Nieuwe Accountant Tulip Computers

25 Okt, 2007, 17:40 BST Van Tulip Computers N V

AMERSFOORT, Nederland, October 25 /PRNewswire/ -- Tulip Computers N.V. (Tulip) zal op de Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders van 14 november 2007 Mazars Paardekooper Hoffman Accountants N.V. (Mazars)voordragen als accountant voor de controle over de jaarrekening 2007.

Zoals op de aandeelhoudersvergadering van 22 mei 2007 is aangekondigd en toegelicht, heeft Tulip de afgelopen maanden gesprekken gevoerd met diverse accountantskantoren. Overwegingen hierbij zijn onder andere geweest:

- Tulip gaat steeds internationaler opereren en heeft daardoor steeds meer behoefte aan internationale ondersteuning.

- Bij met name de buitenlandse kantoren dienen we naar de prijs-/kwaliteitsverhouding te kijken. Vooral de onbekendheid met IFRS trekt een wissel op de snelheid van aanlevering en de gedeclareerde fee's.

- De verwachting dat een offertetraject bij meerdere accountantsorganisaties een kostenbesparing voor Tulip zou opleveren.

Na evaluatie van offertes en diverse gesprekken, concludeert Tulip dat Mazars het beste aansluit bij de groeiende en steeds internationaler opererende organisatie van Tulip.

Tulip zal op de buitengewone aandeelhoudersvergadering van 14 november 2007 tevens een update geven over haar strategie en de stand van zaken met betrekking tot Commodore.

Over Tulip

Tulip biedt oplossingen voor ICT gerelateerde vraagstukken. Daarbij staan functionaliteit en flexibiliteit centraal. Tulip is opgericht in 1979 en sinds 1984 is het aandeel genoteerd op Euronext te Amsterdam. Het hoofdkantoor van Tulip is gevestigd in Amersfoort (Nederland). Tulip heeft thans circa 325 medewerkers verdeeld over 8 kantoren in 5 landen.

  
  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

  Tulip Computers N.V.
  Directiesecretariaat
  Postadres:
  Postbus 150
  3800 AD AMERSFOORT
 
  Telefoon: +31(0)33-45-49-482
  b.g.g. +31(0)6-15-85-13-26
  Fax: +31(0)33-45-49-499
  E-mail: press@tulip.com
  Internet: http;//www.tulip.com

PRN NLD

BRON Tulip Computers N V