Nieuw onderzoek laat zien dat Europese bedrijven prioriteit geven aan uitbreiding gegevenscentra

25 Mei, 2011, 09:00 BST Van Digital Realty Trust, Inc.

LONDEN, May 25, 2011 /PRNewswire/ --

- Onafhankelijk onderzoek in opdracht van Digital Realty Trust laat grote vraag zien naar nieuwe ruimte voor gegevenscentra

Digital Realty Trust, Inc. (NYSE: DLR), een internationale vooraanstaande grossier in gegevenscentra, maakt vandaag de meest recente gegevens bekend uit zijn jaarlijkse marktonderzoek. De resultaten laten zien dat ruim tachtig procent van de deelnemende Europese bedrijven van plan zijn het komende jaar de infrastructuur van hun gegevenscentrum uit te breiden. Van de ondervraagde organisaties zeiden 82 procent dat men ofwel 'zeker' of 'waarschijnlijk' in 2011 hun faciliteiten voor gegevenscentra zouden uitbreiden en de helft daarvan was van plan in twee of meer locaties uit te breiden.

Het onderzoek naar beleidsmakers in de IT bij 205 grote Britse en Europese instellingen onderstreept het feit dat de markt voor gegevenscentra aan het groeien is na de economische malaise. Hoogtepunten uit het onderzoek zijn:

  
  -- Van/voor degenen die in 2011 willen uitbreiden:
    - zijn 73 procent dit van plan te doen binnen Europa, en de
     meerderheid wil dit in eigen land doen;
    - bleek het Verenigd Koninkrijk de meest populaire doelbestemming met
     37 procent van de respondenten van plan om aldaar een faciliteit
     neer te zetten, gevolgd door Frankrijk (30 procent), Duitsland (26 
     procent), Spanje en Nederland (ieder 21 procent);
    - blijven de hoofdsteden en erkende bedrijvencentra de voorkeur hebben
     also locatie voor nieuwe gegevenscentra, met Londen, Parijs, Dublin,
     Amsterdam en Frankfurt als de meest populairste locaties;
    - is buiten Europa de VS de grootste doelmarkt qua uitbreiding voor
     Europese bedrijven (25 procent), gevolgd door Pacifisch Azië (21 
     procent);
  -- De belangrijkste drijfveren voor uitbreiding zijn het verbeteren van
    de veiligheid, herstel bij rampen en het opzetten van een versterkende
    strategie.

De resultaten voor het onderzoeksonderdeel met betrekking tot energiecapaciteit en -verbruik laten een kleine groei zien in het aantal respondenten dat de energie efficiëntie meet. De nominale groei suggereert dat er nog ruimte is voor verbetering. Dit wordt ook duidelijk door de kleine groei in gemiddeld PUE-niveau sinds het onderzoek van vorig jaar:

  
  -- De energiecapaciteit per rack in de bestaande gegevenscentra van de
    respondenten is gemiddeld 9 procent gestegen in 2010 tegen een density
    van gemiddeld 5,5kW per rack. Een percentage van 43 gebruikt meer dan
    6kW per rack;
  -- Maar het aandeel respondenten dat hun energieverbruik meet blijft
    onveranderd ten opzichte van het resultaat van vorig jaar, met
    tweederde dat op dit moment hun energieverbruik in de gaten houdt;
  -- PUE-niveau's (PUE, Power Usage Effectivenes, effectiviteit
    energieverbruik) zijn licht gestegen ten opzichte van vorig jaar, met
    een gemiddelde PUE-rating gestegen van 2,57 tot 2,66 ten opzichte van
    vorig jaar.
  -- Maar, 27 procent van de ondervraagden waren niet op de hoogte van de
    PUE-waarde voor de gegevenscentra van hun organisatie of ze waren niet
    op de hoogte van het meetinstrument. Dit suggereert dat er kansen
    liggen voor bedrijven om bedrijfskosten op het vlak van
    energieverbruik te verminderen en ook de impact op het milieu te
    reduceren.

Het onderzoek laat zien dat tweederde van de respondenten tijdens de aanschaf of de bouw van een nieuw gegevenscentrum steun zullen zoeken bij een partnerorganisatie:

  
  -- Een percentage van 67 zal een partner in de arm nemen tijdens de
    ontwerp- en bouwfase en/of een ruimte leasen van een partner;
  -- De grootste factor die wordt genoemd voor het kiezen van een
    partnerorganisatie is een grotere keur aan producten, wat betekent dat
    de eenheidsworst van vorig jaar wordt losgelaten;
  -- Advies over reglementaire zaken is de meest belangrijke kwaliteit die
    een partner te bieden heeft;
  -- "Doe het zelf"-gegevenscentra blijven aan interesse verliezen, slechts
    30 procent van de respondenten vinden dit een optie, ten opzichte van
    34 procent vorig jaar.

Adam Levine, VP Europe bij Digital Realty Trust, zegt: "Als een grote investeerder en ontwikkelaar in de markt voor gegevenscentra bevestigen de resultaten van het onderzoek dat onze productstrategie en de gebieden waarop wij onze investeringen richten in lijn zijn met de prioriteiten van onze belangrijkste klanten.

"Het onderzoek onderstreept ook het groeiend belang van de effectiviteit van energieverbruik (PUE) als een middel voor klanten om de prestaties van hun faciliteiten te controleren. Dit is een ander gebied waar we de behoeften van de markt goed oppakken. Vorig jaar introduceerden we PowerVU, een hulpmiddel via het web waarmee onze klanten hun PUE realtime kunnen bijhouden en zo hun energieverbruik kunnen optimaliseren."

"Over het algemeen geeft het onderzoek aan dat de Europese markt voor gegevenscentra een cyclus van grote groei ingaat. Leveranciers van toepassingen zoals Digital Realty Trust zullen een integrale rol blijven spelen bij het ondersteunen van deze groei. We zijn er zeker van dat we goed inspelen op de prioriteiten die worden genoemd door de respondenten bij het kiezen van een partner en dat onze productlijn, onze ervaring en financiële stabiliteit betekenen dat we een goede positie hebben als keuzepartner voor veel projecten betreffende gegevenscentra die op dit moment worden gepland."

Onderzoeksmethode

Dit onafhankelijke onderzoek werd in januari 2011 gedaan door Campos Research and Analysis Er waren 205 respondenten van grote bedrijven goed voor minstens 600 miljoen Engelse ponden aan jaarlijkse inkomsten of met meer dan 2.000 werknemers die meededen uit het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Frankrijk, Duitsland, Spanje en Nederland. De respondenten zijn verantwoordelijk voor het dagelijkse beheer van de gegevenscentra, contractuitvoeringen, het opzetten van nieuwe gegevenscentra of het uitbreiden van bestaande faciliteiten binnen hun organisaties.

Over Digital Realty Trust, Inc.

Digital Realty Trust, Inc. maakt het klanten mogelijk om belangrijke zakelijke applicaties te leveren via veilige, betrouwbare en kosteneffectieve gegevenscentra. De klanten van Digital Realty Trust zijn bijvoorbeeld nationale en internationale bedrijven uit meerdere marktkolommen; van IT en internet tot fabricage en financiële diensten. Digital Realty Trust heeft 96 panden, exclusief twee panden die onderdeel uitmaken van een investering ongeconsolideerde joint ventures. Deze panden beslaan ongeveer 16,9 miljoen vierkante voet op 29 april 2011, waarvan 2,2 miljoen vierkante voet gereserveerd voor herontwikkeling. Het portfolio van Digital Realty Trust is verspreid over 28 markten in Europa, Noord-Amerika en Singapore. Meer informatie over Digital Realty Trust is opgenomen in het bedrijfsoverzicht beschikbaar op de investeerderspagina van de website van Digital Realty Trust, http://www.digitalrealtytrust.co.uk.

Safe Harbor Statement

Dit persbericht bevat enige "voorspellende" uitspraken, die zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen, voorspellingen en aannames van Digital Realty Trust, Inc. die onderhavig zijn aan risico's en onzekerheden. Hierdoor is het mogelijk dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen. Dit betreft ook de verklaringen met betrekking tot de onderzoeksresultaten, de uitbreidingsplannen voor gegevenscentra van andere bedrijven, stroomvoorzieningen, -verbruik en -beheer, PUE-niveaus, energierendement en lagere energiekosten, en verwachtingen over de vraag van respondenten naar gegevenscentrumruimte, de redenen voor uitbreiding van gegevenscentra, groeikernen van gegevenscentra en de inzet van partners in gegevenscentrumprojecten. Deze risico's en onzekerheden omvatten onder andere de volgende zaken: de gevolgen van de recente verslechtering van de internationale economische condities op de (krediet)markt, de huidige lokale economische omstandigheden per markt, verminderde uitgaven op IT-gebied, ook vanwege de recessie, nadelige ontwikkelingen in de economie of in het onroerend goed van de doelgroepen (inclusief risico's betreffende de waardevermindering van onroerend goed en retributies), de afhankelijkheid van belangrijke huurders, faillissement of insolvabiliteit van een grote huurder of een groot aantal kleinere huurders, verstekbetalingen of contracten die niet verlengd worden door huurders, het niet verkrijgen van de benodigde schuld- en vermogensfinanciering, verhoogde rentetarieven en kosten voor bedrijfsvoering, risico's gerelateerd aan het gebruik van schulden voor de financiering van bedrijfsactiviteiten, waaronder ook herfinancieringen en renterisico's, het niet op tijd kunnen terugbetalen van schuld, tegenzittende veranderingen in de kredietratings of het niet nakomen van overeenkomsten of andere bepalingen binnen de leenfaciliteiten en afspraken, schommelingen op de financiële markt en van buitenlandse valutakoersen, het niet effectief met groei om kunnen gaan, moeite met het overnemen of beheren van panden in buitenlandse rechtsgebieden, het niet met succes kunnen integreren en beheren van aangekochte of herontwikkelde panden, risico's gerelateerd aan joint venture investeringen, ook als gevolg van een gebrek aan controle over dergelijke investeringen, vertragingen of onverwachte kosten in de ontwikkeling of herontwikkeling van panden, verminderde huurtarieven of een verhoogd aantal vacatures, meer concurrentie of meer beschikbare ruimte voor gegevenscentra, het onvermogen om met succes nieuwe panden en ruimte voor herontwikkeling te ontwikkelen en te leasen, moeilijkheden bij het identificeren van panden ter acquisitie en bij het voltooien van acquisities, het onvermogen om panden buiten de markt te verwerven, het onvermogen om te voldoen aan regels en wetgeving die van toepassing zijn op verslagbrengende bedrijven, het onvermogen om zijn status als burgerlijke vennootschap voor onroerende belegging te handhaven, mogelijke nadelige veranderingen in de belastingwet, beperkingen in het vermogen om zich te mengen in bepaalde zakelijke activiteiten, onzekerheden met betrekking tot het milieu en risico's met betrekking tot natuurrampen, verliezen buiten zijn verzekeringsdekking, veranderingen in buitenlandse belastingwetgeving, ook als deze zijn verwant aan belasting en eigendom en beheer van onroerende goederen, veranderingen in de vereisten uit de lokale en/of federale wetgeving of de staatswetgeving waaronder die betreffende onroerende goederen en bestemmingsplannen en verhogingen van de belastingtarieven voor onroerende goederen. Voor een meer uitgebreide lijst en beschrijving van deze risico's en onzekerheden wordt verwezen naar de rapporten en andere documenten van Digital Realty Trust, Inc., ingediend bij de U.S. Securities and Exchange Commission, zoals ook het jaarverslag van Digital Realty Trust, Inc. op formulier 10-K voor het jaar eindigend op 31 december 2010 en het kwartaalverslag eindigend op 31 maart 2011. op formulier 10-Q. Digital Realty Trust, Inc. neemt geen verplichting op zich om steeds een publieke aankondiging te doen indien zich wijzigingen voordoen met betrekking tot deze op de toekomst gerichte uitspraken, ongeacht of de wijziging te maken heeft met nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins.

Turn-Key Datacenter, Powered Base Building en POD Architecture zijn geregistreerde handelsmerken van Digital Realty Trust.

  
  Voor meer informatie:

  A. William Stein  Pamela Matthews Garibaldi  Frederick S. Potter
  Financieel     Vice-president       Hoofd
  directeur Officer  beleggersrelaties en    Internationale
  en         bedrijfsmarketing      projecten
  directeur      Digital Realty       Digital Realty
  investeringen    Trust, Inc.         Trust, Inc.
  Digital Realty   +1-415-738-6532       +44-207-954-9100
  Trust, Inc
  +1-415-738-6500

BRON Digital Realty Trust, Inc.