Nieuw, internationaal pensioenonderzoek toont getemperd persoonlijk optimisme en gering vertrouwen dat de regering beloften betreffende pensioenen en gezondheidszorg zal waarmaken

19 Jul, 2005, 23:32 BST Van AARP

WASHINGTON, July 19 /PRNewswire/ --

- Vergelijkend onderzoek in Australië, Canada, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, Nederland, Zweden, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten

AARP, een organisatie met 35 miljoen leden die personen ouder dan 50 jaar vertegenwoordigt, heeft vandaag de bevindingen bekendgemaakt van het internationale pensioenonderzoek verricht onder de bevolking in tien landen: Australië, Canada, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, Nederland, Zweden, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Het onderzoek dat vandaag werd bekendgemaakt door het 'Global Aging Program' van AARP is gebaseerd op 4000 interviews onder mensen van 30 tot 65 jaar. Over het algemeen getuigden de geënquêteerden van een gematigd optimisme wat betreft pensioenzekerheid, terwijl gelijkertijd het vertrouwen dat de regering zorg zal dragen voor pensioenvoorzieningen alarmerend laag was.

Met het onderzoek wil men bereiken dat beleidmakers, verkozen beambten en niet-overheidsorganisaties de opvattingen en gedragingen in relatie tot particuliere en staatspensioenen beter kunnen beoordelen. Gelijkertijd wordt het publiek gepeild of ze er vertrouwen in hebben voldoende inkomsten te zullen hebben om comfortabel met pensioen te gaan en met zekerheid te kunnen leven nadat men is uitgetreden.

Hoewel de bevindingen tonen dat een getemperd optimisme het overheersende vooruitzicht was, konden geen van de geïndustrialiseerde landen ontkomen aan de bezorgdheden over pensioenzekerheid. Slechts 16% van de geënquêteerden was zeer optimistisch, terwijl 41% op zijn minst enigszins optimistisch was. Echter heeft het onderzoek ook aangetoond dat twee van de vijf personen (39%) enigszins of zelfs zeer pessimistisch waren. Het optimisme varieerde met de geografische en demografische factoren.

'Dit onderzoek zou moeten dienen als een belangrijke boodschap aan politieke leiders om nu iets te doen aan de bezorgdheid van hun burgers, in plaats van in de toekomst,' zei CEO van AARP, Bill Novelli. Ondanks dat burgers verwachten enige vorm van overheidssteun te ontvangen wat betreft pensioen en gezondheidszorg, wordt in alle ondervraagde landen een gebrek aan vertrouwen gerapporteerd in het vermogen van de regering deze steun in de toekomst te kunnen bieden. Het vertrouwen dat de regering staatspensioenen zal betalen aan de gepensioneerden van vandaag kreeg een waarde toegekend van 5,0 op een schaal van 10. Het vertrouwen dat de regering toekomstige staatspensioenen zal betalen daalde zelfs tot een gemiddelde van slechts 3,9. Het vertrouwen dat de regering zorg zal dragen voor de gezondheidszorg van gepensioneerden kreeg vandaag een gemiddelde waarde van 4,5 toegekend en deze daalde tot 3,8 toen de geënquêteerden naar de toekomst keken. Het onderzoeksrapport concludeerde dat regeringen en andere belanghebbenden zich serieus zullen moeten inzetten om meer begrip over zaken betreffende pensioenzekerheid te kweken.

Australiërs en Canadezen bleken het meest optimistisch over hun pensionering te zijn, terwijl slechts iets meer dan eenderde van de Duitsers, Fransen en Italianen optimistisch zeiden te zijn over hun pensionering. Arbeidsstatus, inkomen, leeftijd, status en opleiding hebben invloed op de opvattingen over pensionering.

Hoewel de geënquêteerden minstens een voorzichtig optimisme uitten over hun pensioenzekerheid, had een van de vijf (17%) van de geënquêteerden helemaal niet nagedacht over pensioenspaarplannen. Echter een van de vier (25%) had er diepgaand over nagedacht terwijl 33% er slechts in enige mate over had nagedacht.

Inwoners van twee landen, Duitsland en de Verenigde Staten, hadden het meest nagedacht over hun pensionering. Geënquêteerden in Italië, Zweden en Frankrijk hadden het minste aandacht besteed aan zaken betreffende pensionering.

Geënquêteerden vinden dat hoewel de overheid, werkgevers en individuen de verantwoordelijkheid voor pensioenvoorzieningen in enige mate delen, de overheid de hoofdverantwoordelijkheid draagt. Vier van de vijf individuen (81%) rekenen op staatspensioenen als bron van inkomsten wanneer zij met pensioen gaan. Bij de vraag over de bron van inkomsten bij pensionering zeiden twee van de vijf (42%) geënquêteerden dat ze verwachten dat het staatspensioen de belangrijkste bron van inkomsten zal zijn. Een soortgelijk aantal (39%) verwacht dat het een secundaire bron van inkomsten zal zijn. Deze bevindingen doen zich voor ondanks het huidige debat over de financiële en demografische druk op de systemen van staatspensioenen.

Na de staatspensioenen worden de aanvullende pensioenen via de werkgever (28%), arbeidsinkomsten (26%), pensioenspaarplannen op het werk (26%) en andere particuliere spaarplannen (25%) veelal als de belangrijkste bronnen van pensioeninkomsten genoemd.

De algemene gezondheid van burgers en de toegang tot betaalbare gezondheidszorg van goede kwaliteit dragen ook bij aan het vertrouwen in relatie tot pensionering en de kwaliteit van het leven na pensionering. De helft (50%) van de geënquêteerden beschouwden hun gezondheid als uitstekend of zeer goed. Volgens 31% was de gezondheid goed. Australiërs stonden boven aan de lijst met een gezondheidsstatus van uitstekend of zeer goed, terwijl Italianen, Duitsers, Japanners en Fransen beduidend minder positief waren over hun gezondheid.

Net als bij pensioeninkomsten denken de geënquêteerden dat door de overheid gesubsidieerde gezondheidszorg een belangrijke rol zal spelen in het bekostigen van de gezondheidszorg na de pensionering. Bijna de helft van alle geënquêteerden (47%) verwachten dat wanneer zij met pensioen gaan deze programma's alle of het merendeel van de kosten aan gezondheidszorg zullen betalen.

'Het is duidelijk dat pensioenzekerheid een gedeelde verantwoordelijkheid is tussen overheid, individuen en werkgevers,' zei Novelli. 'Nu toekomstige gepensioneerden nog steeds enigszins optimistisch zijn hebben de landen de kans om hun burgers te informeren over pensioenen en om oplossingen te zoeken voor het overbruggen van de kloof tussen beschikbare pensioenfondsen en toekomstige behoeften. Door dit te doen zal ook het vertrouwen van het publiek in hun vermogen deze zaken aan te pakken toenemen,' besloot hij.

De opiniepeiling onder totaal 4011 geënquêteerden tussen 30 en 65 jaar werd in de periode van 9 mei tot 2 juni 2005 door Harris Interactive in tien landen uitgevoerd ten behoeve van het 'Global Aging Program' van AARP. De interviews waren representatief voor de demografische leeftijdsverdeling van 30-65 in elk land. De tien landen waren: de Verenigde Staten, Canada, het Verenigd Koninkrijk, Australië, Japan, Duitsland, Frankrijk, Italië, Zweden en Nederland. In ieder land werden vierhonderd willekeurig geselecteerde geënquêteerden ondervraagd. De interviews werden allemaal uitgevoerd via een computergeassisteerd telefoongesprek in de taal gesproken in het land. De foutmarge voor het onderzoek is iets meer dan één procent voor het totale onderzoek en vijf procent voor ieder land op zich.

AARP is een non-profit, niet-partijgebonden ledenorganisatie die personen van 50 jaar en ouder helpt onafhankelijk te zijn en keuze en controle te hebben op een manier die ten voordele is en betaalbaar is voor hen én voor de maatschappij. We vervaardigen AARP The Magazine dat tweemaandelijks wordt gepubliceerd; AARP Bulletin, ons maandblad; AARP Segunda Juventud, ons tweemaandelijkse tijdschrift in het Spaans en in het Engels; NRTA Live & Learn, onze kwartaalnieuwsbrief voor 50+ onderwijsdeskundigen; en onze website, www.aarp.org. AARP Foundation is een aangesloten liefdadigheidsinstelling die voorziet in zekerheid, bescherming en het mondig maken van behoeftige ouderen met steun van duizenden vrijwilligers, schenkers en sponsors. Wij hebben bemande kantoren in alle 50 staten, Washington D.C., Puerto Rico en de Amerikaanse Maagdeneilanden.

    
    Contactpersoon voor de media:
    Courtney Cesari, courtneyc@brownlloydjames.com, +1-212-486-7070
    Marta Obrebska, martao@brownlloydjames.com, +1-212-486-7070

Website: http://www.aarp.org

BRON AARP