Oikocredit presenteert Social Performance Report 2009

10 Jun, 2010, 10:00 BST Van Oikocredit

FOZ DO IGUACU, Brazil, June 10, 2010 /PRNewswire/ --

- Focus op microkredietinstellingen met een sociale missie

Oikocredit heeft haar eerste 'Social Performance Report' uitgebracht. In dit rapport staat hoe Oikocredit zich inzet om een positieve verandering tot stand te brengen in het leven van arme mensen door financiële diensten toegankelijk te maken. Oikocredit evalueert al jarenlang haar sociale prestaties. Het rapport geeft de voortgang en resultaten daarvan weer. Vandaag presenteert Oikocredit het rapport tijdens de jaarlijkse Algemene Vergadering van Oikocredit in Foz do Iguaçu, Brazilië.

Al 35 jaar is het voornaamste doel van Oikocredit om krediet te verlenen aan organisaties die anders waarschijnlijk geen financiering zouden krijgen. Dit betekent in veel gevallen dat Oikocredit minder gevestigde organisaties steunt met een duidelijke sociale missie, vaak op het platteland. Het betreft veel kleine organisaties die vrouwen ondersteunen, die zich richten op plattelandsgemeenschappen en oog hebben voor het milieu. "We kunnen er niet vanuit gaan dat we door financiering mogelijk te maken automatisch de armen bereiken en een positieve verandering in gang zetten," aldus algemeen directeur Tor G. Gull. "Om die sociale doelen te bereiken, moet de intentie helder worden gedefinieerd en gemeten, net als financiële prestaties worden gedefinieerd en gemeten. "Voor een effectief beleid is het in deze sector van essentieel belang zowel een sociale als financiële visie te hebben."

Oikocredit houdt informatie bij over de reikwijdte, producten en diensten van projectpartners en kijkt ook naar de aandacht voor sekse, gemeenschap en milieu. Deze sociale indicatoren leveren een uitvoerig overzicht op dat de betrokkenheid weerspiegelt bij de ondersteuning van gewone mensen aan de basis van de samenleving. "Sociale impact is het uitgangspunt voor de doelgroepen, missie en doelstellingen van Oikocredit," aldus Ben Simmes, directeur Social Performance en Financial Analysis. "Het is dan ook van essentieel belang voor onze klanten, investeerders en medewerkers dat we meten hoe de financiële ondersteuning zich vertaalt naar het echte leven. We hopen dat een gedetailleerde rapportage bijdraagt aan verbetering van de transparantie in de hele sector, van de manier waarop de sector verantwoording aflegt en van producten en diensten voor de armen."

Oikocredit heeft ruim EUR 425 miljoen ontwikkelingsfinanciering uitstaan bij zo'n 800 projectpartners in 70 landen. Ruim 500 van deze partners zijn microfinancieringsinstellingen met gezamenlijk meer dan 17 miljoen klanten, waarvan 85% vrouw is en 53% op het platteland leeft.

Het spreekt voor zich dat alle partners van Oikocredit haar visie delen als het gaat om vermindering van de armoede en eerlijke financiering. Oikocredit werkt aan de invoering van een ESG-scorekaart (Environmental, Social, Governance - milieu, sociaal effect en bestuur) waarmee de activiteiten van een organisatie kunnen worden geanalyseerd. Daarbij wordt gekeken naar de transparantie van de kosten, de tevredenheid van de klant en het vermogen van de klant om de lening terug te betalen. Oikocredit is een van de eersten die de Client Protection Principles heeft ondertekend - een campagne-initiatief om microkredietklanten te beschermen tegen oneerlijke kredietverstrekking.

Het volledige Social Performance Report 2009 en andere informatie over Oikocredit's sociale prestaties vindt u op http://www.oikocredit.org/socialperformance.

Oikocredit

Oikocredit is een wereldwijd opererende financiële instelling die werkt aan een rechtvaardiger wereld door krediet te verlenen aan minder bevoorrechte mensen. Sinds 1975 verstrekt Oikocredit leningen, garanties en investeringskapitaal aan microfinancieringsinstellingen, coöperaties, fair-trade-organisaties en andere bedrijven. Oikocredit is actief in meer dan 70 landen. Meer informatie vindt u op http://www.oikocredit.org.

BRON Oikocredit