Nordion tekent aandelenaankoopovereenkomst om MDS Nordion S.A. af te stoten

21 Feb, 2011, 16:39 GMT Van Nordion Inc.

OTTAWA, February 21, 2011 /PRNewswire/ --

- Best Medical Belgium Inc. verwerft Nordions Belgische bedrijfsoperaties

Nordion Inc. (TSX: NDN; NYSE: NDZ), een toonaangevende leverancier van producten en diensten op de wereldwijde markt voor gezondheidswetenschappen, heeft vandaag bekendgemaakt een Share Purchase Agreement (SPA) te hebben ondertekend met Best Medical Belgium (Best Medical) betreffende het afstoten van de Belgische activiteiten van het bedrijf, MDS Nordion S.A. Overeenkomstig de SPA zal Best Medical alle Belgische activiteiten van Nordion verwerven met uitzondering van het TheraSphere(R) bedrijf.

Als gevolg van de verliezen op de Belgische activiteiten, heeft Nordion in het fiscale jaar 2010 besloten dit bedrijf te herstructureren of op te geven. Dit besluit is in lijn met Nordions strategie om zijn productlijnen te optimaliseren door het verminderen van de complexiteit, het beheersen van de kosten en het focussen op activiteitsgebieden die naar de mening van het bedrijf op de langere termijn positief rendement kunnen genereren.

Volgens de voorwaarden van de SPA zal Best Medical alle werknemers in België overnemen, inclusief bijbehorende uitkeringen en pensioenregelingen, met uitzondering van werknemers die rechtstreeks voor het TheraSphere(R) bedrijf werken. Best Medical zal ook de Belgische faciliteiten verwerven, met inbegrip van de huidige en toekomstige vereisten ten aanzien van de ontmanteling en verwijdering van afvalstoffen. Overeenkomstig de SPA zal Nordion een kapitaalbedrag in de onderneming achterlaten, momenteel geschat op 18 miljoen US$. Het uiteindelijke bedrag zal worden bepaald bij het sluiten van de overeenkomst.

Nordion verwacht dat de transactie met Best Medical gedurende de komende maanden zal worden afgerond. De transactie is onderworpen aan de gebruikelijke voorwaarden en de bevestiging door de regionale regering in België dat haar ontmantelingsverplichtingen in verband met de te verkopen locatie overeenkomstig de huidige situatie in stand blijven, ook na overdracht van de aandelen van Nordion aan Best Medical.

Tijdens dit proces blijft MDS Nordion SA gericht op het leveren van kwaliteitsproducten aan haar klanten en het beheer van de bedrijfsvoering.

Over Nordion Inc.

Nordion Inc. (TSX: NDN; NYSE: NDZ) is een wereldwijd opererend bedrijf gespecialiseerd in de gezondheidswetenschappen, dat toonaangevende producten levert die worden gebruikt voor de preventie, diagnose en behandeling van ziektes. Wij zijn een toonaangevende leverancier van medische isotopen, gerichte therapieën en sterilisatietechnologieën die het leven van miljoenen mensen in meer dan 60 landen over de hele wereld ten goede komen. Onze producten worden dagelijks gebruikt door farmaceutische en biotechnologische bedrijven, fabrikanten van medische apparatuur, ziekenhuizen, klinieken en onderzoekslaboratoria. Nordion heeft meer dan 600 hoogopgeleide medewerkers op vier locaties. Lees meer op http://www.nordion.com.

Prognostische uitspraken

Bepaalde uitspraken in dit persbericht vormen "prognostische uitspraken". Deze uitspraken zijn gebaseerd op de huidige overtuigingen en aannames van het management. Ze zijn echter onderhevig aan bekende en onbekende risico's, onzekerheden en andere factoren die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van de prognostische uitspraken in dit persbericht. Voor aanvullende informatie met betrekking tot bepaalde van deze overtuigingen, aannames, risico's en onzekerheden, verwijzen wij u naar Nordions "Annual Information Form for fiscal 2010" beschikbaar op SEDAR op http://www.sedar.com en op EDGAR op http://www.sec.gov.

Financiële jaaroverzichten 2010

Nordion heeft haar jaarverslag 2010, inclusief de geauditeerde geconsolideerde financiële verklaringen en aantekeningen voor het boekjaar eindigend op 31 oktober 2010, alsmede de daarmee samenhangende managementsbespreking en analyse, ingediend op 20 januari 2011. Voor inzage van de jaarlijkse openbare documenten van het bedrijf, ga naar Nordions profiel op http://www.sedar.com of Nordions website op http://www.nordion.com/investors/annual_reports.asp. Gedrukte exemplaren kunnen besteld worden via de bedrijfswebsite op http://www.nordion.com/investors/report_request_form.asp.

Voor meer informatie:

MEDIA: Shelley Maclean, +1(613)592-3400 x. 2414, shelley.maclean@nordion.com

INVESTEERDERS: Ana Raman, +1(613)595-4580, investor.relations@nordion.com

BRON Nordion Inc.