Nordion maakt financiële resultaten eerste kwartaal 2011 bekend

11 Maa, 2011, 13:31 GMT Van Nordion Inc.

OTTAWA, March 11, 2011 /PRNewswire/ --

- Financiële resultaten voor eerste kwartaal tonen stabiliteit voor Nordion

Hoogtepunten:

- Verkoopcontract met belangrijke klant Lantheus Medical Imaging verlengdtot 2013

- Melding van uitkering in contanten aan aandeelhouders middels dividend en Normal Course Issuer Bid (NCIB)

- Kostenbesparingen gerealiseerd na voltooiing van strategische herpositionering

Nordion rapporteert in Amerikaanse dollars, tenzij anders aangegeven

Nordion Inc (TSX: NDN) (NYSE: NDZ), een toonaangevende leverancier van producten en diensten op de wereldwijde markt voor gezondheidswetenschappen, heeft vandaag opbrengsten voor het eerste kwartaal 2011 bekendgemaakt uit voortgezette activiteiten van $70,0 miljoen, een stijging van 54% t.o.v. $45,5 miljoen in het eerste kwartaal van het boekjaar 2010. De inkomsten uit voortgezette activiteiten bedroegen $23,4 miljoen (0,35 dollar winst per aandeel), vergeleken met een verlies uit voortgezette activiteiten van $43,3 miljoen (0,36 dollar verlies per aandeel) in het eerste kwartaal van het boekjaar 2010.

"Nordion liet solide financiële resultaten zien in het eerste kwartaal," zei de heer Steve West, algemeen directeur van Nordion Inc "We zagen een significante verbetering in winstgevendheid, terwijl we kostenbesparingen bereikten als gevolg van de voltooiing van onze strategische herpositionering , verbeterde prestaties in onze Medical Isotopes- en Targeted Therapies-bedrijven, en resultaten die in lijn waren met de verwachtingen van de onderneming in ons Sterilization Technologies-bedrijf."

Belangrijke gebeurtenissen in het eerste kwartaal van 2011:

- Op 1 november 2010 voltooide de onderneming de naamsverandering van MDS Inc naar Nordion Inc.

- Op 2 december 2010 maakte Nordion bekend dat het een niet-bindende intentieverklaring had ondertekend om zijn Belgische dochteronderneming, MDS Nordion SA, af te stoten, met uitzondering van het TheraSphere-bedrijf.

- Op 23 december 2010 maakte Nordion bekend dat het eerste monster Mo-99 voor kwalificatietesten naar Nordion was verscheept vanuit de Open Joint Stock Company "Isotope" (isotoop), de geautoriseerde dochteronderneming van Rosatom State Corporation.

- Op 5 januari 2011 maakte Nordion bekend dat de onderneming het contract met een grote klant, Lantheus Medical Imaging, Inc, voor de levering van Mo-99 had verlengd tot 31 december 2013.

- Op 20 januari 2011 maakte Nordion de introductie bekend van een driemaandelijkse dividenduitkering van $0,10 per aandeel en een NCIB-programma.

- Op 25 januari 2011 ging Nordion een overeenkomst voor een periode van vijf jaar aan met Sterigenics International voor de levering van kobalt-60 (Co-60), en verlengde zijn bestaande overeenkomst met het sterilisatie- en ionisatiecontractbedrijf.

Volgend op het kwartaal:

- Op 21 februari 2011 maakte Nordion bekend dat het een overeenkomst voor de aankoop van aandelen heeft ondertekend met Best Medical om MDS Nordion SA, de Belgische activiteitentak van de onderneming, af te stoten. - Per 9 maart 2011 had Nordion 2.800.000 gewone aandelen teruggekocht voor een bedrag van $32,7 miljoen.

Update medische isotopen

Zoals eerder gemeld voorziet de Atomic Energy of Canada Limited (AECL) momenteel een geplande sluiting van ongeveer een maand vanaf medio mei 2011 van de National Research Universal (NRU) -reactor. Hoewel Nordion gedurende de afsluiting mogelijk in staat zal zijn te voorzien in de levering van beperkte hoeveelheden waarvoor vergunningen zijn afgegeven voor distributie naar klanten, is de huidige verwachting van de onderneming dat ze tijdens de stillegging van de NRU-reactor geen commerciële hoeveelheden Mo-99 als back-up-voorziening zal hebben van zijn Russische partner, Isotope.

Nordion blijft samenwerken met Isotope om de betrouwbaarheid van zijn distributieketen te verbeteren door deze belangrijke back-up voor de levering van Mo-99 voor zijn klanten op de distributielijn te brengen. Bovendien blijft Nordion samenwerken met bestaande en potentiële nieuwe klanten om het marktaandeel van het bedrijf voor Mo-99 te vergroten. Het is echter zeer wel mogelijk dat Nordion pas later in het jaar nieuwe klantorders zal kunnen boeken.

Rendement voor aandeelhouders

In januari 2011 kondigde de onderneming een heropening van een NCIB aan, welke werd goedgekeurd door de Toronto Stock Exchange, om maximaal 5.677.108 gewone aandelen aan te kopen voor annulering. Tijdens het eerste kwartaal van het boekjaar 2011 kocht de onderneming 316.364 gewone aandelen voor een totaalbedrag van $3,5 miljoen, die na 31 januari 2011 werden geannuleerd.

In januari 2011 stelde het bedrijf ook een kwartaaldividend vast, op $0,10 per aandeel, dat op 1 april 2011 zal worden uitbetaald aan de aandeelhouders van de onderneming die als zodanig geregistreerd waren op 17 maart 2011. Het dividend van de onderneming over het eerste kwartaal zal naar verwachting resulteren in een uitkering van 6,5 miljoen dollar aan de aandeelhouders.

Resultaten eerste kwartaal boekjaar 2011 Financiële resultaten - geconsolideerd

  
  Drie maanden eindigend op 31 januari
                           2011     2010
  Geconsolideerde resultaten
 
  (in duizendtallen aan US dollars,
 
  tenzij waar anders aangegeven)
  Inkomsten uit voortgezette          $ 69.982   $ 45.474
  bedrijfsactiviteiten
  Bedrijfsresultaat
 
  (verlies) uit voortgezette          $ 30.584  $ (43.646)
  bedrijfsactiviteiten
  Inkomsten (verlies) uit voortgezette
  activiteiten
                         $ 23.427  $ (43.319)
             - Basiswinst (verlies)
 
                 per aandeel uit
 
            voortgezette activiteiten  $ 0,35    $ (0,36)
  Netto-inkomen (verlies)           $ 21.546  $ (142.876)
  Geldmiddelen en kasequivalenten       $ 107.932   $ 870.536
       Inkoopprogramma van eigen aandelen 316.364
 
                - aantal aandelen           -
  Gewogen gemiddeld aantal gewone aandelen    67.133    120.137
 
  uitstaande aandelen - basis (in
  duizendtallen aandelen)

- De geconsolideerde omzet uit voortgezette activiteiten in het eerste kwartaal van boekjaar 2011 was $70,0 miljoen, een stijging van 24,5 miljoen dollar, ofwel 54%, vergeleken met het eerste kwartaal van boekjaar 2010. De stijging was voornamelijk te danken aan de toegenomen inkomsten uit Medical Isotopes als gevolg van het feit dat de NRU-reactor de werkzaamheden in augustus 2010 hervatte, en hogere Targeted Therapies-inkomsten voornamelijk als gevolg van toegenomen verscheping van TheraSphere(R)

- en CardioGen-82TM-producten.

- De brutomarge bedroeg 50%, vergeleken met 41% in het eerste kwartaal van het vorige boekjaar als gevolg van het feit dat de NRU-reactor de werkzaamheden heeft hervat.

- Het bedrijfsresultaat uit doorlopende activiteiten in het eerste kwartaal van het boekjaar 2011 bedroeg $30,6 miljoen, tegenover een verlies van 43,6 miljoen dollar in het eerste kwartaal van het boekjaar 2010. Verbeterde segmentinkomsten uit Medical Isotopes en Targeted Therapies en lagere corporate-verkoopkosten, algemene en administratieve kosten droegen bij aan de stijging van de bedrijfsvoeringsinkomsten. Een gunstige 18,6 miljoen dollar verandering in de reële waarde van besloten derivaten voornamelijk geassocieerd met de Russische Mo-99 leveringsovereenkomst van de onderneming en een herstructureringsbijdrage van 33,7 miljoen dollar in het eerste kwartaal van boekjaar 2010, verklaart de rest van de toename.

  
  Financiële resultaten - Segment

           Drie maanden eindigend op 31 januari

  (in duizendtallen Amerikaanse         Segment
  dollars)
                          Bruto       Bruto
                       2011  Marge    2010  Marge
  Inkomsten uit voortgezette
  bedrijfsactiviteiten
 
  Medical Isotopes          $ 29.495   52% $  7.880    13%
  Targeted Therapies          17.819    46%  14.752    41%
  Sterilization Technologies      22.668    49%  22.842    51%
  Geconsolideerde inkomsten uit
  voortgezette bedrijfsactiviteiten
                     69.982    50%  45.474    41%
                          Segment
                         Operaties
                                  Operaties
                          Marge
                      2011        2010  Marge
  Segmentopbrengsten (verlies)(a)
  Medical Isotopes          $ 11.064   38% $  (2.393)  (30%)
  Targeted Therapies           3.494    20%  2.159   15%
  Sterilization Technologies       7.208    32%  8.007   35%
  Corporate and Other          (1.194)    -  (12.288)    -
  Geconsolideerde segmentopbrengst
  uit voortgezette
  bedrijfsactiviteiten         $ 20.572  29% $  (4.515)  (10%)

(a) De segmentwinst is exclusief afschrijvingen en amortisatie, AECL-arbitragekosten, veranderingen in de reële waarde van besloten derivaten en herstructurerings (herstel) -kosten.

Medical Isotopes

De Medical Isotopes-omzet van 29,5 miljoen dollar steeg met $21,6 miljoen in het eerste kwartaal van het boekjaar 2011, vergeleken met hetzelfde kwartaal in het boekjaar 2010, voornamelijk als gevolg van een hervatting van de verkoop van NRU-gebaseerde isotopen na de herstart van de NRU-reactor in augustus 2010. Het positieve effect van de NRU-reactor op basis van de isotopenomzet, werd deels teniet gedaan door een daling van 23% van de cyclotronisotopenopbrengst als gevolg van een daling van thallium-201-verkopen.

Targeted Therapies

De Targeted Therapies-omzet van 17,8 miljoen dollar nam toe met $3,1 miljoen, ofwel 1%, in het eerste kwartaal van het boekjaar 2011, vergeleken met hetzelfde kwartaal in het boekjaar 2010, wat de sterke prestatie van TheraSphere(R)- en CardioGen-82 (TM)-producten weerspiegelt.

Sterilization Technologies

De Sterilization Technologies-omzet van 22,7 miljoen dollar daalde met 0,2 miljoen dollar, ofwel 1%, in het eerste kwartaal van het boekjaar 2011, vergeleken met hetzelfde kwartaal in het boekjaar 2010, voornamelijk ten gevolge van een daling van de verschepingsvolumes.

Corporate and Other

Corporate and Other noteerden een verlies van $1,2 miljoen in het eerste kwartaal van het boekjaar 2011, een daling van $11,1 miljoen vergeleken met een verlies van $12,3 miljoen over het eerste kwartaal van het boekjaar 2010. De daling was vooral te wijten aan de afronding van de strategische herpositionering in het boekjaar 2010.

Beëindigde bedrijfsactiviteiten

Nordion noteerde een verlies uit beëindigde activiteiten, na belastingen, van $1,9 miljoen in het eerste kwartaal van het boekjaar 2011, vergeleken met een verlies van $100,0 miljoen in het eerste kwartaal van het boekjaar 2010. De daling was vooral te wijten aan de afronding van de strategische herpositionering in het boekjaar 2010.

Een volledige versie van managementbespreking van Nordion en de analyse en jaarrekening met toelichting (niet-geauditeerd) van het eerste kwartaal van 2011, kan worden gedownload van http://www.nordion.com/investors/financial_results.asp.

Conference Call

Op donderdag 10 maart 2011 om 9:30 am ET houdt Nordion een conference call om zijn resultaten over het eerste kwartaal van 2011 te bespreken. Deze call zal plaatsvinden via een live webcast op http://www.nordion.com, en zal na de call in gearchiveerd formaat beschikbaar zijn op http://www.nordion.com/investors/webcasts_and_presentations.asp. Bel om deel te nemen 1-866-226-1793 (gratis in Noord-Amerika) of 1-416-340-2218 (internationaal).

Over Nordion Inc.

Nordion Inc. (TSX: NDN) (NYSE: NDZ) is een wereldwijd opererend bedrijf dat is gespecialiseerd in gezondheidswetenschappen en toonaangevende producten en diensten levert die worden gebruikt voor de preventie, diagnose en behandeling van ziektes. Wij zijn een belangrijke leverancier van medische isotopen, gerichte therapieën en sterilisatietechnologieën die het leven van miljoenen mensen in meer dan 60 landen over de hele wereld ten goede komen. Onze producten worden dagelijks gebruikt door farmaceutische en biotechnologische bedrijven, fabrikanten van medische apparatuur, ziekenhuizen, klinieken en onderzoekslaboratoria. Nordion heeft meer dan 600 hoogopgeleide medewerkers op vier locaties. Lees meer op www.nordion.com.

Waarschuwing met betrekking tot prognostische uitspraken (forward-looking statements)

Van tijd tot tijd doen we schriftelijke of mondelinge prognostische uitspraken (forward-looking statements) in de zin van bepaalde effectenwetten, inclusief de van toepassing zijnde Canadese effectenwetgeving en de "safe harbour"-bepalingen van de Private Securities Litigation Reform Act in de Verenigde Staten van 1995. Dit document bevat prognostische uitspraken met inbegrip van de strategie t.a.v. de continuering van het bedrijf, evenals verklaringen met betrekking tot onze overtuigingen, plannen, doelstellingen, verwachtingen, prognoses, ramingen en intenties. In onze Engelstalige documenten zijn woorden als "may", "could", "should", "would", "outlook", "believe", "plan", "anticipate", "estimate", "project", "expect", "intend", "indicate", "forecast", "objective", "optimistic" en woorden en uitdrukkingen van gelijke strekking kenmerkend voor prognostische uitspraken. (In overeenkomstige Nederlandstalige documenten zou dat gelden voor woorden of woordcombinaties als "kunnen", "zou(den) kunnen", "zou(den)", "zou(den) mogelijk", "verwachtingen", "geloven", "plannen", "anticiperen", "(in)schatten", "projecteren", "verwachten", "van plan zijn", "voorspellen", "doelstelling", "optimistisch", en woorden en uitdrukkingen van gelijke strekking).

Door hun aard gaat het bij prognostische uitspraken om inherente risico's en onzekerheden, zowel algemene als specifieke, die aanleiding geven tot de mogelijkheid dat voorspellingen, prognoses, projecties en andere prognostische uitspraken niet worden gerealiseerd. Wij waarschuwen lezers niet te veel te vertrouwen op deze uitspraken, aangezien een aantal belangrijke factoren ertoe kan leiden dat onze feitelijke resultaten wezenlijk afwijken van de overtuigingen, plannen, doelstellingen, verwachtingen, prognoses, inschattingen en intenties uitgedrukt in dergelijke prognostische uitspraken. Deze factoren omvatten, maar zijn niet beperkt tot: de beheersing van de operationele risico's; ons vermogen om een betrouwbare aanvoer van grondstoffen veilig te stellen, met name kobalt en medische isotopen zijn van cruciaal belang, de gevolgen van concurrentie op de markten waarin wij actief zijn; ons vermogen om lange-termijnleverantieverplichtingen te beheersen; onze afhankelijkheid van één klant voor het merendeel van onze verkoop van medische isotopen, ons vermogen om goedkeuring in het kader van de regelgeving te verzekeren voor de productie, distributie en verkoop van onze producten, de sterkte van de mondiale economie, met name de economieën van Canada, de VS, de Europese Unie, Azië, en de andere landen waarin wij zaken doen, de stabiliteit van de wereldwijde aandelenmarkten, activa en passiva die we hebben overgehouden van verkochte ondernemingen; aangehouden verplichtingen en geprojecteerde aanpassingen daarvan; succesvolle implementatie van structurele veranderingen, inclusief herstructureringsplannen; ons vermogen om andere strategische transacties af te ronden en met succes uit te voeren; ons vermogen om toekomstige kredietovereenkomsten af te sluiten, al dan niet op voorwaarden die gunstig zijn voor ons, de impact van koersontwikkelingen van de Amerikaanse dollar ten opzichte van andere valuta, met name de Canadese dollar en de euro; veranderingen in de rente in Canada, de VS en elders, de timing en technologische progressie van nieuwe door ons of door onze concurrenten geïntroduceerde producten, ons vermogen om onze onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten te managen; de impact van wijzigingen in wetten, handelsbeleid en regelgeving, inclusief hervorming van de gezondheidszorg, en de handhaving daarvan; regelgevende acties; rechterlijke uitspraken en juridische procedures, inclusief gerechtelijke procedures beschreven in dit document; ons vermogen om een adequaat verzekeringsniveau te handhaven; ons vermogen om onze organisatie succesvol aan te passen, middelen en processen; ons vermogen om personeel met een sleutelfunctie te behouden; onze vermogen om continu en ononderbroken te kunnen bouwen op onze informatietechnologie en onze financiële systemen; ons vermogen om effectief te kunnen concurreren; het risico van het milieuverplichtingen; nieuwe normen voor jaarrekeningen die van invloed kunnen zijn op het beleid dat we gebruiken om verslag te doen van onze financiële toestand en de bedrijfsresultaten; onzekerheden ten aanzien van kritieke boekhoudkundige aannames en ramingen; de mogelijke impact op onze bedrijven door derden, zoals speciale belangengroepen; ons vermogen om collectieve arbeidsovereenkomsten af te sluiten en in stand te houden voor bepaalde categorieën van onze medewerkers; natuurrampen; volksgezondheidscrises en pandemieën; internationale conflicten en andere ontwikkelingen, waaronder die met betrekking tot terrorisme; andere risicofactoren zoals beschreven in hoofdstuk 5 van ons AIF, en ons succes in het anticiperen op, en het beheersen van deze risico's.

De bovenstaande lijst van factoren die toekomstige resultaten kunnen beïnvloeden, is niet uitputtend. Bij het vertrouwen op onze prognostische uitspraken om beslissingen te nemen met betrekking tot de onderneming, moeten investeerders en anderen zorgvuldig rekening houden met de voorgaande factoren en andere onzekerheden en mogelijke gebeurtenissen. Wij doen geen toezeggingen tot het actualiseren, schriftelijk of mondeling, van welke prognostische uitspraak dan ook, die van tijd tot tijd door ons of namens ons kan worden gedaan, behalve zoals wettelijk vereist.

  
  Voor meer informatie:

  CONTACTPERSONEN:

  INVESTEERDERS:
  Ana Raman
  +1-613-595-4580
  investor.relations@nordion.com

  MEDIA:
  Tamra Benjamin
  +1-613-592-3400 x. 1022
  tamra.benjamin@nordion.com

BRON Nordion Inc.