Oikocredit maakt resultaten sociale audit bekend

13 Okt, 2009, 10:00 BST Van Oikocredit

AMERSFOORT, Nederland, October 13 /PRNewswire/ --

- Oikocredit maakt zich sterk voor een sociale audit van investeerders

Hoe kan men de economische prestatie en de sociale vooruitgang van onze economiën meten? Het debat over onze macro-economische indicatoren is levendig sinds het laatste rapport van de commissie onder leiding van Nobelprijswinnaar Joseph Stiglitz. Op microniveau worden op dit moment instrumenten en indicatoren ontwikkeld en getest. Vandaag heeft Oikocredit, een leidinggevende private investeerder in microfinanciering, de resultaten bekendgemaakt van zijn sociale audit, de eerste audit in zijn soort. Heeft Oikocredit werkelijk zijn sociale missie volbracht en zijn waarden en normen behouden?

Focus op hoog sociaal rendement

Voor Oikocredit en zijn investeerders is het van essentieel belang om te weten dat haar investeringen - van momenteel zo'n EUR 370 miljoen - leiden tot positieve veranderingen in de levens van de werkende armen. In de afgelopen jaren heeft Oikocredit belangrijke stappen ondernomen om de sociale prestatie te meten van zijn 500 microfinancieringspartners. Sinds 2005 heeft Oikocredit het aantal instrumenten om de sociale prestatie te meten en te evalueren aanzienlijk vergroot. Naast het uitvoeren van impactstudies, evalueert Oikocredit nauwgezet de missies van zijn partners, hun producten, en hun diensten, evenals hun rentevoeten en hun gender- en milieubeleid.

Sociale audits

De meest recente innovatie in het meten van sociale prestatie is om niet alleen te kijken naar de prestatie van de microfinancieringsinstellingen, maar om ook een sociale audit uit te voeren bij de private financiers van die instellingen zelf. Door een dergelijk onderzoek op zichzelf te betrekken, is Oikocredit de eerste financier die samenwerkt met Cerise in de steeds voortgaande ontwikkeling van het sociale-audit-instrument. Cerise is een voorloper op het gebied van de sociale prestatiemeting, en doet dienst als een uitwisselingsplatform voor microfinancieringspraktijken. Het Social Performance Indicator-instrument van Cerise, een instrument voor microfinancieringsinstellingen, wordt erkend door CGAP, het SEEP-netwerk en donoren wereldwijd. Het instrument wordt op dit moment verder ontwikkeld om de interne systemen en processen van financiers te analyseren. Uit de samenwerking van Oikocredit in dit traject blijkt dat de organisatie veel belang hecht aan een nauwgezette evaluatie van haar beleid, procedures, producten, en diensten en van de mate waarin het zijn missie vervult.

Belangrijkste bevindingen

Het sociale audit-rapport geeft aan dat Oikocredit een sterke sociale missie en visie heeft, over toegewijd en degelijk opgeleid personeel beschikt, en dat de organisatie actief deelneemt aan het testen van innovatieve instrumenten voor het meten van sociale prestaties. Oikocredit heeft ook een duidelijke visie op de ontwikkeling van plattelandsgebieden en financiert een breed scala aan instellingen, van kleine plaatselijke banken tot middelgrote en stevig gevestigde instellingen. De organisatie beantwoordt ook aan de behoeften van microfinancieringsinstellingen die financiering nodig hebben in lokale valuta (momenteel zo'n 45% van het totale uitstaande kapitaal).

Het rapport wijst echter ook op de uitdagingen die Oikocredit tegemoet kan zien. Op dit moment is Oikocredit bezig met het verzamelen van data van zijn microfinancieringspartners en vestigt Oikocredit hun aandacht op instrumenten waarmee ze hun 16,8 miljoen klanten beter kunnen leren kennen en waarmee ze hun financiële producten kunnen verbeteren. De belangrijkste uitdaging op dit moment is om de vertaalslag te maken van het verzamelen en evalueren van deze data naar het bestuursniveau. Dit vraagt om een proactieve strategie om sociale prestaties te verbeteren en te stimuleren.

Op basis van de resultaten van deze audit, kan Oikocredit haar sociale prestatieprocedures actualiseren. Daarnaast kan Oikocredit haar strategie om mensen in ontwikkelingslanden te bereiken verder ontwikkelen. Zo kunnen producten en diensten worden verbeterd. Voor Oikocredit betekent het vervullen van haar missie dat zowel investeerders als klanten in sociaal en financieel opzicht baat hebben bij een Oikocredit-lening.

http://www.oikocredit.org

http://www.oikocredit.org/socialperformance

http://www.cerise-microfinance.org

BRON Oikocredit