NuvaRing(R), de maandelijkse anticonceptiering van Organon, nu goedgekeurd in Europa

19 Jun, 2007, 08:30 BST Van N.V. Organon

OSS, The Netherlands, June 19 /PRNewswire/ -- Organon heeft vandaag bekendgemaakt dat NuvaRing(R), de eens per maand in te brengen anticonceptiering met etonogestrel/ethinylestradiol, de Europese Mutual Recognition Procedure (wederzijdse erkenningsprocedure of MRP) voor 13 extra landen met succes heeft doorlopen (1).

NuvaRing is al in 14 lidstaten van de Europese Unie goedgekeurd. Dit is gebeurd door middel van de Mutual Recognition Procedure, met Nederland als referentie-lidstaat. Op basis hiervan zijn aanvragen ingediend voor nationale handelsvergunningen voor de overige landen, waaronder het Verenigd Koninkrijk, Polen en Tsjechië. Door deze uitbreiding binnen de EER (EU-landen en IJsland en Noorwegen) is NuvaRing straks wereldwijd in meer dan 40 landen beschikbaar.

NuvaRing is ontwikkeld om het gebruiksgemak van anticonceptie te vergroten. Het is een flexibele ring die door de vrouw zelf in de vagina wordt ingebracht en daar 21 dagen blijft zitten. De anticonceptiemethode combineert bescherming tegen zwangerschap met een lage incidentie van bijwerkingen. In vergelijking met de pil hoeft NuvaRing maar één keer per maand te worden ingebracht en verlaagt de ring de blootstelling van de vrouw aan oestrogeen. De ring geeft dagelijks 15 mcg ethinylestradiol en 120 mcg etonogestrel af.

'We zijn zeer verheugd dat we de beschikbaarheid van NuvaRing in Europa kunnen uitbreiden', aldus Emile van Dongen, executive vice president Global Sales van Organon. 'Het gebruik van NuvaRing neemt toe in alle Europese landen waar het al beschikbaar is, en in de VS nog meer. Er bouwt zich momentum op rond deze anticonceptiemethode, die inmiddels door meer dan 1,5 miljoen vrouwen wordt gebruikt.'

Sinds de introductie in 2002 is de verkoop van de ring sterk gestegen - van iets meer dan EUR 6 miljoen in 2002 naar EUR 216 miljoen aan het eind van 2006. Momenteel wordt NuvaRing wereldwijd door meer dan 1,5 miljoen vrouwen gebruikt en op alle belangrijke markten neemt het gebruik ervan nog steeds toe met tenminste 25 procent. Volgens de laatste cijfers is de verkoop op de Amerikaanse markt zelfs met 42 procent gestegen.

Noot

(1) Op 14 februari 2001 kreeg Organon toestemming om NuvaRing in Nederlands te introduceren. Op 12 juni 2001 werd vervolgens een Mutual Recognition Procedure (wederzijdse erkenningsprocedure) afgerond, waarbij Nederland optrad als referentie-lidstaat. In 2003 werd een Repeat-use Mutual Recognition Procedure (hernieuwde wederzijdse erkenningsprocedure) opgestart, waarbij NuvaRing in Frankrijk werd goedgekeurd en daar werd geïntroduceerd. Deze laatste Repeat use Mutual Recognition Procedure resulteerde in goedkeuring in Bulgarije, Cyprus, Tsjechië, Malta, Polen, Roemenië, Slovenië, het Verenigd Koninkrijk, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, en Slowakije.

Over Organon

Organon ontwikkelt, produceert en verkoopt innovatieve receptplichtige geneesmiddelen die de gezondheid en de kwaliteit van het leven verbeteren. Door de combinatie van innovatie en samenwerkingsverbanden wil Organon haar positie als toonaangevend biofarmaceutisch bedrijf verstevigen voor elk van de therapeutische aandachtsgebieden: vruchtbaarheid, gynaecologie en bepaalde gebieden binnen de anesthesie. Het bedrijf beschikt over uitgebreide expertise op het gebied van neurowetenschappen en een uitvoerig en gespecialiseerd R&D-programma. Andere onderzoeksgebieden zijn immunologie en specifieke gebieden van oncologie. Geneesmiddelen van Organon worden in ruim honderd landen verkocht vanuit meer dan vijftig lokale vestigingen. Organon is de biofarmaceutische business unit van Akzo Nobel, gericht op de humane gezondheidszorg.

www.organon.com

Voorbehoud(2)

Dit persbericht kan informatie bevatten met betrekking tot belangrijke onderwerpen zoals de groeistrategie, toekomstige financiële resultaten, marktposities, productontwikkeling, farmaceutische producten in de pijplijn en productgoedkeuringen van Organon. Dergelijke informatie dient met het nodige voorbehoud te worden beschouwd, waarbij men zich moet realiseren dat vele factoren de geprojecteerde en werkelijke resultaten kunnen doen afwijken. Zulke factoren zijn onder meer prijsfluctuaties, valutakoersschommelingen, voortgang bij de ontwikkeling van medicijnen, klinische tests en goedkeuring door de autoriteiten, ontwikkelingen in grondstofprijzen en personeelskosten, pensioenen, fysieke en milieurisico's, juridische aangelegenheden en wettelijke, fiscale en andere overheidsmaatregelen. Vermelde marktposities zijn gebaseerd op schattingen van het management en informatie afkomstig van externe specialisten. Voor een meer uitgebreide toelichting van de risicofactoren met betrekking tot onze activiteiten zie ons 'Annual Report on Form 20-F', dat is gedeponeerd bij de Securities and Exchange Commission in de VS. Dit rapport kunt u bekijken via de website www.akzonobel.com. Het 'Annual Report on Form 20-F' over 2006 verschijnt in het tweede kwartaal van 2007.

(2) Conform de U.S. Private Securities Litigation Reform Act 1995.

BRON N.V. Organon