Nieuw rapport constateert dat vier krachten de toekomst van mobiel banken zullen vormen

18 Nov, 2009, 07:00 GMT Van CGAP

LONDEN, November 18 /PRNewswire/ --

- Regeringen, de industrie kunnen keuzes maken om financiële inclusie de komende tien jaar te verhogen

Het toenemend gebruik van bankieren zonder bijkantoren, inclusief bankieren via mobiele telefoons, is in de meeste landen onvermijdelijk. Maar het is veel minder zeker of grote aantallen arme mensen zonder bankrekeningen, deze alternatieve kanalen voor financiële diensten zullen gebruiken voor dingen die verder gaan dan sparen en krediet. Dat staat in "Scenario's voor Bankieren zonder Bijkantoren in 2020," een nieuw rapport van CGAP, een microfinancieringsgroep dat zijn hoofdkwartier heeft bij de Wereldbank en het Departement voor Internationale Ontwikkeling in het Verenig Koninkrijk (Department for International Development, DFID).

Gareth Thomas, de Minister voor Handel en Ontwikkeling van het VK, zei vandaag:

"Het feit dat veel van de 2,7 miljard mensen die op dit ogenblik geen bank gebruiken, toegang zullen krijgen tot methoden voor bankieren zonder bijkantoren, zoals mobiele telefoons en het internet tegen 2020, is een enorme stap naar financiële inclusie van mensen in ontwikkelingslanden."

"De armen worden arm gehouden als ze financieel buitengesloten worden. Dit betekent dat zij geen veilige plaatsen hebben om geld te sparen, de kans om in hun toekomst te investeren en dat zij het risico dat hun spaargeld verloren gaat tijdens natuurrampen niet kunnen verminderen."

"Zoals dit rapport toont, moeten zowel regeringen de privésector een grote rol spelen in het ervoor zorgen dat er geïnvesteerd wordt in het leveren van op technologie gebaseerde financiële diensten aan miljarden arme mensen."

Het rapport beschrijft vier scenario's voor de toekomst van bankieren zonder bijkantoren. Alle vier scenario's voorspellen dat de toepassing en het gebruik van bankieren zonder bijkantoren groter zal zijn in 2020 dan vandaag de dag. Maar in twee van de scenario's worden uitbarstingen van snelle groei gevolgd door periodes van wegzakken of vlakkere groei.

"Pioniers in het mobiel bankieren bieden ons de hoop dat miljoenen arme mensen, vooral die op het platteland wonen, mogelijk eindelijk door het banksysteem bediend zullen worden. Dat gezegd zijnde, nieuwe zakelijke modellen en partnerschappen die de juiste prikkels aan banken en bankagenten geven, zijn van het grootste belang als we meer willen dan alleen eenvoudige betalingen en overboekingen en andere basisbankiersdiensten willen aanbieden, vooral spaarmogelijkheden, die arme mensen nodig hebben en willen", zei Elizabeth Littlefield, CEO van CGAP.

Het rapport is het resultaat van een project voor het opzetten van scenario's dat zes maanden geduurd heeft en waarbij bijna 200 leiders op het gebied van technologie en financiering uit meer dan 30 landen betrokken waren.

  
  Een snapshot van Hedendaags Bankieren zonder Bijkantoren

  - Financiële inclusie is in de meeste landen aan het stijgen. Dit is vaak 
   het resultaat van de uitbreiding van conventionele bankkanalen, zoals 
   bijkantoren en geldautomaten (ATMs);
  - De groei van echte bijkantoren is van nature beperkt vanwege de kosten 
   daarvan Bankieren zonder bijkantoren biedt een goedkopere optie maar 
   heeft tot nu toe slechts een beperkt bereik in de meeste landen; 
  - Waar bankieren zonder bijkantoren al is, zijn gewoonlijk een aantal van 
   de volgende factoren in het spel: (i) het vertrouwen van de industrie 
   in winstgevendheid in de toekomst; (ii) het invoeren van veranderingen 
   in de regelgeving; (iii) een dramatische daling van de kosten voor het 
   leggen van verbindingen; (iv) het opzetten van agenten voor het 
   behandelen van contanten gebruik makend van bestaande netwerken; en
  - De huidige hallelujacampagne over het potentieel van bankieren zonder 
   bijkantoren loopt voor op de werkelijkheid. Voor belangrijk blijvend 
   succes voor het bereiken van de armen zijn meer accurate inzichten 
   nodig van de financiële behoeften en het adoptief gedrag van arme 
   mensen. Deze inzichten beginnen nu pas beschikbaar te komen.

  Vier krachten die de toon aangeven voor bankieren zonder bijkantoren voor 
  2020
  - Demografische veranderingen -- inclusief een groter aantal jongere 
   consumenten die op de markt komen en grotere mobiliteit, tenminste 
   binnen landen -- zal gunstig zijn voor de adoptie van het bankieren 
   zonder bijkantoren;
  - Activistische regeringen zullen een grotere rol spelen als regelaars 
   van de financiële industrie, verschaffers van sociale vangnetten en 
   leveranciers of aanmoedigers voor het openen van bankrekeningen en de 
   financiële infrastructuur. Deze grotere rol kan helpen bij financiële 
   inclusie;
  - Bezorgdheid over de bescherming tegen misdaden met contant geld zal de 
   adoptie van elektronische kanalen voor transacties blijven bevorderen, 
   de stijging van elektronische misdaden zal het vertrouwen van de 
   consument beïnvloeden en het risicobeheer van leveranciers op de proef 
   stellen; en
  - Internet browsing via mobiele telefoons zal de kosten van financiële 
   transacties verlagen en nieuwe spelers in staat stellen financiële 
   diensten aan te bieden.

Onderzoekers van CGAP en GSMA hebben geconstateerd dat overal in Afrika, Latijns-Amerika en Azië het aantal mensen dat geen bankrekening heeft, maar wel een mobiele telefoon naar verwachting zal stijgen van 1 miljard vandaag naar 1,7 miljard in 2012. Deze "bankloze mobiele" mensen vertegenwoordigen een onweerstaanbare kans voor leveranciers van diensten.

Memo voor de redactie

Het rapport wordt vandaag vrijgegeven bij DFID in Londen. Op 1 december is er een live webcast op het CGAP Technology Blog vanuit Washington D.C. Meer informatie staat op http://technology.cgap.org.

Het CGAP Technologie Programma wordt ondersteund door de Bill & Melinda Gates Stichting.

CGAP is een onafhankelijk politiek en onderzoekscentrum dat zich wijdt aan het bevorderen van financiële toegang voor de armen in de wereld. Het centrum wordt gesteund door meer dan 30 ontwikkelingsorganisaties en privéstichtingen die een gemeenschappelijke missie delen om armoede te verzachten. CGAP is gehuisvest bij de Wereldbank en levert marktinformatie, bevordert normen, ontwikkelt innovatieve oplossingen en biedt adviesdiensten aan regeringen, leveranciers van microfinanciering, gevers en investeerders. Meer informatie staat op http://www.cgap.org.

Het Departement voor Internationale Ontwikkeling is de afdeling van de regering van het Verenigd Koninkrijk, dat de hulp van het VK aan arme landen beheert en werkt aan het uitbannen van extreme armoede. U kunt meer informatie vinden op www.dfid.gov.uk/.

DFID heeft onlangs een Toegang tot financiële Diensten door Technologie Makkelijker maken project (Facilitating Access to Financial Services through Technology, FAST) opgezet om "bankieren zonder bijkantoren" te introduceren op de massamarkten in ontwikkelingslanden, zoals Kenia, Tanzania, Pakistan, Nigeria, India, Bangladesh en Ghana. Pilootprojecten zullen geëvalueerd worden door teams van experts op het gebied van financiën en technologie en waar passend zal hulp geboden worden en schaalvergroting bevorderd worden of naar verschillende landen verspreid.

BRON CGAP