Nieuwe Duitse wet stimuleert investeringen in duurzame energie

09 Jun, 2008, 13:43 BST Van Invest in Germany GmbH

BERLIJN, June 9 /PRNewswire/ -- Het Duitse parlement (de Bundestag) heeft ingestemd met een nieuwe wetgeving die de voorwaarden voor investeringen in duurzame energie sterk verbetert. De wetgeving maakt deel uit van het "klimaatpakket" van de overheid, dat als doel heeft om in 2020 250 miljoen ton minder CO2-uitstoot te genereren waarbij datzelfde jaar de bijdrage van duurzame energie aan de stroomproductie 30% moet zijn. Deze wetsveranderingen geven Duitsland een sterk investeringsklimaat voor investeringen in duurzame energie en relevante technologieën.

Een van de elementen van de wetsverandering is een amendement op de wet op hernieuwbare energiebronnen (de EEG). De verandering legt een hogere "feed-in tarief" vast op windenergie. Het feed-in tarief is de vergoeding die wordt uitbetaald aan producenten van duurzame energie wanneer hun energie wordt verkocht aan de nutsbedrijven. De nieuwe wet verhoogt het feed-in tarief voor windenergie naar 9,2-15 eurocent/kWh.

Het parlement heeft de EEG ook aangepast met betrekking tot stroom van zonne-energie. Afhankelijk van de hoeveelheid stroom die ze verkopen aan de nutsbedrijven ontvangen producenten van zonne-energie een feed-in tarief van 33-43 eurocent/kWh. Volgens de nieuwe wet wordt dit tarief in 2010 verlaagd met 8 tot 10% en na 2011 met jaarlijks 9%.

Deze twee wetshervormingen zijn van belang voor investeerders. De verhoogde vergoeding voor windenergie betekent een verdere stimulans voor bedrijven om zich te vestigen op de grootste markt, gemeten naar cumulatieve capaciteit, voor windenergie ter wereld.

De lagere tarieven voor zonne-energie zijn voor investeerders een bewijs dat Duitsland grote vooruitgang aan het boeken is met het verlagen van de kosten voor het genereren van zonne-energie, wat gesubsidieerde prijzen minder nodig maakt voor het aantrekken van investeerders. Deze vooruitgang is te danken aan hooggekwalificeerde medewerkers in de sector zonne-energie in Duitsland, de locatie van goede onderzoeksinstituten en vooraanstaande leveranciers. Deze omstandigheden zorgen ervoor dat Duitsland een aantrekkelijke locatie is voor de productie van of onderzoek naar zonne-energie.

Biomassa wordt ook gestimuleerd door de Duitse wetshervorming. Investeerders in deze sector kunnen feed-in tarieven krijgen van 7,79-11,67 eurocent/kWh voor stroom uit biomassa. Er zijn ook extra stimulansen die bedoeld zijn om het gebruik van duurzame grondstoffen aan te moedigen, of voor de simultane toepassing van biomassa in een gecombineerde warmte- en krachtcentrale (WKK).

Verder vergroot de wettelijke hervorming de aantrekkingskracht van Duitsland voor investeerders in biomassa. Grote investeerders komen naar Duitsland vanwege een verhoogde vraag naar biomassatechnologie en producten in het thuisland.

Het klimaatpakket betekent ook het stimuleren van warmte uit duurzame energiebronnen. Deze regelgeving eist dat nieuwe gebouwen worden verwarmd met warmte uit duurzame energiebronnen. Er zal subsidiegeld beschikbaar worden gesteld om oudere gebouwen met deze technologie aan te passen. Dankzij de regelgeving is er een kant-en-klare markt en 500 miljoen euro beschikbaar voor investeerders in energiebesparende verwarmingstechnieken zoals zonnewarmte. Duitsland vertegenwoordigt reeds de grootste zonnewarmtemarkt in Europa en biedt buitenlandse investeerders veel mogelijkheden.

Investeerders in warmteproducerende technologieën hebben ook groeimogelijkheden in WKK-systemen, waarvoor de Duitse overheid op jaarbasis 750 miljoen euro beschikbaar heeft gemaakt. De overheid heeft als specifiek doel dat in 2020 25% van de energie en warmte wordt geproduceerd door efficiënte parallelle productietechnieken.

Door al deze en andere wetswijzigingen die energiebesparende technologieën aanmoedigen, zoals de "slimme elektriciteitsmeters", is het duidelijk dat Duitsland haar positie als wereldleider in duurzame energie aan het versterken is en veel mogelijkheden biedt voor buitenlandse investeerders om deze groeimarkt te betreden.

Invest in Germany is het binnenlandse bureau voor investeringsstimulansen van de Federale Republiek Duitsland. Invest in Germany steunt investeerders op een brede manier, van het zoeken naar bedrijfslocaties tot de uitvoering van investeringsbeslissingen.

    
    Invest in Germany
    Eva Henkel
    Tel: +49-30-200099-173
    E-mail: Henkel@invest-in-germany.com

BRON Invest in Germany GmbH