Northern Petroleum Plc ("Northern" of "de Onderneming" (AIM: NOP)) Rechtsprocedure tegen Avobone Italy (Indofin Bedrijvengroep)

29 Mei, 2012, 13:00 BST Van Northern Petroleum Plc

LONDON, May 29, 2012 /PRNewswire/ --

Northern Petroleum Plc (AIM:NOP), de onafhankelijke onderneming voor exploratie, ontwikkeling en productie van olie en gas maakt bekend dat zij in het High Court in Londen een claim heeft ingediend voor een bedrag van €1.281.203 plus rente tegen zowel Avobone Italy S.r.l. als Avobone Italy B.V., dochterondernemingen van de Indofin Group (samen "Avobone"), met betrekking tot het niet volledig nakomen door Avobone van haar contractuele verplichtingen betreffende de Savio 1x well ingevolge de Savio Farmout Overeenkomst ("de Overeenkomst") tussen Northern en Avobone, gedateerd 22 oktober 2008.

Northern heeft Avobone ruim de tijd gegeven om aan haar verplichtingen krachtens de Overeenkomst te voldoen en derhalve is zij van plan actief met haar claim door te gaan en de Onderneming zal naar gelang nodig nadere informatie daarover bekend maken.  

Aantekeningen voor de redacteurs:

Northern is een volledige cyclus olie- en gasonderneming met momenteel 50 licenties in een aantal gebieden met een laag risico. Zij blijft doorgaan met het uitbouwen van haar strategie om waarde voor haar aandeelhouders toe te voegen en zeker te stellen door haar betrokkenheid bij projecten in alle stadia van de gehele waardeketen van exploratie & productie.

Uitgebreide  informatie over Northern en haar olie- en gasactiviteiten, waaronder alle persberichten, jaarrapporten en interim-rapporten zijn verkrijgbaar op de website van Northern op http://www.northpet.com.

  
  Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:
  
  Northern Petroleum Plc            Tel: +44(0)20-7469-2900
  Derek Musgrove, Managing Director
  Chris Foss, Director of Finance, Legal & Corporate Affairs
  Graham Heard, Exploration & Technical Director
  
  FTI Consulting                Tel: +44(0)20-7831-3113
  Billy Clegg / Edward Westropp
  
  Bishopsgate Communications          Tel: +44(0)20-7562-3350
  Nick Rome / Shabnam Bashir


BRON Northern Petroleum Plc