Oikocredit: winst voor het goede doel

13 Maa, 2009, 11:51 GMT Van Oikocredit

AMERSFOORT, Nederland, March 13 /PRNewswire/ --

- Jaarrekening 2008 toont solide fundament en positieve resultaten

In een tijd waarin de meeste financiële instellingen terugblikken op een zeer slecht jaar, is Oikocredit erin geslaagd zijn investeringen in het veld met 32% te laten groeien tot EUR 365 miljoen. De totale activa stegen met 15% tot 449 miljoen euro. Ondanks de dalingen op de aandelenmarkten heeft het Oikocredit-aandeel zijn waarde behouden. Naar aanleiding van de goede resultaten en de verwachtingen voor het komende jaar zal de raad van bestuur van Oikocredit de leden voorstellen weer 2% dividend uit te betalen aan de beleggers.

Volgens de Wereldbank zullen de netto particuliere schulden- en aandelenstromen naar ontwikkelingslanden dit jaar sterk dalen van 7,7% naar 3% van het bruto binnenlands product van deze landen. Het Institute for International Finance voorspelt dat banken meer zullen innen aan schuldaflossingen in opkomende markten dan dat ze zullen injecteren in nieuwe leningen. Tegen deze sombere achtergrond blijft Oikocredit zijn strijd tegen de armoede voortzetten. Dankzij onze voorzichtige beleggingsstrategie, onze sterke relatie met de projectpartners en onze heldere financiële producten, kunnen wij blijven investeren in arme mensen. In 2008 daalde ons percentage risicovolle microfinancieringprojecten tot een historisch dieptepunt: 1,5%. Dit bewijst dat arme kredietnemers met weinig onderpand succesvolle ondernemers kunnen zijn en hun leningen terugbetalen. En bewijs toont aan dat investeren in arme mensen aanzienlijke sociale en economische verandering teweeg kan brengen.

Het meten van de impact van microfinanciering

Oikocredit is er alles aan gelegen om de sociale prestaties van de financiering van zijn activiteiten te meten. Recent werd een effectmeting uitgevoerd in samenwerking met de Filippijnse microfinancieringsinstelling PALFSI, die in 2003 en 2007 van Oikocredit een lening ontving. De meting werd uitgevoerd over een periode van 3 jaar en was gericht op het meten van de daadwerkelijke impact van het PALFSI-microfinancieringsprogramma. De resultaten waren bijzonder positief; ongeveer 93% van de deelnemers zei dat hun leefomstandigheden waren verbeterd sinds hun lidmaatschap van de microfinancieringsinstelling. Zij gaven aan dat zij in staat waren om een bedrijf op te starten, hun werkomstandigheden te verbeteren, zelfvertrouwen op te bouwen en hun kinderen naar school te sturen. Deze recente studie toont aan dat microfinanciering het vermogen heeft om positieve sociale verandering te realiseren. In 2008 bereikten Oikocredit en haar partners met hun activiteiten 15 miljoen mensen wereldwijd.

Het doel van winst

Het nettoresultaat van Oikocredit bedroeg in 2008 11,4 miljoen euro. Oikocredit zal voorstellen hiervan EUR 6,6 miljoen als dividend aan de leden uit te keren. De hedendaagse crisis plaatst vraagtekens bij de manier waarop winsten in de financiële wereld worden benut. Vanaf de dag van oprichting heeft Oikocredit - afgezien van de betaling van een bescheiden dividend aan zijn leden - het nettoresultaat ingezet ten gunste van zijn sociale missie. De beleggers van Oikocredit stellen niet hun financiële belangen, maar de sociale impact van hun investering voorop. Dit jaar krijgen de beleggers een aandeel in de goede resultaten en zullen zij opnieuw worden gevraagd om een deel van die beloning te herinvesteren ten behoeve van ondernemers in ontwikkelingslanden. Wij mogen niet uit het oog verliezen dat 1 miljard mensen onder de armoedegrens leven. Die mensen hebben ons vertrouwen en ons krediet nodig om uit deze situatie te ontsnappen. Armoede is een bedreiging voor de vrede, iets waar professor Yunus ons weer aan herinnerde toen hij in 2006 de Nobelprijs voor de Vrede in ontvangst nam. Met hun dagelijkse keuzes kunnen beleggers zich bij Oikocredit aansluiten in de strijd vóór vrede en tegen armoede.

http://www.oikocredit.org

BRON Oikocredit