Niet alle Kankerpatiënten worden op dezelfde Manier behandeld

06 Okt, 2005, 18:30 BST Van Karolinska Institutet

EUROPEES PARLEMENT, BRUSSEL, België, October 6 /PRNewswire/ --

- Belangrijk pan-Europees rapport brengt grote verschillen in de behandeling van kanker aan het licht in de Europese landen.

Een rapport dat het Karolinska Institutet in samenwerking met de Stockholm School of Economics vandaag voorstelde, onthult dat lang niet alle kankerpatiënten in Europa toegang hebben tot dezelfde behandeling en spoort de beleidsmakers aan om deze ongelijkheid recht te zetten.

Uit het rapport met de titel 'A pan-European comparison regarding patient access to cancer drugs', dat gefinancierd werd dankzij een 'unrestricted grant' van E. Hoffmann La-Roche Ltd, blijkt dat nieuwe, innovatieve behandelingen, ondanks hun bewezen voordelen, niet voor alle patiënten in Europa beschikbaar zijn en dat de snelheid waarmee de patiënten van deze geneesmiddelen gebruik kunnen maken sterk afhangt van het land waar ze wonen.

In het rapport worden negentien landen besproken, die bijna 75% van de Europese bevolking vertegenwoordigen. Oostenrijk, Spanje en Zwitserland blijken voorlopers wat de aanvaarding en de beschikbaarheid van nieuwe kankergeneesmiddelen betreft, terwijl andere landen, zoals het VK, Tsjechië, Hongarije, Noorwegen en Polen achterblijven.

Dr. Nils Wilking van het Karolinska Instituut verklaarde het volgende in het Europees Parlement in Brussel, waar het rapport werd voorgesteld: "De patiënten moeten te lang wachten om van de gunstige effecten van nieuwe therapieën te profiteren en de grootste hinderpaal voor de beschikbaarheid van nieuwe geneesmiddelen is de proactieve toekenning van financiële middelen en budgetten aan de gezondheidssector door politici en beleidsmakers."

De dokters Wilking en Jönsson wezen erop dat totale kosten voor de behandeling van kanker in de landen die in het rapport worden besproken, op 120 euro per inwoner worden geraamd - slechts 5% van de totale uitgaven in de gezondheidszorg. De kosten voor kankergeneesmiddelen per inwoner variëren van 7 tot 16 euro in Europa. De kosten voor ziekenhuisopnamen vormen veruit het grootste deel van de directe uitgaven voor kanker in Europa, namelijk 60% tot 94% van het totale kostenplaatje. Geneesmiddelen nemen minder dan 10% hiervan in beslag. Het aandeel van de behandelingskosten voor kanker in de gezondheidszorg staat niet in verhouding tot de belasting die deze ziekte voor de patiënt betekent.

"De voordelen en de kosten van deze geneesmiddelen voor de patiënten en de maatschappij vanuit een breder perspectief bekijken, zou een stap vooruit betekenen voor de kankerpatiënten in Europa en we zouden een rationeler systeem voor de toewijzing van middelen aan de gezondheidszorg moeten introduceren," legde Dr. Bengt Jönsson van de Stockholm School of Economics uit. "We willen benadrukken dat nieuwe behandelingen meestal gericht zijn op specifiek identificeerbare populaties," vervolgde hij en hij voegde daaraan toe: "Er bestaan voorbeelden van goede praktijken in sommige landen, die trachten de toegang van de patiënten tot innovatieve therapieën te verbeteren - we zouden moeten nagaan of het mogelijk is ze in meer Europese landen toe te passen."

Het rapport vermeldt ook dat nieuwe therapieën de uitgaven in de gezondheidszorg meestal doen stijgen, maar dat we hun waarde voor de patiënten op het gebied van overleving en de behandeling van hun kanker moeten erkennen. Onderzoek in de VS door Dr. Frank Lichtenberg van Columbia University wijst uit dat de toegang tot meer en nieuwere kankergeneesmiddelen de overleving verbetert.

"Dit rapport brengt de ongelijke toegang tot kankergeneesmiddelen in Europa aan het licht. We mogen niet toelaten dat die ongelijkheid blijft bestaan," besloten de dokters Wilking en Jönsson. "We hopen dat dit rapport de politici en de beleidsmakers ertoe zal aanzetten deze ongelijkheden aan te pakken, tot voordeel van alle kankerpatiënten in Europa."

BRON Karolinska Institutet