NOMINATIES VOOR RAAD VAN BESTUUR EN COMMISSARISSEN ARCADIS

09 Okt, 2009, 08:00 BST Van ARCADIS NV

ARNHEM, The Netherlands, October 9 /PRNewswire/ -- ARCADIS (EURONEXT: ARCAD), de onderneming die internationaal advies-, ontwerp-, ingenieurs- en managementdiensten levert, heeft vandaag bekendgemaakt dat de heer Steven B. Blake is voorgedragen voor benoeming in de Raad van Bestuur en de heer Armando R. Pérez voor benoeming in de Raad van Commissarissen van de onderneming. Beiden zijn Amerikaans staatsburger en hun voordracht houdt verband met de groei van ARCADIS in de afgelopen jaren, vooral in de Verenigde Staten, zoals recent door de overname van Malcolm Pirnie. De voordrachten worden voorgelegd aan aandeelhouders die over de benoemingen kunnen stemmen tijdens een Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden op 12 november 2009 te Arnhem. De documentatie voor deze vergadering is verkrijgbaar via de ARCADIS website, http://www.arcadis-global.com.

De heer Blake is momenteel CEO van de Amerikaanse activiteiten van ARCADIS waaronder de milieu- en infrastructuurdiensten vallen evenals de project- en bouwmanagement activiteiten, en de recent toegevoegde activiteiten van Malcolm Pirnie. Hij zal deze functie combineren met zijn nieuwe positie in de Raad van Bestuur van ARCADIS en wordt verantwoordelijk voor de wereldwijde milieuactiviteiten van ARCADIS. De heer Blake werkt sinds 1987 in managementfuncties bij ARCADIS en voorlopers daarvan in de V.S. Gezien zijn ervaring in de bedrijfstak en de succesvolle leiding die hij geeft aan de Amerikaanse activiteiten van ARCADIS, acht de Raad van Commissarissen hem bijzonder geschikt om deze bredere rol te gaan vervullen.

De heer Pérez was extern lid van de Directie van Malcolm Pirnie tot de overname door ARCADIS in juli 2009. Hij heeft daardoor uitgebreide kennis van de advies-en ingenieursbranche en vooral van de watergerelateerde activiteiten van Malcolm Pirnie. Hij heeft het grootste deel van zijn professionele loopbaan doorgebracht bij Exxon en ExxonMobil in aantal senior management posities op lokaal, regionaal en wereldwijd niveau en heeft daarbij internationale successen behaald. De ervaring van de heer Pérez' binnen een grote multinationale onderneming is waardevol vanwege de ambitie van ARCADIS om de omzet bij vooral dit klanttype wereldwijd te vergroten.

Over ARCADIS:

ARCADIS is een internationale onderneming die advies, ontwerp-, ingenieurs- en managementdiensten levert op het gebied van infrastructuur, milieu en gebouwen. Wij streven naar de verbetering van mobiliteit, duurzaamheid en leefbaarheid door balans aan te brengen tussen de gebouwde en natuurlijke leefomgeving. ARCADIS ontwikkelt, ontwerpt, implementeert, onderhoudt en exploiteert projecten voor bedrijven en overheden. Met ruim 15.000 medewerkers en meer dan EUR 2,0 miljard aan omzet, heeft de onderneming een uitgebreid internationaal netwerk dat steunt op sterke lokale marktposities. Bezoek onze website op: http://www.arcadis-global.com.

BRON ARCADIS NV