Novelis neemt verdere herstructureringsmaatregelen om Europese bedrijfsactiviteiten te verbeteren

01 Sep, 2006, 12:14 BST Van Novelis Inc.

ATLANTA, September 1 /PRNewswire/ --

Novelis Inc. (NYSE: NVL) (TSX: NVL) heeft vandaag extra maatregelen aangekondigd betreffende de voortdurende initiatieven om de bedrijfsactiviteiten in Europa te verbeteren, waaronder een herziening van de strategische alternatieven voor de bedrijfseenheid Folie en Technische Producten.

Novelis heeft bovendien de geplande herstructurering van zijn Europese activiteiten betreffende centraal management en beheer in Zürich aangekondigd met als doel de overheadkosten te verlagen en de ondersteunende activiteiten te vereenvoudigen. Daarnaast is het bedrijf van plan het Neuhausen Technology Center in Zwitserland te sluiten. Het bedrijf verwacht US$ 6 miljoen aan kosten te maken met betrekking tot de geplande herstructurering van management en beheer en de sluiting van het R&D-centrum. De verwachte besparingen in verband met deze activiteiten zullen ongeveer US$ 10 miljoen per jaar bedragen.

Het bedrijf meldt dat alle elementen van de geplande herstructurering volledig in overeenstemming zullen zijn met de arbeidsrichtlijnen en arbeidswetten betrekking hebbend op de regio's waarin deze faciliteiten zijn gevestigd.

"De initiatieven die we vandaag aankondigen ondersteunen de bedrijfsstrategie van Novelis wat betreft het verbeteren van onze portfolio van hoogwaardige producten en onze kosten," vermeldt William T. Monahan, Chairman en Interim Chief Executive Officer. "Hoewel onze bedrijfseenheid Folie en Technische Producten in Europa goede resultaten boekt, hebben we toch besloten alle strategische alternatieven te onderzoeken, waaronder het afstoten van het bedrijf."

De bedrijfseenheid Folie en Technische Producten bestaat uit zes fabrieken -- één in Frankrijk, drie in Duitsland, één in Luxemburg en één in het Verenigd Koninkrijk -- waar aluminiumfolie wordt gemaakt dat voornamelijk wordt gebruikt in de verpakkingsmarkt en de industriële markt. In deze fabrieken werken in totaal 2100 mensen.

Arnaud de Weert, President van Novelis Europe, vermeldde, "De geplande stappen om ons centraal management en het algemene beheer in Europa te vereenvoudigen brengen de verlaging van overheadkosten en het verplaatsen van enkele activiteiten naar onze marktgeörienteerde bedrijfseenheden en fabrieken met zich mee. Deze faciliteiten zullen het middelpunt van de activiteiten van het bedrijf worden om ons nader tot onze klanten te brengen. Hiermee zal, op zijn beurt, onze Europese footprint efficiënter en concurrerender worden."

De geplande administratieve reorganisatie van Novelis omvat een aanmerkelijke vereenvoudiging van het centrale team, dat de leiding heeft over de totale strategie, coördinatie en naleving van Novelis Europe's onderneming in Zürich, en de overdracht van de ondersteunende activiteiten -- waaronder Onderzoek en Technologie, Voortdurende Verbeteringen en de meeste activiteiten betreffende Human Resources, Planning en Aankoop -- naar de respectievelijke bedrijfseenheden. De geplande activiteiten zullen een efficiënter regionaal systeem en een nog betere klantgerichtheid mogelijk maken.

Als onderdeel van deze inspanningen en om een nauwere betrokkenheid van de ondernemingen bij de ontwikkeling van nieuwe productinnovaties te bewerkstelligen, is Novelis van plan het technologische laboratorium Neuhausen te sluiten en de belangrijkste middelen te concentreren in de technologische centers of excellence in Europa en in het Novelis Global Technology Center gevestigd in Kingston, Ontario, Canada.

Novelis is in 2005 begonnen met de herstructurering van de Europese bedrijfsactiviteiten. In dat jaar heeft het bedrijf twee faciliteiten gesloten -- één in Flemalle, België, en één in Falkirk, Schotland. In 2006 heeft het bedrijf tot nu toe een walserij verkocht in Annecy, Frankrijk, de metaalgieterij gesloten in Borgofranco, Italië, en de foliefabriek Ohle and Ludenscheid in Duitsland gereorganiseerd.

Novelis Inc. is de wereldwijde leider in aluminium walsproducten en hergebruik van aluminium blikwerk. Het bedrijf is actief in 11 landen en heeft ongeveer 12.500 mensen in dienst. Novelis beschikt over ongeëvenaarde capaciteiten om zijn klanten te voorzien van een regionaal aanbod van technologisch hoogstaande aluminium walsproducten in heel Azië, Europa, Noord-Amerika en Zuid-Amerika. Door zijn geavanceerde productiecapaciteiten levert het bedrijf aluminiumplaten en -folie aan de auto-, transport- en verpakkingsindustrie, de bouw, de industriële markt en de drukmarkt. Voor meer informatie kunt u terecht op www.novelis.com.

Verklaringen in dit persbericht waarin bedoelingen, verwachtingen, overtuigingen of voorspellingen van Novelis worden genoemd, zijn op de toekomst gerichte verklaringen onder de Securities Laws. Voorbeelden van op de toekomst gerichte verklaringen in dit persbericht zijn, onder andere, onze plannen om de overheadkosten te verlagen en de ondersteunende activiteiten te vereenvoudigen door middel van een reorganisatie van onze Europese bedrijfsactiviteiten, om de strategische mogelijkheden voor onze bedrijfseenheid Folie en Technische Producten in Europa te onderzoeken, en om ons Neuhausen Technology Center te sluiten. Novelis waarschuwt dat op de toekomst gerichte verklaringen, van nature, risico's en onzekerheid met zich meebrengen en dat de werkelijke resultaten van Novelis aanmerkelijk kunnen verschillen van de resultaten vermeld of geïmpliceerd in dergelijke verklaringen. We zijn niet van plan en voelen ons niet verplicht de op de toekomst gerichte verklaringen te herzien naar aanleiding van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of iets dergelijks. Factoren die ertoe kunnen bijdragen dat werkelijke resultaten verschillen van de vermelde of geïmpliceerde resultaten in de op de toekomst gerichte verklaringen zijn, onder andere: het niveau van onze schuldenlast en ons vermogen om contanten te genereren; relaties met en financiële voorwaarden en bedrijfsvoorwaarden van onze klanten en leveranciers; prijsveranderingen en beschikbaarheid van aluminium (of premies gerelateerd aan deze prijzen) of andere door ons gebruikte grondstoffen; de gevolgen van maximumprijzen van metaal in bepaalde verkoopcontracten; de doeltreffendheid van onze dekkingsactiviteiten, waaronder onze intern gebruikte dekking wat betreft blikwerk en smeltovens; schommelingen in het aanbod van en prijzen voor energie in de gebieden waar we productiefaciliteiten hebben; ons vermogen om toegang te verkrijgen tot kapitaal benodigd voor toekomstige activiteiten; voortdurende verplichtingen en andere relaties voortvloeiend uit onze afsplitsing van Alcan; veranderingen in de relatieve waarden van verscheidene valuta; factoren die onze activiteiten kunnen beïnvloeden, zoals processen, arbeidsrelaties en onderhandelingen, defecte apparatuur en andere gebeurtenissen; economische, juridische en politieke factoren binnen de landen waarin we actief zijn of waar we onze producten verkopen, waaronder veranderingen in belastingen of tarieven; concurrentie van andere fabrikanten van aluminium walsproducten en van substituten zoals staal, glas, plastic en composietmaterialen; veranderingen in de economische omstandigheden; ons vermogen om in de toekomst de interne controle over de financiële verslaggeving en het verslagleggingsproces en de -procedures te verbeteren en in stand te houden; veranderingen in de vrije marktwaarde van derivaten; zowel de cyclische vraag en prijsstelling binnen de belangrijkste markten voor onze producten als de seizoensgevoeligheid van de bedrijfstak van onze klanten; veranderingen in overheidsvoorschriften, met name voorschriften betreffende milieu, gezondheid en veiligheid; veranderingen in de rentevoet die leiden tot prijsstijgingen met betrekking tot onze belangrijkste kredietovereenkomsten en andere financiële regelingen; de voortdurende samenwerking van bepaalde debiteuren en regulerende instellingen met betrekking tot het verlaat indienen van onze verplichtingen in 2006; en de betaling van speciale rentes voor het niet tijdig indienen van onze SEC-verslagen en de betaling van kosten in verband met eventuele ontheffingen of wijzigingen van onze belangrijkste schuldovereenkomsten. De bovenstaande lijst van factoren is niet volledig. Andere belangrijke risicofactoren worden genoemd onder de kop "Risicofactoren" in ons jaarverslag op formulier 10-K voor het jaar eindigend op 31 december 2005, zoals ingediend bij de SEC, en worden eventueel besproken in volgende verslagen die ingediend moeten worden bij de SEC. Verder worden de risicofactoren vermeld in ons jaarverslag op formulier 10-K voor het jaar eindigend op 31 december 2005, zoals gewijzigd, opgenomen als referentie in dit persbericht.

Website: http://www.novelis.com

BRON Novelis Inc.