Nieuwe Financiering voor Tulip

26 Jul, 2007, 18:29 BST Van Tulip Computers N V

AMERSFOORT, Nederland, July 26 /PRNewswire/ --

- Tulip vergroot haar financiële slagkracht

Als onderdeel van het strategische plan heeft Tulip Computers N.V. (Tulip) besloten een herschikking van de bestaande financieringsfaciliteiten door te voeren. Tulip vervangt de huidige financiële arrangementen voor haar werkkapitaal voor haar Nederlandse dochters bij Fortis Bank als ook de lening van de BHF Bank van EUR 15 miljoen die indertijd voor de overnamefinanciering van Devil Computer Vertriebs GmbH (Devil) is aangegaan. Hierdoor ontstaat een grotere flexibiliteit ten aanzien van het aanwenden van de financiering binnen de groep en wordt de financiële slagkracht van Tulip verder vergroot.

De huidige afzonderlijke faciliteiten worden vervangen door een integraal financieringsarrangement van maximaal EUR 22,5 miljoen. Deze wordt in samenwerking met Fortis Bank verstrekt door DAM, een in Luxemburg gevestigde financieringsmaatschappij. Het arrangement wordt onder andere verstrekt aan Tulip's Duitse vennootschap Tulip Beteiligungs GmbH ten behoeve van het vervangen van de bestaande overnamefinanciering evenals aan de Nederlandse vennootschappen ten behoeve van werkkapitaalfinanciering.

Tulip vergroot met deze herschikking haar flexibiliteit ten aanzien van haar financiering. Het nieuwe arrangement, met een looptijd van 5 jaar en gebaseerd op een variabele rente (op basis van Euribor + opslag), geeft Tulip onder andere de mogelijkheid tussentijdse aflossing uit te stellen tot medio 2012. Tulip bepaalt, binnen het raamwerk van overeengekomen voorwaarden, op welke wijze de beschikbare vrije middelen worden aangewend. Hierbij streeft Tulip er naar de vrijkomende middelen zo effectief mogelijk in te zetten voor de verdere ontwikkeling van onder andere Devil en Conceptronic. Hierbij zal optimaal gebruik worden gemaakt van een positief hefboomeffect op het verschafte vreemd vermogen. Een bijkomend voordeel van de herfinanciering is dat het aantal zekerheidstellingen ten opzichte van de bestaande arrangementen wordt verminderd.

De directie en de raad van commissarissen spreken hierbij tevens hun erkentelijkheid uit tegenover DAM en Fortis Bank in verband met het in Tulip gestelde vertrouwen.

Tulip heeft het voornemen voor eind oktober 2007 een Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders bijeen te roepen, waarin onder andere de verdere invulling van de strategie en korte- en lange termijndoelstellingen zullen worden toegelicht.

Over Tulip

Tulip biedt oplossingen voor ICT gerelateerde vraagstukken. Daarbij staan functionaliteit en flexibiliteit centraal. Tulip is opgericht in 1979 en sinds 1984 is het aandeel genoteerd op Euronext te Amsterdam.

Het hoofdkantoor van Tulip is gevestigd in Amersfoort (Nederland). Tulip heeft thans circa 325 medewerkers verdeeld over 8 kantoren in 5 landen.

Internet: http://www.tulip.com

BRON Tulip Computers N V