Nieuwe organisatiestructuur Ballast Nedam

04 Feb, 2011, 06:30 GMT Van Ballast Nedam NV

NIEUWEGEIN, The Netherlands, February 4, 2011 /PRNewswire/ --

- Ballast Nedam brengt zijn organisatie verder in lijn met de strategie, die is gericht op versterking van de positie op de groeimarkt van integrale contracten.

Ballast Nedam laat de huidige divisiestructuur met de divisies Bouw & Ontwikkeling en Infrastructuur los. Deze maakt plaats voor zes clusters die op basis van producten en processen zijn geformeerd. Per cluster is één directeur uit eigen gelederen benoemd. De taakverdeling binnen de Raad van Bestuur wordt daarop aangepast met de voorgenomen herbenoeming van een lid tot Chief Operating Officer en met de voorgenomen benoeming van een Chief Financial Officer. De zes clusterdirecteuren vormen met de Raad van Bestuur de Concernraad van Ballast Nedam. De onderneming bundelt de ondersteunende diensten van de twee voormalige divisies en de holding. Met ingang van de halfjaarcijfers 2011 zal naar vier segmenten worden gerapporteerd in plaats van naar twee divisies. Deze segmenten zijn Bouw & Ontwikkeling, Infrastructuur, Specialismen en Toelevering.

Ballast Nedam geeft met deze wijzigingen concrete invulling aan:

- Het bieden van een betere oplossing aan de klant door organisatie naar producten en processen en door optimaliseren ondersteunende diensten.

- De voor integrale projecten noodzakelijke verbinding tussen clusters door een COO voor het geheel en bundeling van ondersteunende diensten. Ballast Nedam handelt meer als één bedrijf dan als twee divisies.

- Verbeteren van de operationele prestaties van met name de regiobedrijven en de prefabfabrieken door meer samenwerking binnen de clusters en een meer directe operationale aansturing vanuit clusters.

- Verhogen van de kwaliteit en verlagen van de kosten van de ondersteunende diensten door middel van bundeling.

- Versterken governance door de aangepaste taakverdeling binnen de Raad van Bestuur.

- Verhogen transparantie door rapportage in vier segmenten in plaats van twee divisies.

Theo Bruijninckx, voorzitter Raad van Bestuur van Ballast Nedam, licht toe: "Deze keuze is een logisch antwoord op de toename van integrale projecten waarbij ontwerp, financiering, realisatie en het meerjarig beheren en onderhouden door de opdrachtgever wordt ondergebracht bij één partij. En we verbeteren de operationele aansturing door dichter op de operatie te zitten. Tevens versterken we de corporate governance door de grotere transparantie en een aangepaste taakverdeling binnen de Raad van Bestuur. Het is een stevige stap op weg naar één Ballast Nedam, één integraal werkende onderneming met gebundelde ondersteunende diensten."

Clusters

Ballast Nedam gaat zijn operaties aansturen vanuit zes clusters:

- Ballast Nedam Bouw & Ontwikkeling Speciale Projecten is specialist in de realisatie van grotere complexe bouwprojecten, of projecten met een afwijkend risicoprofiel.

- Ballast Nedam Bouw & Ontwikkeling concentreert zich op ontwikkeling, realisatie en beheer van vastgoedprojecten in Nederland.

- Ballast Nedam Infra Speciale Projecten heeft als focus de realisatie van de grotere infrastructuurprojecten in Nederland, alle internationale projecten van Ballast Nedam en de offshore windmolenprojecten.

- Ballast Nedam Infra richt zich op ontwikkeling, realisatie en beheer van infrastructuurprojecten in Nederland.

- Ballast Nedam Specialismen heeft als focus producten en dienstverlening op projectmatige basis. Voorbeelden hiervan zijn engineering, bouwkuipen, milieutechniek en asfalt.

- Ballast Nedam Toelevering richt zich op toelevering van grondstoffen en prefab (beton)producten die op basis van een industrieel proces worden vervaardigd.

Raad van Bestuur van Ballast Nedam

De nieuwe taakverdeling binnen de Raad van Bestuur wordt ingevuld door:

- De voorgenomen herbenoeming van de heer R. (Romeo) Malizia (54) in de nieuwe rol van COO voor de gehele onderneming. De heer Malizia werkt sinds 1978 bij de onderneming, werd in 2007 benoemd als lid van de Raad van Bestuur. Hij combineerde dit met de functie van algemeen directeur van de divisie Ballast Nedam Infra.

- De voorgenomen benoeming van de heer P. (Peter) van Zwieten als CFO. De heer Van Zwieten (49) is thans Financieel Directeur van de divisie Ballast Nedam Infra. Hij is sinds 1989 bij verschillende onderdelen van Ballast Nedam in binnen- en buitenland werkzaam geweest.

- Voorzitter van de Raad van Bestuur is de heer T. (Theo) Bruijninckx (49). Hij werkt sinds 1989 bij Ballast Nedam, trad in 2003 toe tot de Raad van Bestuur en combineerde vanaf augustus 2007 de functies van voorzitter en CFO.

De Centrale Ondernemingsraad heeft positief geadviseerd over de voorgenomen (her)benoemingen. Deze worden ter kennis van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gebracht.

Benoemingen clusterdirecteuren

De zes clusters worden geleid door clusterdirecteuren die allemaal uit eigen managementpotentieel van Ballast Nedam komen.

De heer A. (Arthur) de Backker (47) wordt directeur van Ballast Nedam Bouw & Ontwikkeling Speciale Projecten. De heer De Backker maakte sinds 2005 deel uit van de Directie Ballast Nedam Bouw Speciale Projecten, laatstelijk als algemeen directeur.

Aan het hoofd van Ballast Nedam Bouw & Ontwikkeling komt de heer J. (Jack) Corten (51) te staan. De heer Corten was sinds 1999 algemeen directeur van Laudy Bouw en Ontwikkeling, een dochteronderneming van Ballast Nedam Bouw & Ontwikkeling.

Ballast Nedam Infra Speciale Projecten zal worden geleid door de heer H. (Harbert) van der Wildt (36). De heer Van der Wildt was sinds 2006 algemeen directeur van Ballast Nedam Concessies.

De heer H. (Harmans) Kuipers (53) zal leiding geven aan Ballast Nedam Infra. De heer Kuipers was sinds 2000 regiodirecteur van Ballast Nedam Infra Zuid West.

De heer J. (Jorrit) Smeets (35) wordt verantwoordelijk voor Ballast Nedam Specialismen. De heer Smeets was tot in 2009 algemeen directeur van Ballast Nedam Funderingstechnieken en werkte sindsdien als bedrijfsleider bij Ballast Nedam Infra Projecten.

De heer H. (Hans) van der Meer (51) komt aan het hoofd te staan van Ballast Nedam Toelevering. De heer Van der Meer was sinds 2004 algemeen directeur van Ballast Nedam Grondstoffen.

Ballast Nedam heeft een leidende positie in de bouw en infrastructuur. De onderneming is met (integrale) projecten voor bedrijven, overheden en woonconsumenten vooral in Nederland actief op de gebieden van mobiliteit, wonen, werken, recreatie en energie. Internationaal is Ballast Nedam actief in een aantal expertisegebieden. Ballast Nedam levert project-, proces- en contractmanagement in de fasen ontwikkeling, realisatie en beheer. Daarnaast levert de onderneming specialistische kennis en (deel)producten. Ballast Nedam is genoteerd aan de NYSE Euronext-beurs in Amsterdam. Het aandeel is opgenomen in de Amsterdam Small Cap Index.

BRON Ballast Nedam NV