Nieuwe studie verhoogt levensverwachting met MabCampath(R) (alemtuzumab) voor patiënten met vergevorderde, al eerder behandelde B-cel chronische lymfatische leukemie

13 Dec, 2005, 08:00 GMT Van Medical University of Innsbruck

ATLANTA, December 13 /PRNewswire/ --

- Oostenrijkse studie naar het gebruik van MabCampath in een routineuze klinische omgeving levert resultaten op die in overeenstemming zijn met ondervindingen wereldwijd -

Volgens een studie die werd gepresenteerd op het 47ste congres van de American Society of Hematology in Atlanta, Georgia ondervonden patiënten met B-cel chronische lymfatische leukemie (B-CLL), die gemiddeld drie andere behandelingen (1-11 voorbehandelingen) hebben gekregen, een bemoedigend overlevingsvoordeel tot 31 maanden na de behandeling met MabCampath(R), afhankelijk van de voorbehandeling. Zelfs patiënten bij wie slechts een stabilisatie van de ziekte werd vastgesteld, werd de levensverwachting verhoogd.

'Deze studie versterkt de positie van MabCampath als belangrijke behandelmethode waardoor het leven van de patiënten wordt verlengd,' zei Michael Fiegl, M.D., Medische Universiteit van Innsbruck, Innsbruck, Oostenrijk. 'Deze resultaten werden behaald bij patiënten met onvoordelige klinische kenmerken bij een routineuze behandeling met MabCampath, en zijn dus representatief voor echte ondervindingen wereldwijd en zijn in lijn met resultaten die in toekomstige gecontroleerde onderzoeken zullen worden bereikt. Bijgevolg kunnen de resultaten in onze studie direct gerelateerd worden aan routineus klinisch gebruik, zodat artsen beter de behandeling kunnen kiezen om het leven van hun CLL-patiënten te verlengen en te verbeteren.'

Studieresultaten

Aan deze retrospectieve studie namen 108 niet-geselecteerde B-CLL-patiënten uit 25 centra in Oostenrijk deel die gemiddeld drie eerdere therapieën hadden gekregen. De patiënten hadden een gemiddelde leeftijd van 66 jaar, bij het merendeel had de ziekte een vergevorderd stadium bereikt en bij 58 procent had de ziekte volgens de Rai-indeling stadium IV bereikt.

MabCampath werd toegediend volgens de richtlijnen, waarbij rekening werd gehouden met individuele gevallen. Na een gemiddelde behandelperiode van zeven weken toonde 5 procent van de 106 patiënten die MabCampath hadden gekregen in de studie een volledige respons, 17 procent toonde een gedeeltelijke respons en 34 procent van de patiënten ondervonden een stabilisatie van de ziekte. De algemene respons in de studie was 22 procent.

Daarnaast was de gemiddelde overleving voor alle patiënten ongeveer 20 (exact: 19.6) maanden; 15 maanden voor fludarabine-resistente patiënten (n=67) en 31 maanden voor fludarabine-overgevoelige patiënten (n=24; p=0.04). De overleving was afhankelijk van de respons (P=0.0001), het aantal eerdere behandelingen (0-2 tegenover meer of gelijk aan 3; P=0.0001), en de aanwezigheid van lymfadenopathie (P=0.0001). De overleving is consistent met andere MabCampath-studies. Uit de studie bleek dat de manier waarop MabCampath werd toegediend (intraveneus, intraveneus tot subcutaan of direct subcutaan) geen invloed had op het resultaat.

De bijwerkingen waren zoals te verwachten voor deze patiënten, met graad 3/4 infecties bij 37 procent van de patiënten; graad 4 neutropenie en trombocytopenie bij 25 en 23 procent van de patiënten, CMV-reactivering (cytomegalovirus) bij 13 procent van de patiënten (CMV-ziekte bij 2 procent) en vroegtijdig overlijden, gedefinieerd als overlijden na minder dan twee maanden na de laatste dosering, bij 12 procent van de patiënten.

Over chronische lymfatische leukemie (CLL)

CLL is de meest voorkomende vorm van leukemie bij volwassenen en treft jaarlijks ongeveer 120.000 mensen in Europa en de Verenigde Staten. De ziekte wordt vooral vastgesteld bij mensen van 50 jaar of ouder. CLL wordt gekenmerkt door de toename van het aantal functioneel onrijpe witte bloedcellen (lymfocyten) in het beenmerg, bloed, lymfeweefsel en andere organen. Er worden twee soorten lymfocyten in het bloed aangetroffen, namelijk B-cellen en T-cellen. Bij ongeveer 95 procent van de CLL-patiënten gaat het om B-cellen. Omdat deze B-cellen een langere levensduur hebben dan normaal, zullen ze in aantal toenemen en normale, gezonde bloedcellen 'verdringen'. De toename van het aantal functioneel onrijpe cellen in het beenmerg verhindert het aanmaken van gezonde cellen en kan fataal worden. Symptomen zijn: vermoeidheid, botpijn, nachtzweet, verminderde eetlust en gewichtsverlies, en als het beenmerg wordt aangetast kan dit ook leiden tot verzwakking van het immuunsysteem waardoor de patiënt een verhoogde kans heeft op infecties.

Over MabCampath(R) (alemtuzumab)

MabCampath, in de Verenigde Staten ook verkocht onder de naam Campath(R), is de eerste en enige humane monoklonale antistof die werd goedgekeurd voor CLL en het eerste geneesmiddel met een bewezen werkzaamheid bij CLL-patiënten bij wie de behandeling met zowel alkylerende agentia en Fludara (fludarabine-fosfaat)niet heeft gebaat. Geen enkele andere therapie heeft een vergelijkbare werkzaamheid getoond bij deze groep patiënten. MabCampath/Campath heeft een geheel andere werking in vergelijking met conventionele therapieën doordat het antigen CD52 selectief wordt gericht op de kwaadaardige lymfocyten. Hierdoor worden processen geactiveerd die leiden tot lysis, het afsterven van kwaadaardige cellen. Deze processen resulteren in de afbraak van de kwaadaardige lymfocyten in het beenmerg, bloed en andere aangetaste organen, waardoor vervolgens de levensverwachting wordt verhoogd.

MabCampath laat een profiel van bijwerkingen zien bij deze indicatie dat veilig kan worden behandeld met de juiste preventieve medicatie en door het monitoren van eventuele infecties. Deze bijwerkingen zijn voorspelbaar, gemakkelijk te behandelen en te genezen. Bovendien kunnen patiënten hun eigen gezonde bloedcellen weer aanmaken omdat MabCampath de stamcellen in het beenmerg niet aantast.

Over de Medische Universiteit van Innsbruck

De Medische Universiteit van Innsbruck is een van drie Oostenrijkse medische universiteiten en richt zich op de belangrijkste functies: patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek door traditie te verbinden met vooruitdenken, vooruitgang en drang tot experimenteren. Met bijna 1300 academische stafleden en 4000 studenten is de Medische Universiteit van Innsbruck het grootste medische onderwijs- en onderzoeksinstituut in de Alpen en het beschouwt zichzelf als de plaatselijke universiteit voor de provincies Tirol, Vorarlberg, Alto Adige en het vorstendom Liechtenstein. In 2005 werden wetenschappers van de Medische Universiteit van Innsbruck in meer dan 450 door collega-wetenschappers beoordeelde onderzoeksprojecten genoemd. De negen academische departementen en instituten, tien medische centra, 43 departementen en vier klinische divisies van de Medische Universiteit van Innsbruck bieden een aantrekkelijke en stimulerende omgeving om in te leren, te onderwijzen en te onderzoeken. Voor meer informatie kunt u terecht op http://www.i-med.ac.at

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Uwe Steger, Hoofd Mediadiensten, Medische Universiteit van Innsbruck, +435125073961, uwe.steger@i-med.ac.at

Website: http://www.i-med.ac.at

BRON Medical University of Innsbruck