NIKE meldt 1,47 dollar winst per aandeel over het eerste kwartaal

22 Sep, 2006, 20:24 BST Van NIKE, Inc.

BEAVERTON, Oregon, September 22 /PRNewswire/ --

- Futures orders wereldwijd omhoog tot 6 procent

NIKE, Inc. (NYSE: NKE) maakte vandaag de financiële resultaten over het eerste kwartaal bekend dat op 31 augustus 2006 werd afgesloten. De omzet groeide met 9 procent tot 4,2 miljard dollar in vergelijking met 3,9 miljard dollar voor dezelfde periode in het jaar daarvoor. De verschillende wisselkoersen zorgden voor een omzetstijging met 2 percentagepunten tijdens het eerste kwartaal. De netto winst daalde met 13 procent tot 377,2 miljoen dollar in vergelijking met 432,3 miljoen dollar in het jaar daarvoor en de netto winst per aandeel daalde met 9 procent tot 1,47 dollar versus 1,61 dollar in het jaar daarvoor. De resultaten over het eerste kwartaal omvatte 40,8 miljoen dollar aan onkosten, belastingvrij, gerelateerd aan de kosten voor aandelenopties die de netto winst deden dalen met 0,16 dollar per aandeel. Als de kosten met betrekking tot de aandelenopties buiten beschouwing worden gelaten, dan was er over het eerste kwartaal een daling van de netto winst van 3 procent en een toename van de netto winst per aandeel met 1 procent tot 1,63 dollar.

(Logo: http//www.newscom.com/cgi-bin/prnh/19990818/NIKELOGO )

Mark Parker, Nike, Inc. President en CEO, zei: "We zijn krachtig van start gegaan. Terwijl we stevig investeren in onze merknaam om de belangrijkste markten aan te sturen en nieuwe accountingregels toepassen om de kosten van de aandelenopties te integreren, gaan we door met het realiseren van een sterke groei van de omzet en hebben we de basis gelegd voor een volgend succesvol jaar".

"We geloven in de fundamentele kracht van onze business en in onze producten voor het komende jaar. We blijven baanbrekende innovaties leveren, zoals ons wereldwijde voetbalinitiatief, Joga Bonito en ons Nike+ product concept. We zien ook significante mogelijkheden voor onze productenportfolio met sterke prestaties van Converse, Brand Jordan en Nike Golf".(i)

Futures orders

Het bedrijf plaatste wereldwijd futures orders voor atletische schoenen en kleding, met een geplande levering van september 2006 tot en met januari 2007, voor een totaal van 5,2 miljard dollar, 6 procent meer dan gelijkwaardige orders geplaatst in dezelfde periode vorig jaar. De verschillende wisselkoersen hadden geen grote impact op deze groei.(i)

Afgezet per regio betekende dit een toename van futures orders voor de VS van 8 procent; 2 procent voor Europa (met het Midden-Oosten en Afrika meegerekend); Azië / Pacific groeide met 11 procent en de rest van het Amerikaanse continent liet een daling zien van 4 procent. De verschillende wisselkoersen zorgden in Europa en in Azië / Pacific voor een toename van de geplaatste futures orders met 1 percentagepunt. In de Amerikaanse regio's zorgden de verschillende wisselkoersen voor een vermindering met 5 percentagepunten.(i)

Regionale hoogtepunten

VS

Gedurende het eerste kwartaal nam de omzet in de VS toe met 6 procent tot 1,6 miljard dollar versus 1,5 miljard dollar over het eerste kwartaal van het fiscale jaar 2006. De inkomsten uit atletisch schoeisel in de VS nam met 6 procent toe tot 1,1 miljard dollar. De inkomsten uit kleding nam met 9 procent toe tot 431,5 miljoen dollar. Inkomsten uit uitrustingen namen af met 1 procent tot 91,3 miljoen dollar. De winst vóór belasting daalde in de VS met 2 procent tot 338,9 miljoen dollar.

Europa

De omzet over het eerste kwartaal voor de Europese regio groeide met 4 procent tot 1,3 miljard dollar vergeleken met 1,2 miljard dollar in dezelfde periode in het jaar daarvoor. De verschillen in de wisselkoers zorgden voor een groei van de omzet met 3 percentagepunten. De inkomsten uit schoeisel bedroegen 679,5 miljoen dollar, 1 procent minder dan de 685,1 miljoen dollar van het jaar daarvoor. De inkomsten uit kleding namen 12 procent toe tot 487 miljoen dollar en de inkomsten uit uitrustingen groeiden met 7 procent tot 104,4 miljoen dollar. De winst vóór belasting daalde met 8 procent tot 302,5 miljoen dollar.

Azië / Pacific

Over het eerste kwartaal groeide de omzet in Azië / Pacific met 13 procent tot 518,4 miljoen dollar vergeleken met 459,6 miljoen dollar in het jaar daarvoor. De verschillen in de wisselkoersen speelden hierbij geen rol van betekenis. De inkomsten uit schoeisel stegen 12 procent tot 266 miljoen dollar, kleding met 14 procent tot 200,9 miljoen dollar en uitrustingen met 13 procent tot 51,5 miljoen dollar. De winst vóór belasting nam toe met 8 procent tot 98,9 miljoen dollar.

De rest van het Amerikaanse continent

De omzet uit de overige landen op het Amerikaanse continent namen toe met 13 procent tot 242,5 miljoen dollar, een verbetering van de 213,7 miljoen dollar over het eerste kwartaal van het fiscale jaar 2006. De wisselkoersen droegen met 3 percentagepunten bij tot deze groei. De inkomsten uit schoeisel stegen 10 procent tot 172,3 miljoen dollar, kleding met 26 procent tot 51,2 miljoen dollar en uitrustingen met 18 procent tot 19 miljoen dollar. De winst vóór belasting steeg met 9 procent tot 48,4 miljoen dollar.

Andere bedrijven

Inkomsten uit andere bedrijven tijdens het eerste kwartaal, zoals Converse Inc., NIKE Golf, NIKE Bauer Hockey Inc., Cole Haan Holdings Incorporated, Hurley International LLC en Exeter Brands Group LLC, groeiden met 21 procent tot 560,4 miljoen dollar, in vergelijking met 462,3 miljoen dollar het jaar daarvoor. De winst vóór belasting nam toe met 120 procent tot 87,9 miljoen voor het kwartaal.

Gedurende het eerste kwartaal regelde het bedrijf een eerder bekendgemaakte arbitrage uitspraak met betrekking tot Converse en een voormalige Zuidamerikaanse licentiehouder. De uiteindelijke regeling viel lager uit dan verwacht, wat resulteerde in een voordeel van 14,2 miljoen dollar winst vóór belasting voor 'Other Business' en een verhoging van de netto winst per aandeel over het eerste kwartaal met 0,03 dollar.

Overzicht resultatenrekening

De bruto marges over het eerste kwartaal waren 44,1 procent vergeleken met 45,3 procent in het jaar daarvoor. De verkoop- en administratieve kosten kwamen uit op 30,8 procent van de inkomsten over het eerste kwartaal, vergeleken met 28,6 procent het in jaar daarvoor. Het effectieve belastingtarief over het eerste kwartaal was 34,5 procent.

Balansoverzicht

Aan het kwartaaleinde stonden de voorraden wereldwijd op 2,1 miljard dollar, een toename van 15 procent sinds 31 augustus 2005. De investeringen in geld en op de korte termijn bedroegen 1,7 miljard dollar aan het einde van het kwartaal, vergeleken met 1,9 miljard dollar in het jaar daarvoor.

Terugkopen van aandelen

Tijdens het eerste kwartaal schafte het bedrijf een totaal van 6.027.300 aandelen aan voor ongeveer 476,7 miljoen dollar. Tijdens dit kwartaal beëindigde het bedrijf zijn vorige vier jarige 1,5 miljard dollar kostende terugkoopprogramma voor aandelen, dat in 2004 door de Raad van Bestuur was goedgekeurd, en startte een nieuw vierjarig terugkoopprogramma voor het terug kopen van aandelen tegen een bedrag van 3 miljard dollar, waaraan de Raad van Bestuur in juni 2006 haar goedkeuring verleende. Sinds het eerste kwartaal heeft het bedrijf conform het nieuwe plan 4.018.576 aandelen verworven voor ongeveer 314,1 miljoen dollar.

NIKE, Inc. is gevestigd bij Beaverton, Oregon, en is de meest toonaangevende ontwerper, marktdeskundige en leverancier ter wereld van authentieke atletische schoenen, kleding, uitrustingen en accessoires voor een grote variëteit aan sport- en fitnessactiviteiten. Dochtermaatschappijen van Nike zijn o.a.: Converse Inc., die atletische schoenen, kleding en accessoires ontwerpt, promoot en distribueert; NIKE Bauer Hockey Inc., een toonaangevende ontwerper en leverancier van hockeyuitrustingen; Cole Haan Holdings Incorporated, een toonaangevende ontwerper en marktdeskundige van luxe schoenen, handtassen, accessoires en jassen; Hurley International LLC, die 'action sports'en 'youth lifestyle' schoeisel, kleding en accessoires ontwerpt, promoot en distribueert en Exeter Brands Group LLC, die atletische schoenen en kleding ontwerpt en promoot voor de betere middenstand.

NIKE's winstcijfers en andere financiële gegevens zijn terug te vinden op het internet: www.nikebiz.com/invest .

(i) De gemarkeerde paragrafen bevatten op de toekomst gerichte verklaringen die risico's en onzekerheden met zich mee brengen die tot gevolg zouden kunnen hebben dat de feitelijke resultaten wezenlijk verschillen. Deze risico's en onzekerheden worden van tijd tot tijd gedetailleerd beschreven in rapporten die door NIKE worden gedeponeerd bij de S.E.C., inclusief de formulieren 8-K, 10-Q en 10-K. Sommige op de toekomst gerichte verklaringen in dit persbericht betreffen veranderingen in futures orders die niet noodzakelijkerwijs indicatief zijn voor veranderingen van de totale inkomsten in verschillende periodes vanwege de mix van futures en "per direct" orders, fluctuaties in de wisselkoersen, annuleringen van orders en kortingen, welke per kwartaal aanzienlijk kunnen verschillen omdat een aanzienlijk deel van bedrijven de futures orders niet rapporteert.

  
  
                  NIKE, Inc.
           GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE OVERZICHTEN
         VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 31 AUGUSTUS 2006
         (In miljoenen USD, behalve gegevens per aandeel)

                    EINDE KWARTAAL
                                    % 
  INKOMSTENVERKLARING     08/31/2006   08/31/2005      Chg 
  Inkomsten           $4,194.1    $3,862.0      9% 
  Verkoopskosten         2,344.9     2,113.9      11% 
  Bruto marge           1,849.2     1,748.1      6% 
                   44.1%      45.3%        
  Verkoop en administratieve 
   uitgaven            1,289.7     1,104.4      17% 
                   30.8%      28.6%        
   
  Rente-inkomsten, netto      (13.1)      (6.4)     105% 
  Overige inkomsten, netto     (3.2)      (9.9)     -68% 
   
   
  Winst vóór inkomstenbelasting   575.8      660.0     -13% 
   
  Inkomstenbelasting        198.6      227.7     -13% 
                   34.5%      34.5%        
   
   
  Netto winst           $377.2     $432.3     -13% 
   
  Netto WPA             $1.47      $1.61      -9% 
   
  Basis WPA             $1.49      $1.66     -10% 
   
  Gewogen Gemiddelde Gewone 
   Uitstaande aandelen:          
  Netto               256.0      268.6        
  Basis               252.7      260.9        
  Opgegeven dividenden       $0.31      $0.25        


  NIKE, Inc.                        
  BALANS (ii)                  08/31/2006   08/31/2005 

   ACTIVA                         
  Vlottende activa:                     
   Kas en equivalenten              $1,030.7    $1,588.9 
   Kortetermijnsinvesteringen            693.9     304.2 
   Debiteuren, netto               2,569.1    2,390.6 
   Voorraden                   2,134.3    1,850.6 
   Uitgestelde inkomstenbelasting          188.8     106.3 
  Vooruitbetaalde onkosten & andere vlottende activa 382.3     425.7 
   
   Totale activa                 6,999.1    6,666.3 
   
  Eigendom, fabriek en uitrusting         3,451.1    3,186.5 
  Met aftrek van geaccumuleerde afschrijvingen   1,802.4    1,605.3 
   Eigendom, fabriek en uitrusting, netto     1,648.7    1,581.2 
   
  Aanwijsbare immateriële vaste activa, netto    407.5     404.7 
  Goodwill                      130.8     135.4 
  Uitgestelde inkomstenbelasting en andere activa  384.4     328.1 
                               
  Totale activa                  $9,570.5    $9,115.7 
   
   PASSIVA EN AANDEELHOUDERSVERMOGEN          
  Vlottende passiva:                   
   Huidig aandeel van langetermijnschuld      $30.5     $256.0 
   Te betalen wissels                61.3      64.3 
   Crediteuren                   867.7     708.1 
   Accrued liabilities              1,297.7    1,057.0 
   Nog te betalen inkomstenbelasting        152.5     148.1 
   
   Totaal vlottende passiva            2,409.7    2,233.5 
   
  Lange termijnschuld                380.4     428.4 
  Uitgestelde inkomstenbelasting en andere passiva  559.2     489.7 
  Aflosbare preferente aandelen            0.3      0.3 
  Aandeelhoudersvermogen              6,220.9    5,963.8 
                               
  Totale passiva en aandeelhoudersvermogen    $9,570.5    $9,115.7 
   
  (ii) Bepaalde eerdere jaarbedragen zijn opnieuw geclassificeerd conform 
  de presentatie voor het fiscale jaar 2007. 
  Deze veranderingen hadden geen impact op eerdere gerapporteerde 
  bedrijfsresultaten en het aandeelhoudersvermogen. 


  NIKE, Inc.   
             
                    EINDE KWARTAAL             

  INKOMSTEN PER DIVISIE    08/31/2006   08/31/2005     % Chg 
  Regio VS               
   Schoenen           $1,079.1    $1,021.1      6% 
   Kleding             431.5      395.5      9% 
   Uitrusting            91.3      92.3      -1% 
    Totaal           1,601.9     1,508.9      6% 
   
  Regio EMEA               
   Schoenen            679.5      685.1      -1% 
   Kleding             487.0      435.2      12% 
   Uitrusting           104.4      97.2      7% 
    Totaal           1,270.9     1,217.5      4% 
   
  Regio Azië/Pacific           
   Schoenen            266.0      237.4      12% 
   Kleding             200.9      176.5      14% 
   Uitrusting            51.5      45.7      13% 
    Totaal            518.4      459.6      13% 
   
  Regio overig Amerika             
   Schoenen            172.3      156.9      10% 
   Kleding             51.2      40.7      26% 
   Uitrusting            19.0      16.1      18% 
    Totaal            242.5      213.7      13% 
                      
                  3,633.7     3,399.7      7% 
   
  Other businesses         560.4      462.3      21% 
   
  Totaal NIKE, Inc. inkomsten  $4,194.1    $3,862.0      9% 


  NIKE, Inc.         
      
                    EINDE KWARTAAL         
                                    % 
  WINST VÓÓR BELASTING(1)   08/31/2006   08/31/2005      Chg 
                      
   
  Regio VS             $338.9     $345.2      -2% 
  Regio EMEA            302.5      330.2      -8% 
  Regio Azië/Pacific         98.9      91.4      8% 
  Regio overig Amerika        48.4      44.6      9% 
  De andere bedrijven        87.9      40.0     120% 
  Corporate(2)           (300.8)     (191.4)     -57% 
   
  Totale winst vóór belasting(1)  $575.8     $660.0     -13% 
                              
  (1) Het bedrijf evalueert de prestaties van alle bedrijfssegmenten 
  gebaseerd op de winst vóór belasting. De totale winst vóór belasting is 
  gelijk aan de winst voor de winst, zoals aangegeven op de 
  geconsolideerde winstverklaring. 
   
  (2) "Corporate" representeert items die noodzakelijk zijn om de totale 
  winst vóór belasting in overeenstemming te brengen die de 
  bedrijfskosten omvatten die niet bestemd zijn voor de bedrijfssegmenten 
  die zich bezig houden met 'management reporting' en 'intercompany 
  eliminations' voor de specifieke items op de geconsolideerde 
  winstverklaring. 


  NIKE, Inc. 
                      
  NETTO WINST EN NETTO       EINDE KWARTAAL         % 
   WPA OVEREENSTEMMING(1)   08/31/2006   08/31/2005     Chg 
   
  Netto winst als opgegeven    $377.2     $432.3     -13% 
   
  Uitgezonderd: Op aandelen gebaseerde 
   compensatieonkosten, 
   vrij van belasting(2)       40.8       --      -- 
   
  Netto winst, uitgezonderd 
   op aandelen gebaseerde 
   compensatieonkosten(2)     $418.0     $432.3      -3% 
   
  Netto WPA als opgegeven      $1.47      $1.61      -9% 
   
  Netto WPA, uitgezonderd 
   op aandelen gebaseerde 
   Compensatieonkosten(2)      $1.63      $1.61      1% 
   
                              
  (1) Dit schema is bedoeld om de kwantitatieve samenvoeging voor non-
  GAAP financiële maatregelen aan te geven in overeenstemming met 
  'Regulation G' van de 'Securities and Exchange Commission'. 
   
  (2) Deze presentatie heeft betrekking op de op aandelen gebaseerde 
  compensatie die geassocieerd wordt met aandelenopties en ESPP-
  aankooprechten voor werknemers en uitgifte in overeenstemming met SFAS 
  123(R) "Share Based Payment", welke door het bedrijf is aangenomen 
  tijdens het eerste fiscale kwartaal dat eindigde op 31 augustus 2006. 

Web site: http://www.nikebiz.com

BRON NIKE, Inc.