Oikocredit strijdt tegen overkreditering in de microkredietsector

08 Dec, 2009, 09:00 GMT Van Oikocredit

MANILLA, Philippines, December 8 /PRNewswire/ -- Tijdens Oikocredits jaarlijkse staf- en bestuursvergaderingen, hebben de regiomanagers die in zo'n 70 landen actief zijn aangekondigd actie te gaan ondernemen tegen de toenemende overkreditering in sommige landen. In sommige gevallen zie je dat arme ondernemers te veel leningen afsluiten. Dit is een reëel gevaar voor de snel groeiende microkredietsector. Staf- en bestuursleden van Oikocredit zijn het erover eens dat actie dringend nodig is en hebben een plan van aanpak opgesteld.

Microfinanciering is in een enorm tempo gegroeid. Deze ontwikkeling is toegejuicht, omdat microfinanciering arme mensen en kleine ondernemers toegang geeft tot financiële diensten waar ze anders niet voor in aanmerking zouden komen. Terwijl sommige regio's in de wereld kampen met inactieve microfinancieringsinstellingen (MFI's) en een onbeantwoorde vraag naar financiering, ervaren andere regio's juist het tegenovergestelde.

Microfinancieringsinstellingen (MFI's) moeten uitbreiden om financieel overeind te blijven staan. Daarom streven ze naar schaalvergroting. Met name de opkomst van MFI's met winstoogmerk leidt soms tot een toename van de concurrentie, met als uiteindelijk gevolg dat instellingen dezelfde klanten bedienen in dezelfde (vaak stedelijke) gebieden. Regiomanagers van Oikocredit berichtten over klanten die leningen hadden lopen bij twee of meer verschillende MFI's. Dit kan leiden tot overkreditering van klanten en mogelijk tot dwingende incassopraktijken.

Als organisatie met een sociale missie, maakt Oikocredit zich ernstige zorgen over de gevolgen van deze ontwikkelingen voor de microfinancieringssector en meer nog voor de eindklanten. "Krediet biedt een uitweg uit de armoede - zolang terugbetaling mogelijk is. Als terugbetaling een onoverkomelijke last wordt, komt een klant in de structurele schulden terecht. Wij willen voorkomen dat MFI's en hun klanten in deze val lopen. Organisaties die fondsen beschikbaar stellen hebben een enorme verantwoordelijkheid", zei algemeen directeur Tor Gull.

Bestuurs- en stafleden van Oikocredit hebben besloten een aantal stappen te ondernemen om deze negatieve ontwikkeling tegen te gaan.

  
  1) Oikocredit-stafleden in 33 kantoren wereldwijd zullen hun
    zorgen delen met de microfinancieringpartners en mogelijke acties
    bespreken om overkreditering te voorkomen.
  2) In landen waar Oikocredit MFI's financiert en de concurrentie
    toeneemt, zullen stafleden met vooraanstaande nationale en 
    internationale organisaties en netwerken in contact treden om 
    gezamenlijk actie te ondernemen en de negatieve gevolgen van 
    concurrentie op te lossen.
  3) Oikocredit neemt contact op met andere sociale investeerders om
    het probleem gezamenlijk aan te pakken.

Met deze maatregelen wil Oikocredit een belangrijke bijdrage leveren aan de bestrijding van armoede en overkreditering.

Over Oikocredit

Oikocredit is een coöperatieve financiële instelling die microfinancieringsinstellingen, coöperaties en MKB in ontwikkelingslanden financiert, die gericht zijn op sociale impact.

BRON Oikocredit