Nieuwe gegevens benadrukken aanzienlijke problemen veroorzaakt door nycturie

17 Maa, 2013, 12:45 GMT Van Ferring Pharmaceuticals

MILAAN, March 17, 2013 /PRNewswire/ --

Chronische aandoening leidt tot slaapstoornissen en aanzienlijk

verlies van productiviteit en niet werkgerelateerde activiteit

Uit nieuwe gegevens die vandaag zijn gepresenteerd op het Europese Urologie congres (EAU) blijkt dat nycturie (meerdere malen per nacht opstaan om te plassen) leidt tot een aanzienlijke vermindering van de werkproductiviteit en van vrijetijdsactiviteiten. .Dit is geheel in lijn met andere chronische aandoeningen zoals astma, COPD (chronische obstructieve longziekte) en GORZ (gastro-oesofageale refluxziekte).[1] Door nycturie bleek de werkproductiviteit bij de werkende bevolking met bijna 25% af te nemen.[1]

Uit verdere onderzoeksresultaten bleek bovendien dat patiënten een verstoorde nachtrust als het vervelendste symptoom zien en dat ongeveer een derde van de personen met nycturie na het plassen wakker blijft en aan slapeloosheid lijdt.[2]

Een gefragmenteerde nachtrust is een ernstige consequentie van nycturie en kan leiden tot slechtere prestaties overdag. De gegevens van twee drie maanden durende, gerandomiseerde en gecontroleerde klinische trials (n=646) zijn geanalyseerd in het kader van een economische evaluatie waarin het effect van nycturie op productiviteit en activiteit werd vergeleken met het effect van andere chronische aandoeningen. De werkproductiviteit werd beoordeeld met een vragenlijst over werkproductiviteit en problemen met het uitvoeren van activiteiten.[3]

Er werd een verlies van werkproductiviteit van 24% gemeten door nycturie. Dit is meer dan wat is gerapporteerd bij een overactieve blaas (10-12%)[4] en vergelijkbaar met andere niet-urologische chronische aandoeningen zoals GORZ (25%),[5] zware astma (21%),[6] COPD (19%)[7] en constipatie (34%).[8] Verder lag bij patiënten met nycturie de mogelijkheid om overdag activiteiten uit te voeren 34% lager.[1]

In een commentaar op de studieresultaten zei Philip Van Kerrebroeck, MD, PhD, Universiteit van Maastricht: "Nycturie is een veelvoorkomend probleem waar circa een derde van alle volwassenen aan lijdt. De overlast van het probleem wordt vaak onderschat en terzijde geschoven als minder ernstig dan andere chronische aandoeningen qua gevolgen voor de kwaliteit van leven en kosten voor de maatschappij.  Uit deze gegevens blijkt echter dat nycturie de slaap en de prestaties overdag schaadt en negatieve gevolgen heeft voor de werkproductiviteit, precies zoals bij veel andere chronische aandoeningen.  Patiënten met nycturie moeten worden behandeld voor deze afmattende aandoening."

De tweede set van gegevens die op de EAU is gepresenteerd, betrof een analyse van subjectieve, door de patiënt gerapporteerde gegevens welke symptomen van nycturie zij het meest vervelend vinden.  De diverse negatieve effecten van nycturie op levenskwaliteit zijn eerder gerapporteerd, maar er zijn tot op heden geen studies verricht waarin patiënten werd gevraagd uit te leggen waarom zij nycturie zo zwaar vinden om mee te leven.

In twee gerandomiseerde studies (n=786, 273 vrouwen, 513 mannen) is aan mannen en vrouwen gevraagd wat zij het vervelendst vonden van het 's nachts op moeten staan om te plassen. De antwoorden zijn woordelijk genoteerd.[2] Verstoring van de nachtrust werd gezien als het grootste probleem veroorzaakt door nycturie (bij 57% van de mannen en 42% van de vrouwen).  Het onvermogen om weer in slaap te vallen was het op een na vervelendste symptoom bij 32% van de mannen en 28% van de vrouwen, terwijl vermoeidheid de volgende ochtend als derde uit de bus kwam (17% van de mannen en 15% van de vrouwen).  De zelfgerapporteerde tekenen en symptomen waren niet significant verschillend tussen mannen en vrouwen.  Leeftijd was echter belangrijk: een kleine subgroep van oudere patiënten noemde specifiek de angst om te vallen, vooral ten gevolge van duizeligheid en lopen door een donker huis om naar het toilet te gaan.

"Ik zie mijn nachtrust nu als een serie korte hazenslaapjes", vertelde een van de patiënten in de studie. "Het lukt me nooit om opnieuw in slaap te vallen.  Ik ga maar de hele nacht tv kijken en voel me de volgende dag ellendig", zei een andere patiënt.

 

Informatie over nycturie

Nycturie is een vervelende, wijdverspreide aandoening die door de International Continence Society wordt gedefinieerd als de noodzaak om een of meerdere keren 's nachts te moeten plassen, waarbij voor en na het plassen wordt geslapen.[9]

Uit studies naar de relatie tussen kwaliteit van leven en nycturie komt naar voren dat de aandoening klinisch significant wordt wanneer een patiënt 2 of meer keer per nacht moet plassen. Van alle LUTS-aandoeningen wordt nycturie als een van de vervelendste symptomen gerapporteerd door zowel mannen als vrouwen en wordt de nachtrust en algehele kwaliteit van leven er significant door aangetast.[10] Nycturie wordt vaak afgedaan als een banaal en onvermijdelijk aspect van ouder worden. Het gaat echter om een ernstige aandoening met ingrijpende maatschappelijke, gezondheids- en economische implicaties voor patiënten, hun gezinnen en de maatschappij.[11]

Informatie over Ferring Pharmaceuticals

Ferring Pharmaceuticals, waarvan het hoofdkantoor in Zwitserland staat, is een door onderzoek aangestuurde, gespecialiseerde biofarmaceutische groep die wereldwijd actief is. Het bedrijf identificeert, ontwikkelt en verkoopt innovatieve producten op het gebied van reproductieve gezondheid, uroloogie, gastro-enterologie en endocrinlogie. Ferring heeft eigen filialen in 50 landen en verkoopt zijn producten in meer dan 70 landen. Ga voor meer informatie over Ferring en haar producten naar http://www.ferring.com.

 

1. Andersson F et al. Nocturia has a strong impact on productivity - a comparison with different chronic diseases.  EAU 2013: presented at poster session 'Nocturia, OAB, metabolic syndrome - towards a new management', abstract number #406.

2. Holm-Larsen T et al. "My sleep pattern is a series of naps." Subjective patient-reported data on what is most bothersome about nocturia.  EAU 2013: presented at poster session 'Nocturia, OAB, metabolic syndrome - towards a new management', abstract number #405.

3. Reilly MC et al. The validity and reproducibility of a work productivity and activity impairment instrument. Pharmacoeconomics 1993;4:353-365. doi: 10.2165/00019053-199304050-00006.

4. Coyne KS et al. The prevalence of lower urinary tract symptoms (LUTS) and overactive bladder (OAB) by racial/ethnic group and age: Results from OAB-POLL. Neurourol Urodyn 2012 Jul 27. doi: 10.1002/nau.22295.

5. Wahlqvist P et al. Validity of a Work Productivity and Activity Impairment questionnaire for patients with symptoms of gastro-esophageal reflux disease (WPAI-GERD) - results from a cross-sectional study. Value Health 2002;5:106-113.

6. Chen E et al. Chronic traffic-related air pollution and stress interact to predict biologic and clinical outcomes in asthma. Environ Health Perspect 2008;116:970-975.

7. Di Bonaventura M et al. The burden of chronic obstructive pulmonary disease among employed adults. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis 2012;7:211-219.

8. Sun SX et al. Impact of chronic constipation on health-related quality of life, work productivity, and healthcare resource use: an analysis of the National Health and Wellness Survey. Dig Dis Sci 2011;56:2688-2695.

9. van Kerrebroeck P et al. The standardization of terminology in nocturia: report from the Standardisation Sub-committee of the International Continence Society. Neurol UroL Urodyn 2002;21:179-83.

10. van Dijk MM et al: The role of nocturia in the quality of life of men with lower urinary tract symptoms. BJU Int 2010;105:1141.

11. Asplund R. Nocturia: consequences for sleep and daytime activities and associated risks. European Urology Supplements 2005;3:24-32.

 

Neem voor meer informatie contact op met:


  Moira Gitsham       Emma Coughlan       Patrick Gorman
  Tonic Life Communications Tonic Life Communications Ferring Pharmaceuticals
  Tel.: +33-5-46-00-08-20  Tel.: +44-(0)7896-075431  Tel.: +41-(0)58-301-00-53
  moira.gitsham@toniclc.com emma.coughlan@toniclc.com patrick.gorman@ferring.com


BRON Ferring Pharmaceuticals