voor kinderen, meubilair en aanverwante consumentenartikelen.

"We zijn onze portfolio aan het verkleinen om ons te richten op bedrijven die het meest op één lijn liggen met onze strategieën van zich onderscheidende producten, beste kosten en consumentenmerken. Deze transactie komt overeen met die aandacht," zei Mark Ketchum, chief executive officer van Newell Rubbermaid.

De verwachting is dat de transaction wordt voltooid in het vierde kwartaal van 2006, onderhevig aan voltooiing van alle vereiste regulatorische goedkeuringen, inclusief consultatieprocedures met ondernemingsraden, vakbonden en werknemersvertegenwoordigers in bepaalde betrokken Europese landen. Financiële voorwaarden van de overeenkomst werden niet bekend gemaakt.

Little Tikes droeg in 2005 ongeveer US$250 miljoen bij aan inkomsten, zoals gemeld in het Other-segment van het bedrijf. Little Tikes zal worden geclassificeerd als gestaakte activiteiten en in het vierde kwartaal verwacht het bedrijf een nettowinst van US$15 tot US$25 miljoen te rapporteren, wat verband houdt met deze transactie. Als resultaat van de herclassificatie van Little Tikes tot gestaakte activiteiten in het derde kwartaal, wordt verwacht dat de verwaterde winst per aandeel over het volledige jaar 2006 door gehandhaafde activiteiten, exclusief kosten, daalt met US$0,03 tot US$0,04, gelijkelijk verdeeld over het derde en vierde kwartaal. Ondanks deze verwatering houdt het het bedrijf vast aan zijn richtsnoer voor winst en kasstroom voor het derde kwartaal en het fiscale jaar 2006, dat op 27 juli 2006 werd uitgebracht.

Waarschuwing met betrekking tot vooruitziende verklaringen

De verklaringen in dit persbericht die niet historisch van aard zijn vormen vooruitziende verklaringen. Deze vooruitziende verklaringen houden verband met informatie of veronderstellingen over de effecten van projectversnelling, verkoop, inkomsten/ (verlies), winst per aandeel, bedrijfsinkomen of brutomargeverbeteringen, kapitaal en andere lasten, kasstroom, dividenden, herstructurering, verslechtering en andere kosten, mogelijke verliezen vanwege afsplitsing, kosten en kostenbesparingen en de waarde daarvan, schuldcijfers en plannen van het management, projecties en doelen voor toekomstige activiteiten en prestaties. Deze verklaringen gaan gepaard met woorden als "verwacht," "project," "zal," "mogelijk," "schat in" en vergelijkbare uitdrukkingen. Actuele resultaten zouden wezenlijk kunnen verschillen van die resultaten die zijn genoemd of geïmpliceerd in de vooruitziende verklaringen. Belangrijke factoren die ervoor zouden kunnen zorgen dat werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van de resultaten die zijn gesuggereerd door de vooruitziende verklaringen, bestaan uit, maar zijn niet beperkt tot, onze afhankelijkheid van de sterkte van kleinhandelseconomieën in verscheidene delen van de wereld; concurrentie met talrijke andere producenten en distributeurs van consumentenproducten; sterke onderhandelingskracht van belangrijke kleinhandelaars; veranderingen in de prijzen van door het bedrijf gebruikte ruwe materialen; ons vermogen om innovatieve nieuwe producten te ontwikkelen en om de merken van onze eindgebruikers te ontwikkelen, te onderhouden en te versterken; ons vermogen om faciliteiten snel te sluiten en om activiteiten te verhuizen in het geval van buitenlandse reguleringen en andere belemmeringen; ons vermogen om succesvol informatietechnologieoplossingen te implementeren in onze hele organisatie; ons vermogen om productiviteit te verbeteren en om activiteiten te stroomlijnen; ons vermogen om afsplitsing van niet-strategische bedrijven en strategische aanwinsten te voltooien; ons vermogen om eerder aangekochte bedrijven te integreren; de risico's die inherent zijn aan onze buitenlandse activiteiten en die factoren die zijn genoemd in het meest recente kwartaalrapport van het bedrijf in Form 10-Q, inclusief Exhibit 99.1 daarbij, ingediend bij de Securities and Exchange Commission.

Over het Bedrijf

Newell Rubbermaid Inc. is een wereldwijde handelaar in consumenten- en commerciële producten met een verkoopomzet van US$6 miljard in 2005 en een sterke portfolio merken, waaronder Sharpie(R), Paper Mate(R), DYMO(R), EXPO(R), Waterman(R), Parker(R), Rolodex(R), IRWIN(R), LENOX(R), BernzOmatic(R), Rubbermaid(R), Graco(R), Calphalon(R) en Goody(R). Het hoofdkantoor van het bedrijf is gevestigd in Atlanta, Georgia en het bedrijf heeft wereldwijd ongeveer 28.000 werknemers.

Dit persbericht en aanvullende informatie over het bedrijf zijn te vinden op de website van het bedrijf op http://www.newellrubbermaid.com.

NWL-AD

    
    Website: http://www.newellco.com
             http://www.newellrubbermaid.com

BRON Newell Rubbermaid Inc.