Nieuw onderzoek uitgevoerd op wereldschaal toont aan dat de meeste mensen zich zorgen maken over antibioticaresistentie, maar dat velen het probleem niet koppelen aan onjuist gebruik van geneesmiddelen

04 Apr, 2006, 23:26 BST Van Pfizer Inc

NICE, Frankrijk, April 4 /PRNewswire/ --

- 50% van de reflectanten gelooft onterecht dat ongebruikte antibiotica kunnen worden bewaard en opnieuw gebruikt.

- Onjuist gebruik van antibiotica kan leiden tot een mislukte behandeling, verslechtering van de gezondheid, bijkomende doktersvisites en antibioticaresistentie.

- Specialisten pleiten voor aangepaste informatiecampagnes om de redenen aan te pakken waarom men de antibiotica niet als voorgeschreven inneemt.

Volgens een onderzoek dat op wereldschaal werd gevoerd bij 4.500 personen in 11 landen die hadden verklaard dat zij in de afgelopen 12 maanden antibiotica hadden ingenomen, maakten velen zich zorgen over antibioticaresistentie, maar wisten veel minder personen dat onjuist gebruik van antibiotica bijdraagt aan het probleem. Op basis van deze resultaten heeft de internationale commissie van gezondheidszorgspecialisten die toezicht hield op het onderzoek, opgeroepen tot het voeren van aangepaste informatiecampagnes inzake antibiotica waarbij rekening wordt gehouden met de specifieke landgebonden en culturele verschillen die bijdragen aan een onjuist antibioticagebruik.

De voorlopige resultaten van het onderzoek COMPLy (COmpliance, Modalities by Population, Lifestyle and Geography/modaliteiten van naleving volgens bevolkingsgroep, levensstijl en geografische regio) werden voorgesteld tijdens het Europees congres voor klinische microbiologie en infectieziekten. De eerste gemelde bevindingen spreken over acht op elke tien personen in het onderzoek die hadden verklaard dat antibioticaresistente ziektekiemen een zeer ernstig probleem vormen, maar dat slechts zes op tien personen geloofden dat onjuiste inname van antibiotica kan leiden tot verminderde werking bij een volgend gebruik.

Tweeëntwintig procent van de reflectanten gaf toe dat zij de instructies niet hadden opgevolgd tijdens hun laatste antibioticabehandeling - en dit aantal bedroeg meer dan 30 procent in bepaalde landen. Patiënten werden geacht de instructies niet te hebben opgevolgd, indien zij hadden verteld dat zij een behandelingsdag of dosis hadden overgeslagen, of indien zij resterende antibiotica hadden, hoewel zij specifiek waren opgedragen om de voorgeschreven hoeveelheid helemaal uit te nemen. De helft van alle reflectanten was van mening dat resterende antibiotica kunnen worden bewaard en opnieuw gebruikt en bijna driekwart (73%) van de patiënten die resterende antibiotica hadden, verklaarden dat zij de geneesmiddelen hadden bewaard.

"COMPLy toont aan dat velen weten dat antibioticaresistentie een belangrijk, mondiaal probleem is, maar dat veel minder personen op de hoogte zijn van de gevolgen van het niet opvolgen van de instructies voor de ontwikkeling van resistentie en voor hun persoonlijke gezondheid", aldus professor Jean-Claude Pechère van de afdeling Genetica en microbiologie van de universiteit van Genève en voorzitter van de COMPLy-stuurgroep.

"Dit belangrijke onderzoek heeft nieuwe en gedetailleerde informatie bezorgd waardoor medische professionals en het publiek maatregelen zullen kunnen nemen om naleving van de voorschriften voor antibiotica te verhogen en waardoor hulp zal worden geboden in de strijd tegen antibioticaresistentie."

Niet-naleving van de voorschriften voor een antibioticabehandeling kan leiden tot antibioticaresistentie en kan een oorzaak zijn voor een falende behandeling met alle gevolgen, waaronder verslechtering van de gezondheid, opname in een ziekenhuis en bijkomende kosten. In een recent dubbelblind, multicentrum onderzoek over twee jaar bij 2.188 kinderen met longontsteking werd aangetoond dat niet-naleving van de voorschriften voor de antibiotica een van de hoofdfactoren was voor een voorspelde, falende behandeling.

Antibioticaresistentie wordt beschouwd als een van de meest dringende wereldproblemen voor de openbare gezondheid. Bacteriën zijn resistent geworden op verschillende manieren die alle te maken hebben met wijzigingen in het genetisch materiaal van de bacterie. Vaak en onjuist antibioticagebruik zijn twee van de hoofdoorzaken voor het toenemende aantal resistente bacteriën. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie kunnen resistente infecties resulteren in een stijging van het aantal ziekten en sterftegevallen en van de medische kosten.

"COMPLy biedt inzicht in het gedrag en de attitudes van patiënten die van invloed zijn op de naleving van instructies", zo voegde Giuseppe Cornaglia toe, professor verbonden aan de afdeling Pathologie van de universiteit van Verona, verkozen president van de European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID) en lid van de stuurgroep. "Vele patiënten vergeten om hun medicatie in te nemen of stoppen de behandeling zodra zij zich beter beginnen te voelen. Dit vormt een ideale omgeving voor bacteriën om zich aan te passen, in plaats van te worden gedood."

In het COMPLy-onderzoek kwam tot uiting dat niet-naleving verbonden is aan de leeftijd. Jongere patiënten volgen veel vaker de instructies niet op dan oudere patiënten. Niet-naleving in de leeftijdsgroep van 18 tot 29 jaar was twee keer zo hoog (30%) als in de leeftijdsgroep van 60 jaar en ouder (14%). Ook de dosering van een behandeling met antibiotica is een bepalende factor voor naleving. Men zal bijvoorbeeld veel vlugger de instructies niet opvolgen wanneer men meerdere doses daags moet nemen. 15 procent van de patiënten die één dosis daags moesten innemen, volgde de instructies niet op, terwijl dit 27 procent was bij patiënten die ten minste drie doses daags moesten innemen.

De leden van de COMPLy-stuurgroep hebben geadviseerd om de resultaten van het onderzoek te gebruiken om campagnes over niet-naleving over de hele wereld vorm te geven.

De resultaten van het onderzoek suggereren dat informatieverstrekking moet worden aangepast aan de verschillende percentages van naleving in de verschillende landen en aan de verschillen in de attitudes van patiënten inzake antibiotica en medische professionals. Een vergelijkende analyse over de verschillende landen suggereert bijvoorbeeld dat een misvatting over juist antibioticagebruik de hoofdfactor is voor niet-naleving in bepaalde landen, terwijl in andere landen het gebrek aan vertrouwen in de deskundigheid van de arts en de vrees dat de arts niet in staat zal zijn om de ziekte te behandelen, een belangrijkere factor is.

Info over het onderzoek COMPLy (COmpliance, Modalities by Population, Lifestyle and Geography)

Het COMPLy-onderzoek werd gevoerd door Gallup Organization in het najaar van 2005. Telefonische en persoonlijke gesprekken werden gevoerd met 4.500 patiënten in 11 landen: Brazilië, China, Italië, Japan, Mexico, Nederland, de Filipijnen, Rusland, Zuid-Afrika, Turkije en de Verenigde Staten. Reflectanten waren ten minste 18 jaar oud en hadden in de afgelopen 12 maanden zelf antibiotica moeten innemen.

COMPLy werd geleid door een internationale stuurgroep bestaande uit de beste deskundigen ter wereld in de strijd tegen antibioticaresistentie, waaronder:

  
  - Jean-Claude Pechère, voorzitter van de stuurgroep, afdeling Genetica en
   microbiologie van de universiteit van Genève, Zwitserland

  - Giuseppe Cornaglia, verkozen president van ESCMID, afdeling Pathologie
   van de universiteit van Verona, Italië

  - Dyfrig Hughes, voorzitter van de werkgroep voor naleving van de
   International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research 
   (ISPOR), Centre for the Economics of Health van de universiteit van 
   Wales

  - Przemyslaw Kardas, huisartsenafdeling van de medische universiteit van
   Lodz, Polen

Het onderzoek werd gesponsord door Pfizer.

Het werk geleverd door Pfizer voor anti-infectiemiddelen

Terwijl vele farmaceutische bedrijven de geldmiddelen voor onderzoek naar anti-infectiemiddelen hebben teruggeschroefd of geëlimineerd, blijft Pfizer werk leveren voor de ontdekking en ontwikkeling van nieuwe anti-infectiemiddelen voor de behandeling van infecties die in het ziekenhuis of in de gemeenschap worden opgelopen.

Als een onderdeel van de blijvende inzet van het bedrijf om een doorlopend begrip te krijgen van de markt voor anti-infectiemiddelen, heeft Pfizer gezorgd voor de financiering van COMPLy, het eerste dergelijke onderzoek bij patiënten om op wereldschaal de niet-naleving van instructies bij inname van antibiotica te meten.

Website: http://www.pfizer.com

BRON Pfizer Inc