Nieuwe first-in-class epilepsie-behandeling Fycompa® (perampanel) wordt op de nederlandse markt gebracht

13 Mei, 2014, 00:01 BST Van Eisai Europe Limited

HATFIELD, Engeland, May 13, 2014 /PRNewswire/ --

PERSBERICHT NIET VOOR V.S.-MEDIA 

Fycompa® (perampanel), de eerste van een volledig nieuwe klasse anti-epileptica voor de behandeling van partieel beginnende epileptische aanvallen (de meest voorkomende vorm van epilepsie), wordt vandaag in Nederland op de markt gebracht. De nieuwe therapie is geïndiceerd als adjuvante behandeling van partiële epileptische aanvallen, met of zonder secundairegeneralisatie, bij patiënten met epilepsie van 12 jaar en ouder.[1]

Perampanel is het enige geregistreerde anti-epilepticum (AED) dat een selectieve antagonist is van AMPA-receptoren, een eiwit in de hersenen dat een belangrijke rol speelt bij de verspreiding van epileptische aanvallen.[2] Dit werkingsmechanisme is anders dan dat van alle andere, op dit moment verkrijgbare, anti-epileptica. Daarnaast biedt perampanel een patiëntvriendelijke dosering: eenmaal daags één tablet vóór het slapen gaan.[1] Bovendien is perampanel de enige nieuwe-generatie behandeling van partiële epileptische aanvallen die vanaf de introductie is goedgekeurd voor de behandeling van adolescenten met epilepsie.

Epilepsie is één van de meest voorkomende neurologische aandoeningen in de wereld.[3] In Nederland lijden 80.000 mensen aan epilepsie.[4] Het treft meer dan 50 miljoen mensen wereldwijd en zes miljoen mensen in Europa.[5] Succesvolle behandeling van partieel beginnende aanvallen blijft een grote uitdaging bij een deel van de patiënten en de incidentie van ongecontroleerde partiële aanvallenblijft hoog ondanks de beschikbaarheid van veel verschillende anti-epileptica (AED's). Tussen 20 - 40 % van de patiënten met nieuw gediagnosticeerde epilepsie zal refractair worden voor behandeling.[6]

"Bijna een derde van de mensen die lijden aan partiële epileptische aanvallenblijft last houden van aanvallen ondanks de op dit moment beschikbare behandelingsopties," aldus professor Ley Sander, directeur onderzoek en ontwikkeling van de Stichting Epilepsie Instellingen Nederland. "Nieuwe behandelingsopties zoals perampanel worden enthousiast ontvangendoor zowel artsen als epilepsiepatiënten in Nederland. Bovendien heeft perampanel het voordeel van eenmaal daagse dosering, hetgeen de therapietrouw van patiënten die reeds behandeling krijgen, zou kunnen optimaliseren."

De opname van Perampanel in het basispakket van de zorgverzekering in Nederland is gebaseerd op drie gerandomiseerde, dubbel-blinde, placebo-gecontroleerde en dosis-geëscaleerde mondiale Fase III registratiestudies (304, 305, 306) en een open-label extensiestudie (307). De drie mondiale registratiestudiesgeven consistenteresultaten op het gebied van effectiviteiten verdraagbaarheid van perampanel als adjuvante therapie bij mensen met partieel beginnende aanvallen met of zonder secundaire generalisatie.[7],[8],[9] De meest voorkomende gerapporteerde bijwerkingen waren duizeligheid, slaperigheid, vermoeidheid, hoofdpijn, vallen, prikkelbaarheiden ataxie.[7],[8],[9] Resultaten van het open-label extensieonderzoek duiden ook op de effectiviteiten een gunstig bijwerkingenprofiel van perampanel op lange termijn.[10]

"Wij zijn verheugd perampanel in Nederland op de markt te kunnen brengen. Als opkomend leider op het gebied van epilepsie, streeft Eisai ernaar innovatieve therapieën te ontwikkelen die tegemoet komen aan de dringendebehoeften van mensen met epilepsie. Met perampanel wordt een nieuwe behandeloptie geboden die hen kan helpen controle te krijgen over hun epileptie," zegt dr. Gerard Vermeulen, medisch directeur van Eisai BV.

Perampanel, dat door Eisai ontdekt is en ontwikkeld is in Europa en Japan, wordt vervaardigd in het Verenigd Koninkrijk en werd op 23 juli 2012 goedgekeurd door de Europese Commissie.

De introductie van perampanel in Nederland onderstreept Eisai's missie op het gebied van de gezondheidszorg ("human health care" - hhc), het commitment van het bedrijf innovatieve oplossingen te vinden voor preventie en genezing van aandoeningen en zorg voor de gezondheid en het welzijn van mensen wereldwijd. 

Aantekeningen voor de redacteurs 

Over Perampanel 

Fycompa is geïndiceerd voor de adjunctieve behandeling van partieel beginnende epileptische aanvallen bij patiënten met epilepsie van 12 jaar en ouder.[1]

Perampanel is een zeerselectieve, niet-competitieve AMPA (alfa-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolpropionzuur)-type glutamaatreceptor-antagonist. Behandeling met perampanel heeft geresulteerd in een aanvalsvermindering in Fase II en III onderzoeken. Glutamaat is de belangrijkste excitatoire neurotransmitter in het centraal zenuwstelsel. Verhoogde glutamaatspiegels kunnen een overmatige activering van de AMPA-receptor veroorzaken, waadoor aanvallen beginnen en zich uitbreiden. AMPA-receptoren zijn de meest voorkomende ionotrope glutamaatreceptoren. Ze bevinden zich op de postsynaptische neuronen.[1]

Ga voor meer informatie naar: http://www.fycompa.eu

Over de Perampanel gepoolde gegevens (Onderzoek 306, 305 en 304)[7],[8],[9],[11]

Met de gepoolde gegevens van de fase III studies werd de effectiviteit bestudeerd van een eenmaal daagse toediening van perampanel bij het reduceren van partieel beginnende epileptische aanvallen, de meest voorkomende vorm van epilepsie. Hierbij werd perampanel toegevoegd aan de anti-epileptica waarmee de patiënt reeds werd behandeld en nog steeds aanvallen had. De resultaten van de studies 304, 305, en 306 werden gepoold naar de gerandomiseerde behandeling: placebo, perampanel 2, 4, 8 of 12mg. De volledige ITT (intention-to-treat) populatie omvatte 1.478 patiënten van studies 304 (n=387), 306 (n=386) en 306 (n=705).

Mediane reducties in aanvalsfrequentie waren hoger met perampanel 4 mg (-23,3%), 8 mg (-28,8%) en 12 mg (-27,2%) dan placebo (-12,8%; p<0,01, elke dosering versus placebo). Mediane (95% CI) verschillen  in de verandering van  de aanvalsfrequentie ten opzichte van placebo waren respectievelijk -12,2% (-20,1 tot -4,6), -17,9% (-24,1 tot -11,8) en -15,8% (-23,0 tot -8,7) voor perampanel 4, 8 en 12 mg.[11]

50% responderpercentages waren hoger met perampanel 4 mg (28,5%), 8 mg (35,3%) en 12 mg (35,0%) dan placebo (19,3%; p<0,05, per dosering versus placebo). Mediane reducties in complexe partiële aanvalsfrequentie waren hoger met perampanel 4 mg (-31,2%), 8 mg (-35,6%), en 12 mg (-28,6%) dan placebo (-13,9%).[11]

Resultaten van de analyse van gepoolde gegevens van het perampanel fase III klinisch onderzoeks programma bevestigen de effectiviteiten verdraag baarheid van het nieuwe anti-epilepticum bij klinisch relevante doseringen.[11] Daarnaast laten de resultaten zien dat perampanel de frequentie van zowel complexe partiële aanvallen als van secundaire gegeneraliseerde aanvallen verminderde.[11] Bij patiënten met ongecontroleerde partieel beginnende aanvallen die reeds behandeld werden met een van de vier meest gebruikte anti-epileptica, en in de studie met perampanel als een toegevoegde therapie werden behandeld,werdeen reductie van hun aanvalsfrequentie waargenomen. Verhoging van de dosering resulteerde over het algemeen in een toename in effectiviteit.

Perampanel werd over het algemeen goed verdragen, de meeste bijwerkingen werden beoordeeld als licht tot matig.

Over de 307 studie[10]

De 307 studie (n=1218) werd opgezet met het doel veiligheid, verdraagbaarheiden effectiviteit van adjuvante behandeling met perampanel over een langere periode te bestuderen. Patienten met refractaire partieel beginnende aanvallen werden adjuvant behandeld met perampanel eenmaal daags (tot 12 mg/dag). Het was een open-label extensie (OLE) studie met patiënten die de dubbelblinde fase van een van de drie fase III registratiestudies (304, 305 of 306) voltooid hadden.

De studie bestond uit twee fases: een open-label behandelfase (inclusief een 16  weken durende conversieperiode en een geplande 256 weken durende onderhoudsperiode) en een 4 weken durende follow-up fase. Patiënten werden blind getitreerd tijdens de Conversieperiode tot hun individueel maximaal getolereerde dosis (maximum 12 mg/dag). Bijwerkingen werden gemonitord gedurende de studie en aanvalsfrequenties vastgelegd. Het meetmoment voor de interimanalyse was 1 december 2010.

Bij de interimanalyse waren er 1186 patiënten in de safety populatie; 1089 (91,8%) patiënten waren>16 weken behandeld met perampanel, 580 (48,9%) patiënten waren>1 jaar behandeld en 19 (1,6%) patiënten waren>2 jaar behandeld. Bij de interimanalyse werden nog 840 (70,8%) patiënten behandeld met perampanel. Verreweg de meeste patiënten (n=1084 [91%]) waren getitreerd naar 10 mg of 12 mg/dag. Mediane duur van de behandeling was 51,4 (range 1.1-128.1) weken.

In de ITT-populatie(n=1207) nam de frequentie van alle aanvallen af gedurende de eerste 26 weken perampanel-behandeling bij patiënten die ten minste 26 weken behandeld waren met perampanel (n=1006 [83,3%]); deze reductie bleef behouden bij patiënten die ten minste een jaar waren behandeld (n=588 [48,7%]). Het algehele mediane percentage veranderingen in aanvalsfrequentie bij patiënten in elke respectievelijke 13-weekse intervallen van perampanel-behandeling was -39,2% voor week 13-26 (n=1114), -46,5% voor week 40-52 (n=731) en -58,1% voor week 92-104 (n=59).  De algehele responderpercentages bij patiënten in elk van de respectievelijke 13-weekse intervallen van perampanel-behandeling waren -41,4% voor week 13-26 (n=1114), -46,9% voor week 40-52 (n=731) en -62,7% voor week 92-104 (n=59).  Tijdens de geblindeerde conversieperiode was de reductie in aanvalsfrequentie bij patiënten die in de voorafgaandestudies gerandomiseerd waren voor placebo (-42,4%, n=369) gelijk aan die bij patiënten in de voorafgaande studies gerandomiseerd waren voor perampanel (-41,5%, n=817).

Bijwerkingen tijdens de behandeling werden gerapporteerd bij 87,4% van de patiënten. De meest voorkomende waren duizeligheid (43,9%), slapeloosheid (20,2%), hoofdpijn (16,7%) en vermoeidheid (12,1%). Ernstige bijwerkingen werden gerapporteerd bij 13,2 % van de patiënten.

Over epilepsie  

Epilepsie is één van de meest voorkomende neurologische aandoeningen ter wereld. In Europa zijn er naar schatting zes miljoen mensen met epilepsie en naar schatting 50 miljoen mensen wereldwijd.[5],[12] Epilepsie een chronische aandoening van de hersenen die mensen van alle leeftijden treft. Het wordt gekenmerkt door abnormale ontladingen van neuronale activiteit die aanvallen veroorzaakt. De aanvallen kunnen verschillen in ernst, van korte aandachtsstoornissen of spiersamentrekkingen, tot ernstige en langdurige stuipen. Afhankelijk van het type aanval kunnen de aanvallen beperkt zijn tot een deel van het lichaam, maar kunnen ook het hele lichaam betreffen. De aanvallen kunnen ook verschillen in frequentie, van minder dan een per jaar tot meerdere per dag. Epilepsie heeft veel mogelijke oorzaken, maar vaak is de oorzaak onbekend.

Over Eisai EMEA bij Epilepsie  

Eisai committeert zich aan de ontwikkeling van nieuwe behandelingen om het leven van mensen met epilepsie te helpen verbeteren. De ontwikkeling van AED's is een belangrijk strategisch aandachtsgebied voor Eisai in Europa, het Midden-Oosten, Afrika, Rusland en Oceanië (EMEA).

In de EMEA-regio heeft Eisai momenteel vier behandelingen op de markt, te weten:

  • Zonegran® (zonisamide) als monotherapie en adjuvante therapie bij volwassen patiënten met partieel beginnende aanvallen, met of zonder secundaire generalisatie. (Zonegran is onder licentie van de Dainippon Sumitomo Pharma)
  • Zebinix® (eslicarbazepine acetaat) als aanvullende therapie bij volwassen patiënten met partieel beginnende aanvallen met of zonder secundaire generalisatie. (Zebinix is onder licentie van BIAL) Zebinix is in Nederland niet op de markt.
  • Inovelon® (rufinamide) voor de adjuvante behandeling van aanvallen in verband met het Syndroom van Lennox-Gastaut bij patiënten van 4 jaar en ouder. (Rufinamide werd aanvankelijk ontwikkeld door Novartis)
  • Fycompa® (perampanel) voor gebruik als een adjuvante therapie bij de behandeling van partiële aanvallen met of zonder secundair gegeneraliseerde aanvallen bij patiënten met epilepsie van 12 jaar en ouder

Over Eisai  

Eisai is een van 's werelds toonaangevende farmaceutische bedrijven, gedreven door research and development. Eisai's corporate missie "Giving first thought to patients and their families and to increasing the benefits health care provides, is de basis voor het "Human Health Care (hhc)" programma.

Eisai concentreert zijn R&D-activiteiten op drie aandachtsgebieden:

  • Neuroscience, ondermeer: Ziekte van Alzheimer, epilepsie, pijn en overgewicht
  • Oncologie, waaronder: anti-kanker therapieën; tumorregressie, tumorsuppressie, antilichamen, etc.
  • Vasculaire/immunologische aandoeningen, waaronder: thrombocytopenie, rheumatoïde artritis, psoriasis, IBD (inflammatory bowel disease)

Eisai is actief in de VS, Azië, Europa en haar thuismarkt Japan, en heeft wereldwijd meer dan 10.000 werknemers. Vanuit het EMEA Knowledge Centre in Hatfield, VK, heeft Eisai onlangs haar bedrijfsactiviteiten uitgebreid in ondermeer Europa, naar het Midden-Oosten, Afrika, Rusland en Oceanië (EMEA). Eisai EMEA heeft sales- en marketingactiviteiten in meer dan 20 markten, inclusief het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje, Zwitserland, Zweden, Ierland, Oostenrijk, Denemarken, Finland, Noorwegen, Portugal, Tsjechische Republiek, Slowakije, Nederland, België, Luxemburg, Rusland en het Midden-Oosten.

Bezoek onze website voor meer informatie http://www.eisai.co.uk

Referenties 

1. SPC Fycompa (updated November 2012). Available at: http://www.medicines.org.uk/emc/medicine/26951/ [Accessed September 2013]

2. Rogawski MA. Revisiting AMPA receptors as an antiepileptic drug target. Epilepsy Currents 2011;11:56-63 

3. ILAE/IBE/WHO, Epilepsy in the WHO European Region: Fostering Epilepsy Care in Europe 2010. Available at; http://www.ilae.org/Visitors/Documents/ILAEAnnual-Report2010Final_000.pdf (Accessed September 2013)  

4. Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN) http://www.sein.nl/EED-EN.  Last accessed March 2014 

5. Epilepsy in the WHO European Region. http://www.ibe-epilepsy.org/downloads/EURO%20Report%20160510.pdf. Last accessed March 2014. 

6. French JA. Refractory Epilepsy; Clinical Overview. Epilepsia 2007: 48 (Suppl1) 3 - 7 

7. Krauss GM. et al. Randomized phase III study 306: Adjunctive perampanel for refractory partial-onset seizures. Neurology 2012; 78:1408-1415 

8. French JA. Adjunctive perampanel for refractory partial-onset seizures: randomized phase III study 304. Neurology 2012;79:589-596 

9. French JA et al. Evaluation of adjunctive perampanel in patients with refractory partial-onset seizures: Results of randomized global phase III study 305. Epilepsia 2012:1-9 

10. Krauss GL et al. Perampanel, a selective, non-competitive α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid receptor antagonist, as adjunctive therapy for refractory partial-onset seizures: interim results from phase III, extension study 307. Epilepsia, 2013;54(1):126-34. 

11. Steinhoff GJ, Ben-Menachem E, Ryvlin Ph et al. Efficacy and safety of adjunctive perampanel for the treatment of refractory partial seizures: A pooled analysis of three phase III studies. Epilepsia 2013; 54(8): 1481-1489

12. Pugliatti M, et al. Epilepsia 2007: 48(12) 2224-2233. 

Datum voorbereiding: April 2014
Jobcode: Perampanel-UK2156a

BRON Eisai Europe Limited