Nieuwe aanpak G20 van gebrek aan MKB-financiering

28 Okt, 2010, 06:01 BST Van Ashoka's Changemakers

WASHINGTON, October 28, 2010 /PRNewswire/ --

Als er slechts één manier is om de armoede in de wereld te verminderen, werkgelegenheid en rijkdom te creëren en wereldwijd economisch herstel te garanderen, zou het deze kunnen zijn: er voor zorgen dat 's werelds midden- en kleinbedrijven (MKB's) succesvol zijn.

Toch negeert de financiële sector deze bedrijven. Ze worden te vrijblijvend of te risicovol, te klein of te groot geacht. En zonder de financiering die nodig is om te groeien, zal de overgrote meerderheid van deze bedrijven mislukken.

Hier moet verandering in komen. De G20-landen weten dit, maar de aanpak van deze complexe uitdaging is moeilijk gebleken. Tot op heden.

In samenwerking met Ashoka's Changemakers, een pionier op het gebied van wereldwijde online wedstrijden betreffende sociale probleemoplossing, heeft de G20 een oproep gedaan om te zoeken naar manieren om de MKB-financiering te deblokkeren: de The G-20 SME Finance Challenge (G20-uitdaging voor MKB-financiering), (http://www.changemakers.com/g20media). De inzendingen benaderen het probleem met grote creativiteit en vanuit verschillende invalshoeken. De beste oplossingen worden uitgebreid en met miljoenen dollars ontwikkeld, en zullen op de Seoel top worden geïntroduceerd.

Deze oplossingen zullen miljoenen investeren in de middenklasse en de wereldeconomie stabiliseren. MKB's hebben echter het vermogen om nog veel meer te doen.

In Haïti bijvoorbeeld, toen de aardbeving de wereld aanzette tot het geven van donaties, waren MKB's al bezig met puinruimen. Dankzij een reeds bestaande relatie met de getroffen bevolking en een groot belang bij de bevordering van een snel en blijvend herstel, reageren de MKB's als eersten. En ze blijven nog lang nadat de tv-camera's zijn vertrokken. Lokale bedrijven beginnen met de wederopbouw van de verwoeste infrastructuur van het land, zoals RePower Haïti (http://www.changemakers.com/g20media/post-disaster), dat voor een vaste prijs langlopende contracten aanbiedt aan MKB's op het gebied van duurzame energie, die het elektriciteitsnet herstellen en banen scheppen.

MKB's brengen in de praktijk wat de wereld bezighoudt maar slechts met moeite weet uit te voeren: duurzaamheid van het milieu, mensenrechten en sociale vooruitgang.

Een MKB in Brazilië beschermt het Amazoneregenwoud dankzij het gebruik van inheemse rubberoogstmachines, die traditionele methoden toepassen om latex winstgevend te produceren zonder het regenwoud aan te tasten. Slechts vijf procent van de wereldbevolking, maar bijna een derde van de extreem arme, inheemse bevolkingsgroepen (http://www.changemakers.com/g20media/indigenousSMEs) woont vaak vlakbij de belangrijkste natuurlijke hulpbronnen van onze planeet. Dit soort oplossingen van kleine bedrijven zouden, vele malen gerepliceerd, een sterk een-tweetje kunnen vormen. Andere MKB's lossen de wereldwijde huizencrisis op (http://www.changemakers.com/g20media/housing), steen voor steen, terwijl ze de eigendomsrechten revolutionaliseren (http://www.changemakers.com/g20media/propertyrights) en voorrang verlenen aan vrouwen.

MKB's zetten vrouwen aan het werk (http://www.changemakers.com/g20media/womenSMEs). We hebben er veel meer van nodig. Vrouwelijke ondernemers betalen hun leningen consequenter terug dan mannen en ze herinvesteren een groter deel van de winst in hun bedrijven. Vrouwelijke werknemers investeren meer van hun inkomen -tot 90%- in gezin en opleiding om hun positie te verbeteren en de economische en sociale stabiliteit van hun gemeenschap te vergroten.

Het oplossen van het MKB-financieringsprobleem is juist nu belangrijk: De wereldeconomie staat op zijn kop, buitenlandse hulp is ver weg en we zijn allemaal steeds meer onderling verbonden. MKB's leiden de weg naar onze toekomst. Ze moeten slagen.

Vele andere oplossingen, statistieken en bronnen kunnen worden opgevraagd bij Sarah Mintz (smintz@ashoka.org), +1-415-939-0028 en hier:

    
    Engels (http://www.changemakers.com/g20media)
    Spaans (http://www.changemakers.com/es/g20media-es)
    Frans (http://www.changemakers.com/fr/g20media-fr)
    Portugees (http://www.changemakers.com/pt-br/g20media-pt)

BRON Ashoka's Changemakers