Nieuwe gegevens, gepresenteerd op de conferentie van de American Society of Clinical Oncology (ASCO) 2014, tonen verbeterde prognoses voor kankerpatiënten die behandelingen krijgen welke worden begeleid door uitgebreide tumorprofilering.

05 Jun, 2014, 15:18 BST Van Caris Life Sciences

BASEL, Zwitserland, June 5, 2014 /PRNewswire/ --

Gegevens van meer dan 30 klinische studies die zijn gepresenteerd op de jaarlijkse vergadering van de American Society of Clinical Oncology (ASCO), bevestigen dat uitgebreide tumorprofilering een 'omslagpunt' voor oncologen is, waardoor men kankerbehandelingen nauwkeuriger dan ooit tevoren kan personaliseren. 

De studies, die zijn uitgevoerd door Caris Life Sciences in samenwerking met vooraanstaande academische en klinische instituten, richtten zich op moeilijk behandelbare, zeldzame of agressieve kankersoorten waar patiënten beperkte behandelingsopties hebben.

De uitgebreide profileringsdienst die in de studies is gebruikt, meet een breed bereik aan "biomarkers" voor kanker (eiwitten, genen of andere moleculen die van invloed zijn op hoe cellen groeien, zich vermenigvuldigen en reageren op therapieën) en interpreteert de resultaten om behandelingen te identificeren die het meest waarschijnlijk voordeel bieden en helpen de behandelingen te elimineren die niet voordelig zijn voor de patiënt. De resultaten maken het oncologen mogelijk om geschiktere behandelingen te bepalen voor elke patiënt, op basis van de individuele samenstelling van hun kanker in plaats van de locatie van de tumor.

Gegevens uit eerdere studies tonen aan dat uitgebreide tumorprofilering consistent biomarkers, die worden gekoppeld aan specifieke behandelingen, identificeert bij meer dan 90% van de patiënten,[1] en dat clinici in meer dan 80% van de gevallen hun oorspronkelijke behandelplan wijzigen[2]. Over een reeks van kankersoorten is aangetoond dat door tumorprofilering begeleide behandeling voordelen biedt voor patiënten[3] en de prognose in vergelijking met onbegeleide behandeling verbetert.[4]. De gegevens van de ASCO tonen aan dat voor vele patiënten met solide tumoren die geen behandelingsopties meer hebben, uitgebreide tumorprofilering oncologen consistent nieuwe actiegerichte inzichten biedt om ze te helpen bij de volgende behandeling van een patiënt en de prognoses van een patiënt kan verbeteren.

Een voorlopig rapport van het Caris Registry™ toonde een significant langere overleving na de profilering bij patiënten met eierstok-, eileider-, of primaire peritoneale kanker die behandelingen kregen waarvan hun tumorprofiel aangaf dat ze daar baat bij zouden hebben, ten opzichte van patiënten die werden behandeld met medicijnen waarvan de profilering suggereerde dat ze minder effectief zouden zijn. Gegevens[5] onthulden dat patiënten waarvan de behandeling was begeleid door tumorprofilering een 46% lagere kans op overlijden hadden (Gevaarratio = 0,54, p= 0,0018).

Een andere studie naar eierstokkanker toonde aan dat tumorprofilering[6] clinici kan helpen bij het zoeken naar nieuwe opties die ze aan deze moeilijk te behandelen patiënten kunnen aanbieden. Profilering identificeerde patiënten van wie de tumoren waarschijnlijk zeer resistent zouden zijn tegen standaardbehandelingen en vonden aanvullende opties die anders misschien niet overwogen waren.

Professor Hani Gabra, Directeur van het Ovarian Cancer Action Research Centre in het Imperial College en auteur van een van de resumés, vertelde, "De gegevens die dit jaar op de ASCO zijn gepresenteerd ondersteunen het gebruik van uitgebreide tumorprofilering. Het biedt nieuwe opties voor patiënten waarvan de kankers moeilijk te behandelen of zeldzaam zijn of voor wie er geen standaardbehandelingsopties meer zijn. Ik ben extreem verheugd om deze onderzoeksbreedte op een wereldwijd platform te zien en ik hoop dat profilering in Europa snel in de klinische praktijk wordt overgenomen."

Gilda Witte, Chief Executive van Ovarian Cancer Action, verklaart, "Om de vooruitzichten van vrouwen met eierstokkanker te verbeteren, moeten we nog veel meer te weten komen over tumorsoorten, en tumorprofilering wordt op dat gebied onmisbaar. We zijn erg onder de indruk dat Caris investeert in onderzoek om informatie te vinden over eierstoktumoren en we hopen dat dit mogelijk leidt tot een doorbraak in de behandeling, wat leidt tot een grote impact op de overlevingskansen."

Drievoudig negatieve borstkanker is moeilijk te behandelen, omdat het zich snel verspreidt en er weinig effectieve behandelingsopties zijn. Nieuwe gegevens[7] die op ASCO zijn gepresenteerd tonen echter aan dat uitgebreide tumorprofilering kan worden gebruikt om specifieke patiëntgroepen te identificeren met een overexpressie voor biomarkers zoals PD-L1, wat aangeeft dat ze kunnen worden gebruikt voor studies die evalueren of ze baat kunnen hebben bij experimentele immunotherapieën. Caris Life Sciencesis een van de eerste en enige bedrijven ter wereld dat PD-1- en PD-L1-tests in een ISO-gecertificeerd laboratorium biedt.

Een grote internationale studie[8] onder meer dan 14.000 gastro-intestinale kankerpatiënten toonde aan dat tumorprofilering verschillen in het type en de frequentie van tumor-biomarkers kon identificeren, welke door clinici kunnen worden gebruikt om het gebruik van de juiste therapieën voor individuele patiënten te bepalen.

Andreas Voss, Vice President, Medical and Clinical Affairs, Caris Life Sciences vertelde, "Uitgebreide tumorprofilering is onmiskenbaar een van de meest besproken onderwerpen op de ASCO 2014. Het wordt steeds duidelijker dat de beste aanpak van tumorprofilering eruit bestaat om verschillende methodes te gebruiken, om te testen op mutaties, genexpressieniveaus en biomarkers van eiwitten. Deze gecombineerde analyses bieden een uitgebreid rapport en op actiegerichte behandelingsopties voor oncologen. Caris Molecular Intelligence™ blijft 's werelds meest geavanceerde tumorprofileringsdienst - we zijn er trots op wereldwijd te mogen werken met vooraanstaande oncologen, om kankerpatiënten de voordelen van tumorprofilering te bieden."

Caris Molecular Intelligence wordt nog niet in heel Europa volledig vergoed, maar is in alle Europese markten particulier verkrijgbaar. Afzonderlijke verzekeringsbedrijven, klinieken en organisaties en vele landen  hebben aangegeven de dienst bij toepassing te zullen vergoeden.  Caris Life Sciences richt zich er volledig op om te zorgen dat de dienst in heel Europa wordt vergoed.  

Over Caris Life Sciences en Caris Molecular Intelligence™ 

Caris Life Sciences is een toonaangevend bio-wetenschappelijk bedrijf dat zich richt op het vervullen van de beloftes van precisiemedicijnen. Caris Molecular Intelligence™, de eerste en grootste tumorprofileringsdienst in de bedrijfstak, voorziet oncologen van de potentieel meest klinische actiegerichte behandelingsopties die op dit moment beschikbaar zijn om de zorg te personaliseren. Door gebruik te maken van geavanceerde en klinisch gevalideerde technologieën die de relevante biologische veranderingen in de tumor van elke patiënt vaststellen, correleert Caris Molecular Intelligence biomarker-gegevens die gegenereerd zijn uit een tumor aan biomarker/medicijn-associaties die stammen uit klinische kankerliteratuur.  Het bedrijf ontwikkelt ook een reeks bloedtesten op basis van zijn eigen Carisome® TOP™-platform, een revolutionaire, op bloed gebaseerde onderzoekstechnologie voor diagnose, prognose en theranose van kanker en andere complexe ziekten. Vanuit zijn hoofdkantoor in Irving, Texas, biedt Caris Life Sciences zijn diensten aan in Europa, de V.S., Australië en vele andere internationale markten. Om meer te weten te komen gaat u naar http://www.carislifesciences.eu.

1. Astsaturov IA et al., Profiling of 1,250 neuroendocrine tumors identifies multiple potential drug targets, J Clin Oncol 32, 2014 (Suppl 3; Abstr 214)

2. Epelbaum R et al , Molecular Profiling (MP)-Selected Therapy for the Treatment of Patients with Advanced Pancreaticobiliary Cancer (PBC), 2013 ASCO GI Symposium. Jan 2013. (Abstract Number 195).

3. Von Hoff D et al, Pilot Study Using Molecular Profiling of Patients' Tumors to Find Potential Targets and Select Treatments for Their Refractory Cancers, J Clin Oncol. 20 nov;28(33)2010:4877-83

4. Tsimberidou A.M. et al. Personalized Medicine in a Phase I Clinical Trials Program: The MD Anderson Cancer Center Initiative. Clin Cancer Res 18:6373-6383

5. Abstract no 5591 door Oliver KE et al., The impact of tumor molecular profile-directed treatment on survival in recurrent ovarian cancer. Posterpresentatie, ASCO 2014.

6. Abstract no 5570 door Al Bakir M et al., Molecular analysis of non-epithelial ovarian cancer by histological subtype. Posterpresentatie, ASCO 2014.

7. Abstract no 1001 door Basu GD et al., Expression of novel immunotherapeutic targets in triple negative breast cancer. Posterpresentatie, ASCO 2014.

8. Abstract no 11053 door Basu GD., Molecular abnormalities of 17 types of gastrointestinal cancer in an international cohort of 11,324 patients. Posterpresentatie, ASCO 2014.

Mediacontact: 

Stacey Pinchbeck
Just:: Health Communications
stacey@justhealthcomms.com
+44-(0)208-877-8402

Jon Spiers
Just:: Health Communications
jon@justhealthcomms.com
+44-(0)208-877-8425

 

BRON Caris Life Sciences