Newmont vrijgesproken in Indonesische rechtszaak

24 Apr, 2007, 19:38 BST Van Newmont Mining Corporation

MANADO, Indonesië, April 24 /PRNewswire/ --

- Rechtbank spreekt PT Newmont Minahasa Raya en president-directeur Richard Ness vrij van alle aanklachten

Vandaag bevond een Indonesische rechtbank PT Newmont Minahasa Raya (PTNMR), een dochteronderneming van Newmont Mining Corporation (NYSE: NEM), en de president-directeur van het bedrijf, Richard Ness, onschuldig aan alle aanklachten van vervuiling en schending van de regelgeving. De aanklager beweerde dat PTNMR en Ness milieuverontreiniging veroorzaakten bij de uitvoering van mijnbouwverrichtingen bij Buyat Bay in het zuidelijke Minahasa district van Noord-Sulawesi.

Op basis van het bewijs dat werd voorgelegd tijdens de 21 maanden durende rechtszaak, een van de langstlopende processen in de geschiedenis van Indonesië, besloot het gerecht dat Buyat Bay niet vervuild is. Verder werd vastgesteld dat, zoals PTNMR beweerde, het bedrijf alle regelgevingen en vergunningen heeft gerespecteerd gedurende de acht jaar dat het operatief was, van 1996 tot 2004.

"Ik ben verheugd dat, na bijna tweeëneenhalf jaar valse beschuldigingen, mijn naam en die van mijn medewerkers werd gezuiverd en onze reputatie hersteld," aldus president-directeur Richard Ness. "Dit is een overwinning voor wie gelooft in rechtvaardigheid en voor de gemeenschappen die rond Buyat Bay wonen en er nu volledig op kunnen vertrouwen dat het water van Buyat Bay schoon is, dat de vis geschikt is voor consumptie en dat hun gezondheid niet werd beïnvloed door onze werkzaamheden. Ik wil mijn oprechte dank betuigen aan mijn gezin, het bedrijf en mijn medewerkers bij Newmont die mij allemaal hebben gesteund en altijd hebben geweten dat de beschuldigingen aan ons adres verzinsels waren. Ik wil ook mijn respect betuigen aan de leden van de gemeenschap van Buyat Bay die de waarheid spraken om mij te steunen."

Het bewijs dat tijdens de rechtszaak werd voorgelegd en waardoor dhr. Ness en PTNMR warden vrijgesproken was onder andere:

  
  -- Vier onafhankelijke artsen - waaronder artsen die verbonden zijn aan
    de regering of aan universiteiten - onderzochten inwoners van Buyat 
    Bay en verklaarden onder ede dat ze geen aandoeningen aantroffen die 
    het resultaat waren van de werkzaamheden van PTNMR;
  -- Dr. Jane Pangemanan, die de oorspronkelijke aantijgingen tegen PTNMR
    richtte, heeft de eerdere aanklachten ingetrokken en verklaarde onder 
    ede dat ze geen door zware metalen veroorzaakte aandoeningen aantrof 
    bij de dorpsbewoners;
  -- Testen die werden uitgevoerd door de Wereldgezondheidsorganisatie van
    de Verenigde Naties, het Ministerie voor Leefmilieu van Indonesië, de
    Organisatie voor Wetenschappelijk en Industrieel Onderzoek van het
    Australische Commonwealth en het Nationale Instituut voor de Ziekte 
    van Minamata in Japan toonden allemaal aan dat Buyat Bay niet vervuild 
    was; en
  -- Vijf huidige en vroegere staatsambtenaren en verantwoordelijken voor
    regelgeving verklaarden onder ede dat Newmont alle vereiste 
    vergunningen had voor zijn werkzaamheden en daarvan geen enkel heeft 
    geschonden.

"We zijn werkelijk opgetogen dat deze zaak werd beslist gebaseerd op de feiten en het bewijsmateriaal dat in de rechtbank is voorgekomen," aldus Wayne Murdy, voorzitter en CEO van Newmont. "Wie het bewijsmateriaal heeft gezien dat in deze zaak werd voorgedragen, zal dit resultaat hebben verwacht. Het is de juiste beslissing en er is geen enkele feitelijke of wettelijke basis om deze beslissing aan te vechten."

De vice-president voor Aziatische Operaties van Newmont, Robert Gallagher, hoopt dat het besluit definitief is en zegt dat Buyat Bay het onderwerp was van een verborgen agenda. "Mocht iemand nog bezorgd zijn over de toestand van Buyat Bay, dan hoop ik dat deze bezorgdheid een zuiver wetenschappelijke basis heeft." Aldus Gallagher. "De regering en PTNMR hebben een onafhankelijke wetenschappelijke commissie samengesteld die Buyat Bay nog ongeveer 10 jaar lang zal onderzoeken en hierover verslag zal uitbrengen. Wij hebben er alle vertrouwen in dat dit zal bevestigen wat we altijd hebben beweerd: er is geen sprake van vervuiling."

Onmiddellijk na de uitspraak vertelde dhr. Ness zijn aanhangers, "Ik woon al meer dan 25 jaar in Indonesië, dit is mijn thuis. Ik ben verheugd dat waarheid en rechtvaardigheid zegevieren. Nu rest nog de vraag of de verantwoordelijken voor deze farce voor het gerecht moeten worden gebracht omwille van de gemeenschappen van Buyat Bay die hierdoor schade ondervonden?"

Verdere informatie over deze zaak is terug te vinden op www.BuyatBayFacts.com, samen met een chronologisch overzicht van de feiten op http://www.buyatbayfacts.com/what_happened/timeline.aspx .

Over Newmont

Newmont, een van de grootste goudproducenten ter wereld, werd opgericht in 1921 en is sinds 1925 genoteerd op de NYSE. De hoofdzetel bevindt zich in Denver, Colorado, en het bedrijf heeft ongeveer 14.000 werknemers in dienst, waarvan het merendeel tewerkgesteld is bij de kernactiviteiten van Newmont in de Verenigde Staten, Australië, Peru, Indonesië en Ghana. Newmont is ook de enige goudproducent die is opgenomen in de S&P 500 index.

De marktleidende resultaten van Newmont worden weerspiegeld door de hoge eisen op het vlak van milieubeheer, gezondheid en veiligheid van de werknemers en het bieden van een meerwaarde en kansen voor de gastlanden. De Batu-Hijaumijn van Newmont ontving de belangrijkste benoeming op milieuvlak die door de regering van Indonesië werd toegekend voor uitstekend milieubeheer.

BRON Newmont Mining Corporation