Oikocredit: Groei in microkrediet ondanks crisis

17 Maa, 2009, 08:30 GMT Van Oikocredit

AMERSFOORT, Nederland, March 17 /PRNewswire/ --

- Investeringen Oikocredit stijgen met 32 procent

Als gevolg van de crisis zullen netto geldstromen naar ontwikkelingslanden sterk dalen, voorspelt onder andere de Wereldbank. Tegen deze sombere achtergrond blijft Oikocredit, wereldwijd een van de grootste particuliere investeerders in microkrediet, succesvol investeren in armoedebestrijding. Oikocredits investeringen stegen met 32 procent tot 365 miljoen euro.

Investeren in microkrediet succes

In 2008 bereikten Oikocredit en haar partners met hun activiteiten 15 miljoen mensen wereldwijd. Een van de succesfactoren van microkrediet is dat het om een helder financieel product - een kleine lening - gaat. Gemiddeld wordt 99 procent van de leningen terugbetaald.

Terwijl de AEX in 2008 meer dan de helft van zijn waarde verloor, is de waarde van het aandeel Oikocredit in dat jaar onveranderd gebleven. Van Oikocredits winst (11,4 miljoen euro in 2008) wordt een deel (6,6 miljoen) uitgekeerd als bescheiden dividend, de rest komt ten goede aan armoedebestrijding. Voor beleggers van Oikocredit staat de sociale impact van hun investering voorop: de kans op een beter leven voor de armsten.

Impact bewezen

Dat microkrediet daadwerkelijk tot positieve sociale verandering leidt, bewijst een recent afgeronde effectmeting op de Filippijnen. 93 Procent van de deelnemers zei dat hun leefomstandigheden waren verbeterd sinds hun lidmaatschap van een microfinancieringsinstelling. Zij gaven aan dat zij in staat waren om een bedrijf op te starten, hun werkomstandigheden te verbeteren, zelfvertrouwen op te bouwen en hun kinderen naar school te sturen.

NOOT VOOR DE REDACTIE:

Achtergrondinformatie:

Volgens de Wereldbank zullen de netto particuliere schulden- en aandelenstromen naar ontwikkelingslanden dit jaar sterk dalen van 7,7% naar 3% van het bruto binnenlands product van deze landen. Het Institute for International Finance voorspelt dat banken meer zullen innen aan schuldaflossingen in opkomende markten dan dat ze zullen injecteren in nieuwe leningen.

Recent werd een effectmeting afgerond in samenwerking met de Filippijnse microfinancieringsinstelling PALFSI, die in 2003 en 2007 van Oikocredit een lening ontving. De meting werd uitgevoerd over een periode van 3 jaar en was gericht op het meten van de impact van het PALFSI- microfinancieringsprogramma.

http://www.oikocredit.org

BRON Oikocredit