NIKE, Inc. rapporteert inkomsten van US$1,28 per aandeel over het tweede kwartaal

21 Dec, 2006, 22:52 GMT Van NIKE, Inc.

BEAVERTON, Oregon, December 21 /PRNewswire/ --

- Opbrengsten 10 procent omhoog; wereldwijde orders voor futures 7 procent omhoog

- Verbeterd belastingtarief draagt US$0,13 bij aan inkomsten per aandeel

NIKE, Inc. (NYSE: NKE) heeft vandaag de financiële resultaten gemeld voor het tweede kwartaal, dat eindigde op 30 november 2006. Voor dat kwartaal groeiden de inkomsten met 10 procent tot US$3,8 miljard, vergeleken met US$3,5 miljard over dezelfde periode afgelopen jaar. Veranderingen in wisselkoersen van valuta verhoogden in dat kwartaal de inkomstengroei met 1 procentpunt. De nettoinkomsten in het tweede kwartaal zijn met 8 procent gegroeid naar US$325,6 miljoen, vergeleken met US$301,1 miljoen in het voorgaande jaar en de verwaterde winst per aandeel is met 12 procent verhoogd naar US$1,28, ten opzichte van US$1,14 afgelopen jaar.

(Logo: http://www.newscom.com/cgi-bin/prnh/19990818/NIKELOGO )

In het kwartaal heeft het Bedrijf ook een nieuwe belastingovereenkomst voor de lange termijn afgerond met de Nederlandse overheid, wat een retroactief belastingvoordeel behelst voor het fiscale jaar 2006 en de eerste helft van het fiscale jaar 2007, wat US$0,13 per verwaterd aandeel bijdraagt aan de resultaten voor het kwartaal.

Mark Parker, Nike, Inc. President en Chief Executive Officer, zei: "Het merk Nike en onze portfolio Nike Inc. bleef wereldwijd sterk, wat zorgde voor inkomstengroei voor het kwartaal in dubbele cijfers. Nike+, Lebron IV, Nike Pro Revolution, Converse's Wade 1.3 en Cole Haan's Dress Air voor dames waren enkele productintroducties die consumentenprikkels en marktplaatsenergie creëerden. Tegelijkertijd leverden we een sterke inkomstengroei en een significante toename van 19 procent in onze aandeelhoudersdividend. Onze merken zijn sterk, het Bedrijf genereert inkomsten en winsten en we maken onze toezegging waar om leidend te zijn in deze sector met een gerichtere aandacht, groter concurrentievermogen en diepgaandere invloed door voortdurende productinnovatie en connecties met consumenten."(i)

Orders voor futures

Het Bedrijf heeft wereldwijd orders gemeld voor futures voor sportschoenen en -kleding, voor levering gepland van december 2006 tot en met april 2007, wat tot een bedrag komt van US$5,6 miljard, 7 procent hoger dan zulke orders die over dezelfde periode in het afgelopen jaar zijn gemeld. Veranderingen in wisselkoersen van valuta hebben de gemelde groei van orders verhoogd met 2 procentpunten.(i)

Per regio namen de orders voor futures voor de Verenigde Staten toe met 7 procent; voor Europa (dat het Midden-Oosten en Afrika omvat) namen ze toe met 7 procent; voor Azië-Oceanië groeiden ze met 9 procent; en voor Amerika namen ze toe met 5 procent. Veranderingen in wisselkoersen van valuta hebben de gemelde groei van orders voor futures in Europa verhoogd met 5 procentpunten; in Azië-Oceanië met 2 procentpunten; en in de regio Amerika nam de gemelde groei van futures af met 2 procentpunten.(i)

Regionale hoogtepunten

Verenigde Staten

Tijdens het tweede kwartaal stegen de Amerikaanse inkomsten 8 procent tot US$1,4 miljard ten opzichte van US$1,3 miljard over het tweede kwartaal van het fiscale jaar 2006. Amerikaanse inkomsten van sportschoenen stegen 8 procent tot US$879,4 miljoen; inkomsten van kleding stegen 10 procent tot US$475,4 miljoen; en inkomsten van materialen stegen 2 procent tot US$63,2 miljoen. Amerikaanse inkomsten voor belasting stegen licht tot US$266,0 miljoen van US$265,7 miljoen een jaar geleden.

Europa

Inkomsten voor de Europese regio over het tweede kwartaal groeiden met 6 procent tot US$1,0 miljard van US$977,4 miljoen over dezelfde periode afgelopen jaar. Veranderingen in wisselkoersen van valuta hebben de inkomstengroei met 3 procentpunten verhoogd. Inkomsten van schoenen zijn 2 procent gestegen tot US$541,4 miljoen van US$533,2 miljoen afgelopen jaar. Inkomsten van kleding stegen 11 procent tot US$421,0 miljoen en inkomsten van materialen stegen 14 procent tot US$73,8 miljoen. Inkomsten voor belasting zakten 18 procent tot US$158,8 miljoen, wat lagere brutomarges en een verhoogde vraagcreatiebesteding weerspiegelt ten opzichte van relatief lage niveaus in het voorgaande jaar.

Azië-Oceanië

In het tweede kwartaal groeiden de inkomsten in de regio Azië-Oceanië met 15 procent tot US$578,2 miljoen, vergeleken met US$503,3 miljoen een jaar geleden. Veranderingen in wisselkoersen van valuta hadden geen significante invloed op de inkomstengroei. Inkomsten van schoenen gingen 13 procent omhoog tot US$277,4 miljoen, inkomsten van kleding stegen 17 procent tot US$250,6 miljoen en inkomsten van materialen stegen 16 procent tot US$50,2 miljoen. Inkomsten voor belasting stegen 21 procent tot US$139,9 miljoen.

Amerika

Inkomsten in de regio Amerika stegen 4 procent tot US$262,5 miljoen, een verbetering van US$252,1 miljoen in het tweede kwartaal van het fiscale jaar 2006. Wisselkoersen van valuta droegen 1 procentpunt bij aan dit groeitempo. Inkomsten van schoenen gingen met 4 procent omhoog tot US$185,1 miljoen, inkomsten van kleding stegen 1 procent tot US$55,7 miljoen en inkomsten van materialen groeiden met 17 procent tot US$21,7 miljoen. Inkomsten voor belasting gingen 4 procent omhoog naar US$59,8 miljoen.

Overige handel

Over het tweede kwartaal groeiden de overige handelsinkomsten, die worden gevormd door resultaten van Cole Haan Holdings Incorporated, Converse Inc., Exeter Brands Group LLC, Hurley International LLC, NIKE Bauer Hockey Inc., en NIKE Golf, met 21 procent tot US$526,8 miljoen van US$434,8 miljoen afgelopen jaar. Inkomsten voor belasting stegen 136 procent tot US$54,3 miljoen over het kwartaal.

Verslag inkomstenoverzicht

Brutomarges waren 43,4 procent tijdens het tweede kwartaal, vergeleken met 43,5 procent over dezelfde periode in het voorgaande jaar.

Verkoop en administratieve uitgaven vormden 32,0 procent van de inkomsten in het tweede kwartaal, vergeleken met 30,4 procent afgelopen jaar. Resultaten voor het tweede kwartaal omvatten een uitgave van US$18,8 miljoen netto, wat gerelateerd is aan de uitbreiding van aandelenopties die de verwaterde inkomsten per aandeel met US$0,08 reduceerden. Exclusief uitgaven van aandelenoptie steeg de nettowinst over het tweede kwartaal met 14 procent en steeg de verwaterde winst per aandeel met 19 procent tot US$1,36.

Het effectieve belastingtarief voor het tweede kwartaal nam significant af naar 27,2 procent. In het tweede kwartaal heeft het Bedrijf een belastingovereenkomst met de Nederlandse overheid afgerond, die geldt voor de fiscale jaren 2006 tot en met 2015. Als gevolg van deze nieuwe overeenkomst heeft het Bedrijf een belastingvoordeel gerealiseerd, waardoor de verwaterde winst per aandeel van het Bedrijf over het tweede kwartaal met US$0,13 steeg.

Verslag jaarrekening

Aan het einde van het kwartaal stonden de wereldwijde voorraden op US$2,2 miljard, een toename van 15 procent vanaf 30 november 2005. Kas en investeringen op de korte termijn waren US$1,9 miljard aan het einde van het kwartaal, vergeleken met US$2,1 miljard afgelopen jaar.

Terugkoop aandelen

Tijdens het tweede kwartaal heeft het Bedrijf in totaal 1.478.800 aandelen aangeschaft voor ongeveer US$126 miljoen, in combinatie met het vierjarige aandelenterugkoopprogramma van het Bedrijf ter waarde van US$3 miljard, dat is goedgekeurd door de Raad van Bestuur in juni 2006.

NIKE, Inc. gevestigd nabij Beaverton in Oregon, is de leidende ontwerper, marketingspecialist en distributeur ter wereld van authentieke sportschoenen, -kleding, -materialen en -accessoires voor een brede reeks activiteiten op het gebied van sport en fitness. Volledige dochterondernemingen van Nike zijn Cole Haan Holdings Incorporated, een leidende ontwerper en marketingspecialist van luxeschoenen, -handtassen, -accessoires en -jassen; Converse Inc., dat sportschoenen, -kleding en -accessoires ontwerpt, op de markt brengt en distribueert; Exeter Brands Group LLC, dat sportschoenen en -kleding voor het kanaal van de waardedetailhandel ontwerpt en op de markt brengt; Hurley International LLC, dat actiesport- en jongerenschoeisel, -kleding en -accessoires ontwerpt, op de markt brengt en distribueert en NIKE Bauer Hockey Inc., een leidende ontwerper en distributeur van hockeymaterialen.

De inkomstenpublicaties en andere financiële informatie van NIKE zijn beschikbaar op internet op www.nikebiz.com/invest.

(i) De gemerkte paragrafen bevatten vooruitziende verklaringen waarbij risico's en onzekerheden betrokken zijn die ervoor zouden kunnen zorgen dat daadwerkelijke resultaten wezenlijk anders zijn. Deze risico's en onzekerheden worden van tijd tot tijd nader omschreven in rapporten die door NIKE zijn ingediend bij de S.E.C., inclusief Formulieren 8-K, 10-Q en 10-K. Sommige vooruitziende verklaringen in dit bericht hebben betrekking op veranderingen in orders van futures die niet noodzakelijkerwijs kenmerkend zijn voor veranderingen in totale inkomsten voor latere periodes, vanwege de mengeling van futures en "directe" orders, fluctuaties in wisselkoersen, annuleringen van orders en kortingen, die per kwartaal significant zouden kunnen variëren, en omdat een significant deel van de handel orders voor futures niet meldt.

  

                    NIKE, Inc. 
              GECONSOLIDEERD FINANCIEEL OVERZICHT 
           VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 30 NOVEMBER 2006 
            (In miljoenen, behalve gegevens per aandelen) 
              (Alle valuta in Amerikaanse dollars)
   
            EINDE KWARTAAL      EINDE JAAR TOT HEDEN
  INKOMSTEN- 
   OVERZICHT  30-11-2006 30-11-2005 % chg 30-11-2006 30-11-2005 % chg

  Opbrengsten   $3821,7   $3474,7  10%  $8015,8  $7336,7   9% 
  Verkoopkosten   2164,6   1963,3  10%   4509,5   4077,2  11% 
  Bruto marge    1657,1   1511,4  10%   3506,3   3259,5   8% 
            43,4%    43,5%       43,7%   44,4%    
   
  Verkoop- en
   administratieve
   onkosten     1223,7   1054,7  16%   2513,4   2159,1  16% 
            32,0%    30,4%       31,4%   29,4%    
   
  Inkomsten rente, 
   netto       (14,1)    (5,7) 147%   (27,2)   (12,1) 125% 
  Overige (inkomsten)
   uitgaven, netto   0,2    (1,4) -114%    (3,0)   (11,3) -73% 
   
   
  Inkomsten voor inkomsten-
   belasting     447,3    463,8  -4%   1023,1   1123,8  -9% 
   
  Inkomsten-
   belastingen    121,7    162,7  -25%   320,3   390,4  -18% 
            27,2%    35,1%       31,3%   34,7%    
   
   
  Nettoinkomsten  $325,6   $301,1   8%   $702,8   $733,4  -4% 
   
  Verwaterde IPA   $1,28    $1,14  12%   $2,76   $2,77   0% 
   
  Standaard IPA   $1,30    $1,16  12%   $2,79   $2,82  -1% 
   
  Gewogen gemiddelde
   gewone aandelen
   uitstaand: 
  Verwaterd     253,7    263,7       254,4   265,0    
  Standaard     251,2    259,0       252,0   260,0    
  Dividenden
   Verklaard     $0,37    $0,31       $0,68   $0,56    
 
  NIKE, Inc.                      
  JAAROVERZICHT (i)              30-11-2006   30-11-2005 
   ACTIVA                        
  Huidige activa:                    
   Kas en equivalenten             $1102,9     $1134,5 
   Investeringen korte termijn          804,4      920,0 
   Te ontvangen rekeningen, netto        2387,6     2166,2 
   Voorraden                   2167,2     1892,7 
   Uitgestelde inkomstenbelastingen        186,2      86,9 
   Voorbetaalde uitgaven
   en andere huidige activa           561,3      496,2 
   
   Totale huidige activa             7209,6     6696,5 
   
  Eigendom, fabriek en apparatuur        3548,4     3216,6 
   Minder verzamelde devaluatie         1875,4     1630,8 
   Eigendom, fabriek en apparatuur, netto    1673,0     1585,8 
   
  Identificeerbare immateriële active, netto   406,7      403,9 
  Goodwill                    130,8      135,4 
  Uitgestelde inkomstenbelastingen
   en andere activa                402,1      322,5 
                             
  Totale activa                 $9822,2     $9144,1 
   
   PASSIVA EN AANDELEN AANDEELHOUDERS
  Huidige passiva:                 
   Huidig deel van schuld lange termijn      $30,6     $254,5 
   Te betalen notes                59,2      79,2 
   Te betalen rekeningen             880,3      744,2 
   Verzamelde passiva              1244,1     1012,1 
   Te betalen inkomstenbelastingen         71,0      71,1 
   
   Totale huidige passiva            2285,2     2161,1 
   
  Schuld lange termijn              383,5      408,3 
  Uitgestelde inkomstenbelastingen
   en andere passiva               615,1      492,9 
  Aflosbaar prioriteitsaandeel           0,3       0,3 
  Aandelen aandeelhouders            6538,1     6081,5 
                             
  Totale passiva en aandelen aandeelhouders   $9822,2     $9144,1 

(i) Bepaalde hoeveelheiden van het voorgaande jaar zijn opnieuw geclassificeerd om te voldoen aan de presentatie van het fiscale jaar 2007.

Deze veranderingen hadden geen invloed op eerder gemelde resultaten van activiteiten of aandelen van aandeelhouders.

  
  NIKE, Inc.        
                
  AFDELINGS-      EINDE KWARTAAL     EINDE JAAR TOT HEDEN
   INKOMSTEN  30-11-2006 30-11-2005 % chg 30-11-2006 30-11-2005 % chg
  Regio VS
   Schoenen     $879,4   $811,5  8%  $1958,5  $1832,6  7% 
   Kleding      475,4   433,8  10%   906,9   829,3  9% 
   Materialen     63,2    61,8  2%   154,5   154,1  0% 
   Totaal     1418,0   1307,1  8%   3019,9   2816,0  7% 
   
  Regio EMEA
   Schoenen     541,4   533,2  2%   1220,9   1218,3  0% 
   Kleding      421,0   379,6  11%   908,0   814,8  11% 
   Materialen     73,8    64,6  14%   178,2   161,8  10% 
   Totaal     1036,2   977,4  6%   2307,1   2194,9  5% 
   
  Regio Azië-Oceanië
   Schoenen     277,4   245,4  13%   543,4   482,8  13% 
   Kleding      250,6   214,6  17%   451,5   391,1  15% 
   Materialen     50,2    43,3  16%   101,7    89,0  14% 
   Totaal      578,2   503,3  15%   1096,6   962,9  14% 
   
  Regio Amerika
   Schoenen     185,1   178,1  4%   357,4   335,0  7% 
   Kleding      55,7    55,4  1%   106,9    96,1  11% 
   Materialen     21,7    18,6  17%    40,7    34,7  17% 
   Totaal      262,5   252,1  4%   505,0   465,8  8% 
   
           3294,9   3039,9  8%   6928,6   6439,6  8% 
   
  Overig       526,8   434,8  21%   1087,2   897,1  21% 
   
  Totale inkomsten
   NIKE, Inc.   $3821,7  $3474,7  10%  $8015,8  $7336,7  9% 
   
   
  NIKE, Inc.        
   
  PREBELASTING-     EINDE KWARTAAL       EINDE JAAR TOT HEDEN
   INKOMEN(1),(i) 30-11-2006 30-11-2005 % chg 30-11-2006 30-11-2005 % chg
   
  Regio VS      $266,0   $265,7  0%   $604,9   $610,9  -1% 
  Regio EMEA      158,8   194,2 -18%   461,3   524,4 -12% 
  Regio Azië-Oceanië  139,9   115,2  21%   238,8   206,6  16% 
  Regio Amerika     59,8    57,4  4%   108,2   102,0  6% 
  Overig        54,3    23,0 136%   142,2    63,0 126% 
  Corporatief(2)   (231,5)  (191,7) -21%   (532,3)  (383,1) -39% 
   
  Totale prebelasting-
   inkomsten(1)    $447,3   $463,8  -4%  $1023,1  $1123,8  -9% 

(1) Het Bedrijf evalueert de prestatie van individuele activiteitssegmenten, gebaseerd op prebelastinginkomsten. De totale prebelastinginkomsten staan gelijk aan Inkomsten voor inkomstenbelastingen zoals te zien is op het Geconsolideerde inkomstenoverzicht.

(2) "Corporatief" vertegenwoordigt noodzakelijke posten om in overeenstemming te komen met totale prebelastinginkomsten, die bestaan uit bedrijfskosten die niet zijn toegewezen aan de activiteitssegmenten voor rapportage aan het management en wederzijdse eliminaties voor specifieke posten in het Geconsolideerde inkomstenoverzicht.

  
  NIKE, Inc.        

  NETTOINKOMSTEN EN AFSTEMMING
  VERWATERDE IPA(1) 
                EINDE KWARTAAL    EINDE JAAR TOT HEDEN
               30-11- 30-11-     30-11- 30-11-   
                2006  2005  % chg  2006  2005  % chg 
  Nettoinkomsten,
   zoals gemeld       $325,6 $301,1   8% $702,8 $733,4  -4% 
  Exclusief: uitgaven
   op aandelen gebaseerde 
   compensatie, netto (2)   18,8    -   -  59,6    -   - 
   
  Nettoinkomsten, exclusief
   uitgaven op aandelen gebaseerde 
   compensatie(2)      $344,4 $301,1  14% $762,4 $733,4   4% 
   
  Verwaterde IPA,
   zoals gemeld       $1,28  $1,14  12%  $2,76  $2,77   0% 

  Verwaterde IPA, exclusief
   uitgaven op aandelen gebaseerde
   compensatie(2)      $1,36  $1,14  19%  $3,00  $2,77   8% 

(1) Dit schema is bedoeld om te voldoen aan de kwantitatieve afstemming voor financiële niet-GAAP-maatregelen in overeenstemming met Regulering G van de Securities and Exchange Commission.

(2) Deze kosten hebben betrekking op op aandelen gebaseerde compensatie, die wordt geassocieerd met aandelenopties en ESPP-aandelen, die zijn verstrekt aan werknemers en uitgegeven in overeenstemming met SFAS 123(R) "Share Based Payment", dat door het Bedrijf werd aangenomen in het eerste fiscale kwartaal dat eindigde op 31 augustus 2006.

Website: http://www.nikebiz.com

BRON NIKE, Inc.