Omzet DOCDATA N.V. in eerste halfjaar 2014 conform eerdere verwachting, met onderliggend groei door bestaande en nieuwe klanten

17 Jul, 2014, 06:30 BST Van DOCDATA N.V.

WAALWIJK, Nederland, July 17, 2014 /PRNewswire/ --

Marge en cash flow blijven op peil, waardoor sterke financiële positie behouden blijft 

 • Voldoende groeipotentieel voor zowel Docdata als IAI 
 • Omzet komt bijna 7% lager uit als gevolg van aangekondigde teruggang van dienstverlening aan grootste klant in Duitsland 
 • Geplande investeringen en introductie van nieuwe diensten om impuls te geven aan groei en winstgevendheid 
 • Orderportefeuille IAI bereikt recordhoogte in eerste halfjaar, aflevering in tweede halfjaar 

Michiel Alting von Geusau, CEO van DOCDATA N.V.:

"Onze onderneming heeft, in lijn met de verwachtingen, over het eerste halfjaar 2014 een lagere omzet gerealiseerd. Met Docdata bevinden we ons in een fase waarbij enerzijds Zalando de fulfilmentactiviteiten grotendeels in eigen hand neemt en anderzijds nieuwe toonaangevende klanten als ASOS en Toys"R"Us zijn aangesloten. Voor Docdata stond de eerste helft van 2014 in het teken van implementatie van deze en andere nieuwe klanten en het uitrollen van onze strategie en bijbehorende innovaties om tot de top-3 van de e-commerce service bedrijven van Europa te blijven horen. Met slimme investeringen en een prima team van medewerkers willen we verder invulling geven aan onze visie 2020: 'Smart in e-commerce solutions'. Hiermee kunnen wij onze voorsprongpositie handhaven en onze klanten helpen om winstgevend hun groeiambities te verwezenlijken. Wij hebben er alle vertrouwen in dat de jongste ontwikkelingen en de verwachte groei op de Europese e-commerce markt een positief effect blijven hebben op onze resultaten. Met IAI opereren we steeds meer wereldwijd en op het gebied van Security Printing hebben we het afgelopen halfjaar een record orderintake gerealiseerd. Om onze wereldwijde ambitie te realiseren zijn onlangs de eerste lokale sales managers in twee nieuwe regio's aangenomen. Daarnaast investeren we in nieuwe toepassingen om toekomstige groei te realiseren en onze visie 2020: 'Smart with laser technology' ten uitvoer te kunnen brengen." 

De volgende tabel geeft een samenvattend overzicht van de belangrijkste financiële resultaten en financiële positie:


                     Halfjaar geëindigd op
  (in miljoenen, percentages en per
  aandeel uitgezonderd)
                      30 juni 2014 30 juni 2013
                       EUR    %   EUR   %

  Omzet                  76,3  100,0  82,0 100,0

  Brutowinst               18,1  23,7  18,5 22,6

  EBITDA                  8,0  10,5  10,5 12,8
  EBITA                  5,6   7,3   8,2 10,0

  Bedrijfsresultaat (EBIT)         5,1   6,7   7,3  9,0

  Winst over het halfjaar         3,6   4,7   5,1  6,2

  Winst per aandeel            0,51      0,73

  Balanstotaal              84,9      77,6
  Eigen vermogen             40,4      39,0
  Solvabiliteit (Eigen vermogen /
  Balanstotaal)             47,6%      50,3%

Afbeelding 1:    Tabel met belangrijkste aspecten van de geconsolideerde financiële resultaten en financiële positie voor het halfjaar geëindigd op 30 juni 2014 respectievelijk 30 juni 2013 

Belangrijkste aspecten van het eerste halfjaar van 2014 

De omzet van DOCDATA N.V. is in het eerste halfjaar van 2014 met € 5,6 miljoen gedaald tot € 76,3 miljoen (-/- 6,9%). Deze verwachte omzetdaling is volledig het gevolg van het substantieel lagere omzetniveau uit de dienstverlening van Docdata aan Zalando, onze grootste klant in Duitsland. Deze omzetdaling is slechts gedeeltelijk opgevangen door de omzetgroei van IAI in combinatie met de groei van de omzet van andere klanten van Docdata in Nederland en Duitsland. Het aandeel van de grootste klant in Duitsland in de groepsomzet is teruggelopen tot 23,6% (eerste halfjaar 2013: 36,3%), waarmee dit echter wel nog steeds de grootste klant is van de Groep.


De brutowinst is in het eerste halfjaar 2014 gedaald naar € 18,1 miljoen ten opzichte van € 18,5 miljoen in het eerste halfjaar 2013 (-/- 2,3%), voornamelijk als gevolg van de lagere omzet. De brutowinstmarge is over het eerste halfjaar 2014 uitgekomen op 23,7% en is daarmee verbeterd ten opzichte van 22,6% in het eerste halfjaar 2013. Beide bedrijfsonderdelen hebben bijgedragen aan deze margeverbetering; Docdata met name door een betere gerealiseerde efficiency en bezettingsgraad, en IAI door een hogere gerealiseerde brutowinst op de afgeleverde systemen.

Het bedrijfsresultaat voor financieringsresultaat (EBIT) is in het eerste halfjaar 2014 uitgekomen op € 5,1 miljoen ten opzichte van € 7,3 miljoen in het eerste halfjaar 2013 (-/- 31%). In de EBIT voor zowel het eerste halfjaar van 2014 als het eerste halfjaar van 2013 zijn geen eenmalige kosten van enige omvang verantwoord. De daling van de EBIT is voornamelijk het gevolg van de combinatie van een lagere brutowinst en gestegen verkoop- en algemene beheerskosten. De verkoop- en algemene beheerskosten zijn gestegen als gevolg van investeringen in de organisatie en de internationalisatie van beide bedrijfsonderdelen met het oog op de realisatie van toekomstige groeimogelijkheden en versterking van de winstgevendheid, overeenkomstig de doelen die daartoe gesteld zijn in onze Visie 2020: "Smart Growth".

De winst over het eerste halfjaar van 2014 is uitgekomen op € 3,6 miljoen (2013: € 5,1 miljoen). Dit is voornamelijk het gevolg van de lagere EBIT (-/- € 2,3 miljoen), in combinatie met een beter nettofinancieringsresultaat (+ € 0,2 miljoen; voornamelijk valutakoerseffect) en een lagere belastinglast (-/- € 0,6 miljoen).

DOCDATA N.V. heeft haar sterke financiële positie gedurende het eerste halfjaar van 2014 gehandhaafd, uitmondend in een solvabiliteitsratio van 47,6% per 30 juni 2014 (31 december 2013: 48,3%). Deze solvabiliteit is het gevolg van de volgende mutaties in het eigen vermogen: de winst over het eerste halfjaar van 2014 (€ 3,6 miljoen), de inkoop van eigen aandelen (€ 1,1 miljoen) en het in mei 2014 uitgekeerde dividend uit de winst over 2013 (€ 4,9 miljoen). Het eigen vermogen is hierdoor gedaald tot € 40,4 miljoen per 30 juni 2014. Daarnaast is het balanstotaal per 30 juni 2014 gedaald tot € 84,9 miljoen (31 december 2013: € 88,6 miljoen). De netto kaspositie is in het eerste halfjaar 2014 gedaald naar € 0,7 miljoen (31 december 2013: € 6,7 miljoen) voornamelijk als gevolg van de nettokasstroom uit operationele activiteiten (€ 3,6 miljoen) en uitgaven voor reeds betaalde investeringen (€ 3,8 miljoen), dividenduitkering (€ 4,9 miljoen) en inkoop eigen aandelen (€ 1,1 miljoen).

Smart e-commerce solutions Docdata 

Het aantrekken van ASOS als nieuwe klant sluit aan op het gedeeltelijke vertrek van Zalando voor wat betreft haar activiteiten in Duitsland. ASOS, een wereldwijd online opererende fashion retailer, trekt met haar online shop die gericht is op '20-somethings', maandelijks 71 miljoen bezoekers, waarvan een aanzienlijk deel op het vasteland van Europa. Samenwerking met Docdata voor het opzetten van een 'hub' op het vasteland past in hun plannen om enerzijds klanten op het vasteland van Europa beter te kunnen bedienen en aan zich te binden, en anderzijds kosten te kunnen besparen. De implementatie van ASOS is succesvol verlopen maar het effect op de omzet van Docdata zal in 2014 nog gering zijn, omdat deze implementatie fasegewijs geschiedt.

Partner van het eerste uur bol.com profileert zich met hun nieuwe pay-off, 'Winkel van ons allemaal', als een online shop met een breed en diep assortiment en heeft ook in het afgelopen halfjaar weer nieuwe productgroepen toegevoegd aan haar webshop, te weten sieraden, zonnebrillen en horloges.  De diversiteit en toename van al die productgroepen vraagt om uitgekiende en productspecifieke fulfilmentoplossingen die Docdata samen met bol.com ontwikkelt.

Zoals omschreven in ons Visie 2020 document, zien wij een interessante rol weggelegd voor 'Specialised Resellers' die opereren in nichemarkten. Klanten als Pit&Pit, Wine in Black en Outfittery vertonen sterke groeicijfers en breiden succesvol uit naar het buitenland, daarbij ondersteund door de crossborder expertise van Docdata.

Docdata werkt onverminderd aan het ontwikkelen van nieuwe slimme oplossingen waarmee ze bestaande en nieuwe klanten ondersteunt bij het verwezenlijken van hun groeidoelstellingen. Onder andere is een verpakkingsmachine voor grote artikelen in gebruik genomen en werkt Docdata aan 'click & collect' toepassingen. Begin juli 2014 introduceerde Docdata een nieuwe service, Docdata Connect, die klanten vanuit één centrale voorraad aansluiting biedt op meerdere verschillende online marktplaatsen.

Smart laser technology IAI 

De focus van IAI wordt wereldwijd. Systemen voor projecten in het Verre Oosten en Zuid-Amerika zijn of worden geïnstalleerd. IAI wil de technologie partner zijn voor bedrijven die unieke features gebaseerd op lasertoepassingen ontwikkelen en die samen met IAI op de markt willen brengen. Daarnaast investeert IAI in nieuwe, volledig geïntegreerde oplossingen en productiesystemen voor paspoorten en ID-kaarten die het productportfolio substantieel versterken.


Investeringen 

In het eerste halfjaar 2014 is in totaal € 5,4 miljoen geïnvesteerd, waarvan € 4,8 miljoen in materiële vaste activa. Dit betreft voornamelijk investeringen in een nieuw magazijn in Groβbeeren, de start van de capaciteitsuitbreiding in Waalwijk en een uitbreiding van de beschikbare werk- en kantoorruimte van IAI in Veldhoven en Thalheim. Daarnaast is voor € 0,6 miljoen geïnvesteerd in immateriële activa, met name in de ontwikkeling door IAI van oplossingen voor de markt voor documentbeveiliging. In het tweede halfjaar van 2014 verwachten wij een vergelijkbaar investeringsniveau waarbij de inrichting en het operationeel maken van twee nieuwe hallen in Waalwijk centraal zal staan, alsmede de ontwikkeling door IAI.

Personeel en organisatie 

Het vaste personeelsbestand van de Groep is in het eerste halfjaar 2014 gegroeid met 4,6% tot 1.324 medewerkers (1.237 FTE), ten opzichte van eind 2013. Dit is een combinatie van minder medewerkers als gevolg van minder activiteiten voor onze grootste klant in Duitsland en de verkoop van docdata payments (response) Ltd. in het Verenigd Koninkrijk, en meer medewerkers door de autonome groei in Nederland, Polen en bij IAI. Wij blijven investeren in de organisatie om nieuwe klanten te kunnen blijven aantrekken en nieuwe orders te kunnen binnenhalen, en onze kwaliteiten om continue verbeteringen te realiseren te versterken.

Wij blijven focussen op het aantrekken, behouden en ontwikkelen van talentvolle medewerkers om onze doelstelling, top-3 e-commerce dienstverlener van Europa blijven, te kunnen waarmaken. Een constant hoog niveau van onze dienstverlening vraagt om toegewijde en goed opgeleide medewerkers. Docdata vindt het belangrijk voor haar medewerkers een prettig werkklimaat te scheppen en staat ook stil bij successen die worden geboekt. Zo is in mei nog uitgebreid het 15-jarig bestaan van de e-commerce organisatie gevierd met een groots feest in de Efteling voor alle medewerkers.

Vooruitzichten 

Ook in het tweede halfjaar 2014 zal de focus blijven liggen op het binnenhalen van nieuwe klanten en orders om in 2015 weer groei te laten zien. Zoals eerder aangegeven verwachten we voor Docdata voor het hele jaar 2014 een lagere omzet door de verwachte sterke afname van de omzet voor onze grootste klant. Deze omzetdaling zal zeer waarschijnlijk groter zijn dan de mogelijke omzetgroei door strategische samenwerking met veelbelovende nieuwe klanten, waaronder ASOS en Toys"R"Us. Daarnaast is de orderportefeuille van IAI in het eerste halfjaar 2014 tot een recordniveau opgelopen, waarvan het belangrijkste deel volgens planning nog in 2014 zal kunnen worden afgeleverd.

Waarderingsgrondslagen 

DOCDATA N.V. stelt de geconsolideerde jaarrekening op volgens de International Financial Reporting Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie (hierna genoemd IFRS). Voor een overzicht van de belangrijkste waarderingsgrondslagen onder IFRS wordt verwezen naar het Jaarverslag 2013, dat verkrijgbaar is bij de vennootschap en eveneens is te downloaden vanaf de corporate website van de onderneming, http://www.docdatanv.com. Het halfjaarbericht is opgesteld in overeenstemming met IAS 34 ('Interim Financial Reporting').

Accountantscontrole 

De in dit halfjaarbericht en de bijlagen opgenomen cijferopstellingen zijn niet gecontroleerd door de externe accountant.


Bijlage met financiële informatie 

Voor een gedetailleerde behandeling van de halfjaarcijfers 2014 wordt verwezen naar de bijlage 'Interim Financial Information for the half-year ended 30 June 2014' met Appendix.

Bijeenkomst voor financiële pers en analisten 

Het management van DOCDATA N.V. zal vandaag, donderdag 17 juli 2014, de halfjaarcijfers 2014 bespreken in een bijeenkomst, waarvoor zowel de financiële pers als analisten zijn uitgenodigd, die zal worden gehouden om 10.30 uur in de Mercurius zaal van het Financieel Nieuwscentrum Beursplein 5 van Euronext Amsterdam (Beursplein 5, 1012 JW  Amsterdam, telefoon 020-5505505). Na afloop van deze bijeenkomst zal de aan de financiële pers en analisten getoonde presentatie te downloaden zijn vanaf de corporate website van de onderneming, http://www.docdatanv.com.

------------------------------------------ 

Het beursgenoteerde DOCDATA N.V. bestaat uit twee volledig autonome "lines of business": 

Docdata  (http://www.docdata.com) is een Europese marktleider en speelt een belangrijke rol achter de schermen van vele A-merken, retailers en e-tailers. Docdata is actief in Nederland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Italië, Polen, Zwitserland en Spanje. Klanten van Docdata zijn onder meer bol.com, de Bijenkorf, Brands4Friends, ASOS, Toys"R"Us, Wine in Black, V&D, HP en Zalando. Ondersteund door diensten van Docdata worden dagelijks meer dan honderdduizend transacties gerealiseerd. De wereld van e-commerce verandert snel. Daarom investeert Docdata continu in mensen, apparatuur, de ontwikkeling van IT-systemen en in diensten. Hierdoor kan Docdata haar klanten zowel operationeel als op strategisch niveau proactief bijstaan. 

IAI  (http://www.iai-industrial-systems.com) is een hightech systeembouwer gespecialiseerd in het ontwikkelen en bouwen van systemen voor het zeer nauwkeurig en met hoge snelheid bewerken van verschillende soorten producten en materialen. Klanten bevinden zich wereldwijd in de volgende sectoren: het beveiligen en personaliseren van waardedocumenten, het bewerken van zonnecellen en -modules en het bewerken van andere materialen en producten. 

------------------------------------------

Financiële agenda 

 • 15 oktober 2014    Tussentijds bericht derde kwartaal 2014 
 • 24 februari 2015 (*)    Publicatie jaarcijfers 2014 
 • 31 maart 2015 (*)    Publicatie jaarverslag 2014 
 • 22 april 2015 (*)    Tussentijds bericht eerste kwartaal 2015 
 • 12 mei 2015 (*)    Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders 
 • 16 juli 2015 (*)    Publicatie halfjaarcijfers 2015 

(*)    voorlopige datum 

Bestuurdersverklaring 

Verklaring als bedoeld in artikel 5:25d lid 2 sub c Wet financieel toezicht (Wft)

De Directie van DOCDATA N.V. verklaart hierbij dat, voor zover haar bekend:

1.    de halfjaarrekening van DOCDATA N.V., zoals opgenomen op de pagina's 10 tot en met 19 van dit halfjaarbericht, een getrouw beeld geeft van de activa, de passiva, de financiële positie per 30 juni 2014 en de winst over het halfjaar geëindigd op 30 juni 2014 van DOCDATA N.V. en de in de consolidatie opgenomen dochterondernemingen;

2.    het halfjaarverslag van DOCDATA N.V., zoals opgenomen op de pagina's 1 tot en met 5 en 7 tot en met 9 van dit halfjaarbericht, een getrouw overzicht geeft omtrent de toestand per 30 juni 2014 en de gang van zaken gedurende het halfjaar geëindigd op 30 juni 2014 van DOCDATA N.V. en van de met haar verbonden ondernemingen, waarvan de gegevens in de halfjaarrekening zijn opgenomen. Tevens geeft het halfjaarverslag een getrouw overzicht van de verwachte gang van zaken, de investeringen en de omstandigheden, waarvan de ontwikkeling van de omzet en van rentabiliteit afhankelijk is.

Waalwijk, 17 juli 2014

De Directie,

M.F.P.M. Alting von Geusau, CEO

M.E.T. Verstraeten, CFO

 

Interim Financial Information 

The interim financial information is prepared in accordance with International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union (hereafter "IFRS") and its interpretations adopted by the International Accounting Standards Board (IASB).

Results for Docdata                                 Half-year ended
                        Half-year ended
                                 30 June 2013
                         30 June 2014
  (in thousands, except percentage figures)    EUR   %   EUR    %

                                 75,513
  Revenue                    69,149 100.0      100.0

  Gross profit (margin as a % of revenue)    15,490  22.4  16,334  21.6

  Selling and administrative expenses     (11,163) (16.1) (9,799) (13.0)
  Other operating income and expenses       255  0.3   338   0.5

  EBITDA                     7,192  10.4  9,686  12.8

  Operating profit before financing result
  (EBIT)                     4,582  6.6  6,873   9.1

Revenue of Docdata decreased with € 6.4 million (-/-8.4%) to € 69.1 million. This decrease is a combined effect of substantial lower volumes processed for our biggest client in Germany (-/- € 11.8 million) and autonomous growth of the other clients in the Netherlands and Germany (+ € 5.4 million). The development of the number of transactions shows a similar effect and the total number of transaction decreased with 13% to almost 23 million in the first half-year 2014.

The gross profit decreased with € 0.8 million (-/-5.2%) which is the result of lower revenue and improved efficiency in the first half-year 2014. Efficiency has improved through higher warehouse capacity and the implementation of smart solutions for efficiency improvements.

The operating profit (EBIT) decreased with € 2.3 million (-/-33.3%) mainly as a result of lower gross profit and higher selling and administrative expenses. Selling and administrative expenses increased in comparison with the previous year, mainly due to the consolidation of the new companies in Poland and Italy as from the second half-year 2013. Furthermore, additional costs have been made for investment in the organisation and the implementation of new clients.

In the first half-year 2013 and 2014 no non-recurring costs have been recognised. Restructuring costs for the UK are very limited in the first half-year 2014 and were fully covered by the provisions recorded per year-end 2013. The sale of the shares docdata payments (response) Ltd. per 9 June 2014 has not had a material impact on the results of the first half-year 2014, and is not expected to have any material impact on the Group financial results going forward.


International expansion 

The returns operations in Poland started in the fourth quarter 2013 and is performing well. The number of handled returns coming from the German and Polish market is increasing and further growth opportunities are being investigated. In Italy we do need further investments to win new clients and build up volumes.

Exhibit 2:    Development Docdata revenue and revenue growth excluding largest client 


Results for IAI                                  Half-year ended
                        Half-year ended
                                 30 June 2013
                         30 June 2014
  (in thousands, except percentage figures)    EUR   %   EUR    %

  Revenue                    7,181 100.0  6,460  100.0

  Gross profit (margin as a % of revenue)    2,613  36.4  2,203  34.1

  Selling and administrative expenses     (2,137) (29.8) (1,744) (27.0)
  Other operating income and expenses        14  0.2    9   0.1

  EBITDA                      806  11.2   804  12.5

  Operating profit before financing result
  (EBIT)                      490  6.8   468   7.2

Revenue of IAI increased with € 0.7 million (+11.2%). In the first half-year 2014 there were less systems delivered compared to the first half-year 2013. However, the average order value per system was higher in the first half-year 2014, resulting in a higher revenue. In the first half-year 2014 new orders have been signed for China, Algeria and one other European country. The delivery of these orders is planned in the second half-year 2014.

The gross profit increased with € 0.4 million (+18.6%) due to higher sales and a slightly higher gross profit margin. The operating profit (EBIT) is in line with the previous half-year, as a combined result of higher gross profit and higher selling and administrative expenses. In the first half-year 2014 IAI has further invested in the development of its organisation and the improvement of the production facilities in Veldhoven and by moving the FEHA operations to a new location in Thalheim, Germany.

Exhibit 3:    IAI order book development 2013-2014 

Consolidated Interim Financial Statements 

1. Consolidated Balance Sheets 

Financial position before appropriation of profit.


                             30 June 31 December

                 Reference         2014     2013
  (in thousands)                      EUR     EUR

  Assets

  Property, plant and equipment 6.7           24,342    22,016
  Intangible assets       6.8           5,946    5,870
  Trade and other receivables               250     360
  Other investments                     11      11
  Deferred tax assets                  1,175     796
  Total non-current assets               31,724    29,053

  Inventories          6.9           12,728    7,135
  Income tax receivables                 2,137    2,038
  Trade and other receivables              26,722    29,118
  Cash and cash equivalents   6.10    (Note)   11,571    20,518
  Assets classified as held for
  sale                            -     738
  Total current assets                 53,158    59,547

  Total assets                     84,882    88,600

  Equity

  Share capital                      700     700
  Share premium                     16,854    16,854
  Translation reserves                  (589)    (523)
  Reserve for own shares                 (39)     441
  Retained earnings (from prior years)         19,910    16,626
  Unappropriated profits (Profit for the period)     3,557    8,665
  Total equity attributable to equity holders of
  the parent                      40,393    42,763
  Non-controlling interest                  -      -
  Total equity         6.12          40,393    42,763

  Liabilities

  Interest-bearing loans and other
  borrowings                         -      -
  Deferred tax liabilities                 980     980
  Other non-current liabilities              661     418
  Total non-current liabilities             1,641    1,398

  Bank overdrafts                      -      -
  Interest-bearing loans and other
  borrowings                         -      -
  Income tax payable                   1,898    1,839
  Trade and other payables               38,989    40,725
  Provisions                       1,961    1,875
  Total current liabilities               42,848    44,439

  Total liabilities                   44,489    45,837

  Total equity and liabilities             84,882    88,600

Note:    Cash and cash equivalents per 30 June 2014 includes restricted cash of Stichting foundation docdata payments in the amount of € 10.9 million, see also the disclosure notes 6.10 and 6.11 (31 December 2013: € 13.8 million).


2. Consolidated Income Statements 


                       Half-year ended Half-year ended

  Reference                  30 June 2014   30 June 2013
  (in thousands, except percentage figures,
  earnings per share and average shares
  outstanding)                  EUR   %    EUR   %

  Revenue                   76,330 100.0  81,973 100.0
  Cost of sales               (58,227) (76.3) (63,436) (77.4)
  Gross profit                 18,103  23.7  18,537  22.6

  Other operating income 6.13           382  0.5    375  0.5
  Selling expenses              (4,183) (5.5)  (3,462) (4.2)
  Administrative expenses           (9,117) (11.9)  (8,081) (9.9)
  Other operating expenses 6.13         (113) (0.1)   (28)   -

  Operating profit before financing result   5,072  6.7   7,341  9.0

  Financial income                 84  0.1    65   -
  Financial expenses               (65) (0.1)   (198) (0.2)
  Net financing income / (expenses) 6.14      19   -   (133) (0.2)

  Share of losses / (losses) of associates     -   -     -   -

  Profit before income tax           5,091  6.7   7,208  8.8

  Income tax expense 6.15           (1,534) (2.0)  (2,096) (2.6)

  Profit for the period             3,557  4.7   5,112  6.2

  Attributable to:
  Equity holders of the parent         3,557  4.7   5,112  6.2
  Non-controlling interest             -   -     -   -
  Profit for the period             3,557  4.7   5,112  6.2

  Weighted average number of shares
  outstanding                6,957,000    6,973,000

  Earnings per share
  Basic earnings per share            0.51       0.73


3. Consolidated Statements of Cash Flows 


                           Half-year   Half-year
                             ended     ended

  Reference                   30 June 2014  30 June 2013
  (in thousands)                     EUR      EUR

  Cash flows from operating activities
  Profit for the period                 3,557     5,112
  Adjustments for:
  Depreciation and amortisation             2,926     3,149
  Costs performance shares and delivered shares      118      139
  Loss / (Gain) on sale of property, plant and
  equipment                       (147)       12
  Financial income                    (84)      (65)
  Financial expenses                    65      198
  Income tax expense                  1,534     2,096
  Cash flows from operating activities before
  changes in working capital and provisions       7,969     10,641

  (Increase) / decrease in trade and other
  receivables                      3,092     1,059
  (Increase) / decrease in inventories        (5,593)    (2,136)
  Increase / (decrease) in trade and other
  payables                        166    (4,133)
  Increase / (decrease) in provisions and other
  non-current liabilities                (45)      (25)
  Cash generated from the operations          5,589     5,406

  Interest paid                     (86)     (119)
  Interest received                    84       65
  Income taxes paid                  (2,416)    (2,889)
  Income taxes received                  417       34
  Net cash from operating activities 6.12        3,588     2,497

  Cash flows from investing activities
  Acquisition of property, plant and equipment
  6.7                         (3,258)    (4,529)
  Acquisition of intangible assets 6.8         (576)     (640)
  Proceeds from sale of subsidiaries 6.6         212       -
  Proceeds from sale of property, plant and
  equipment                        109       -
  Loans provided to associates and other
  investments                        -     (110)
  Net cash from investing activities 6.12       (3,513)    (5,279)

  Cash flows from financing activities
  Dividends paid                   (4,851)    (3,850)
  Own shares bought                  (1,128)     (245)
  Proceeds from exercise of share options          -      425
  Net cash from financing activities 6.12       (5,979)    (3,670)

  Net increase / (decrease) in non-restricted
  cash and cash equivalents              (5,904)    (6,452)
  Cash and cash equivalents at the beginning of
  the period                      6,704     8,801
  Restricted cash and cash equivalents (Note)     10,852     8,424
  Effect of exchange rate fluctuations on cash
  held                          (81)       56

  Cash and cash equivalents at the end of the
  period (Note)                    11,571     10,829

Note:    reference to disclosure notes 6.10 and 6.11 for Stichting foundation docdata payments


4. Consolidated Statements of Shareholders' Equity 


                           Total equity
                           attributable
                             to equity
                              holders

           Share  Share     Retained    of the Non-controlling  Total
          capital premium Reserves earnings    parent    interest equity
  (in thousands)   EUR   EUR   EUR   EUR     EUR       EUR   EUR
                  (Note 1) (Note 2)

  Equity
  Statement 2013

  Balance at 1
  January 2013    700 16,854  (991)  20,968    37,531        - 37,531
  Dividend
  distribution     -    -    - (3,850)   (3,850)        - (3,850)
  Exercised share
  options        -    -   425    -     425        -   425
  Delivered
  shares for
  remuneration     -    -    32    -      32        -   32
  Own shares
  bought        -    -  (245)    -    (245)        -  (245)
  Costs
  Performance
  shares        -    -   107    -     107        -   107
  Realised
  reserve for own
  shares        -    -   492  (492)      -        -    -
  Unrealised
  exchange rate
  results        -    -  (113)    -    (113)        -  (113)
  Profit for the
  period        -    -    -  5,112    5,112        -  5,112
  Balance at 30
  June 2013      700 16,854  (293)  21,738    38,999        - 38,999

  Balance at 1
  July 2013      700 16,854  (293)  21,738    38,999        - 38,999
  Costs
  Performance
  shares        -    -   107    -     107        -   107
  Unrealised
  exchange rate
  results        -    -   104    -     104        -   104
  Profit for the
  period        -    -    -  3,553    3,553        -  3,553
  Balance at 31
  December 2013    700 16,854   (82)  25,291    42,763        - 42,763

  Equity
  Statement 2014

  Balance at 1
  January 2014    700 16,854   (82)  25,291    42,763        - 42,763
  Dividend
  distribution     -    -    - (4,851)   (4,851)        - (4,851)
  Own shares
  bought        -    - (1,128)    -   (1,128)        - (1,128)
  Costs
  Performance
  shares        -    -   118    -     118        -   118
  Realised
  reserve for own
  shares        -    -   530  (530)      -        -    -
  Unrealised
  exchange rate
  results        -    -   (66)    -     (66)        -  (66)
  Profit for the
  period        -    -    -  3,557    3,557        -  3,557
  Balance at 30
  June 2014      700 16,854  (628)  23,467    40,393        - 40,393

Note 1:    Reserves in the Consolidated Statement of Shareholders' Equity consists of the balances for Translation reserves and Reserve for own shares.

Note 2:    Retained earnings in the Consolidated Statement of Shareholders' Equity consists of
the balances for Retained earnings (from prior years) and Unappropriated profits, equal to the Profit for the period for all disclosed half-year periods, ended 30 June 2013, 31 December 2013 and 30 June 2014 respectively.


5. Consolidated Statements of recognised Income and Expense 


                           Half-year   Half-year
                             ended     ended

                         30 June 2014  30 June 2013
  (in thousands)                     EUR      EUR

  Foreign exchange translation differences,
  net of tax                      (66)     (113)
  Income / (Expense) recognised directly in
  equity                        (66)     (113)

  Profit for the period                3,557     5,112

  Total recognised income and expense for the
  period                        3,491     4,999

  Attributable to:

  Equity holders of the parent             3,491     4,999
  Non-controlling interest                 -       -
  Total recognised income and expense for the
  period                        3,491     4,999

6. Notes to the Consolidated Interim Financial Statements 

6.1    Reporting entity 

DOCDATA N.V. (referred to as "DOCDATA" or the "Company") is a company domiciled in Waalwijk, the Netherlands. The consolidated interim financial statements of DOCDATA N.V. as at and for the half-year ended 30 June 2014 comprise DOCDATA N.V. and its subsidiaries (together referred to as the "Group") and the Group's interest in associates and jointly controlled entities.

The consolidated financial statements of the Group as at and for the year ended 31 December 2013 are available upon request from the Company's registered office at Energieweg 2, 5145 NW in Waalwijk, the Netherlands, or at the Company's corporate website, http://www.docdatanv.com.

6.2    Statement of compliance 

These consolidated interim financial statements have been prepared in accordance with IAS 34 (Interim Financial Reporting). They do not include all of the information required for full annual financial statements, and should therefore be read in conjunction with the consolidated financial statements of the Group as at and for the year ended 31 December 2013.

6.3    Significant accounting policies 

The consolidated financial statements of the Group are prepared in accordance with the International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union ("IFRS"). The accounting policies applied by the Group in these consolidated interim financial statements are the same as those applied by the Group in its consolidated financial statements as at and for the year ended 31 December 2013. For a summary of the significant accounting policies under IFRS, please refer to the Group's Annual Report for the financial year ended 31 December 2013.

6.4    Audit 

The consolidated interim financial statements and the reconciliations included in this report and its enclosures have not been audited by the external auditors.


6.5    Management representations 

In the opinion of the management, these consolidated interim financial statements include all adjustments necessary for a fair presentation of the financial position, operating results and cash flows of all reporting periods herein.

In the consolidated interim financial statements for the half-year ended 30 June 2014, as well as for the half-year ended 30 June 2013, no significant non-recurring adjustments have been recorded.

The results of the operations for the half-year ended 30 June 2013 are not necessarily indicative of the results for the entire financial year ending 31 December 2013.

6.6    Consolidation 

In the consolidated interim financial statements for the half-year ended 30 June 2014 and the consolidated financial statements for the year ended 31 December 2013, the following treatment has been applied for the following incorporations:

 • docdata payments (response) Ltd.: on 9 June 2014, the Group has sold through its UK intermediate holding company DOCdata (UK) e-Holding Ltd. all shares in its subsidiary docdata payments (response) Ltd. As of this date, the activities and results of this legal entity have been excluded from the DOCDATA consolidation;
 • Docdata Italy Srl.: on 8 July 2013, the Group has incorporated through its Dutch intermediate holding company DOCdata International B.V. a limited liability company in Italy and named this new wholly-owned subsidiary Docdata Italy Srl. As of the incorporation date, the activities and results of this legal entity have been included in the DOCDATA consolidation;
 • Docdata Fulfilment sp. z o.o.: on 5 June 2013, the Group has acquired through its Dutch intermediate holding company DOCdata International B.V. a limited liability (shelf) company in Poland and renamed this new wholly-owned subsidiary Docdata Fulfilment sp. z o.o. As of the acquisition date, the activities and results of this legal entity have been included in the DOCDATA consolidation;
 • Docdata Technology B.V.: on 15 April 2013, the Group has incorporated through its group company Docdata Technology Beheer B.V. a limited liability company in the Netherlands and named this new wholly-owned subsidiary Docdata Technology B.V. As of the incorporation date, the activities and results of this legal entity have been included in the DOCDATA consolidation;
 • Docdata Technology Beheer B.V.: on 15 April 2013, the articles of association of the wholly-owned Dutch subsidiary 4D upgrade B.V. were amended and the legal name of the company was changed into Docdata Technology Beheer B.V.

6.7    Property, plant and equipment 


                     30 June 31 December

                       2014     2013
  (in thousands)              EUR     EUR

  Land and buildings           3,494    3,080
  Machinery and equipment        17,205    16,150
  Office equipment and other       2,643    2,665
                      23,342    21,895
  Under construction           1,000     121
  Total                 24,342    22,016

The book value of property, plant and equipment has increased with € 2.3 million in the half-year ended 30 June 2014 as a combined result from capital expenditure of € 4.8 million, depreciation charges of € 2.4 million and divestments with a net book value of € 0.1 million. Capital expenditure in the half-year ended 30 June 2014 relates to investments by Docdata for the further expansion of the logistic centre in Waalwijk, the Netherlands (€ 0.9 million), the warehouses in Germany, predominantly in the Berlin region (€ 2.1 million) and for investments in Poland (€ 0.1 million), as well as investments by IAI in the Veldhoven facility (€ 1.2 million) and in the new Thalheim facility (€ 0.3 million). Of this capital expenditure in the half-year ended 30 June 2014 € 1.0 million has been accounted for as 'under construction', which predominantly relates to investment projects by Docdata in Waalwijk (€ 0.7 million) and investments by IAI in Veldhoven (€ 0.3 million). At 30 June 2014, extra capital expenditure was committed for an additional investment amount of € 2.1 million for these projects 'under construction'.

6.8    Intangible assets 


                     30 June
                          31 December
                       2014     2013
  (in thousands)              EUR      EUR

  Goodwill                2,444     2,444
  Software (IT platforms)         1,770     2,010
  Development costs            1,377     1,416
                      5,591     5,870
  Under construction            355       -
  Total                  5,946     5,870

The book value for intangible assets has increased with € 0.1 million during the half-year ended 30 June 2014, due to the following:

 • capital expenditure in software (IT platforms) and development costs (€ 0.6 million in total). The largest portion of this capital expenditure relates to investments by IAI in the development of solutions predominantly for the security market (€ 0.5 million, of which € 0.4 accounted for 'under construction');
 • amortisation charges for software (IT platforms) and development costs (€ 0.4 million in total).

The book value at 30 June 2014 for goodwill only relates to the goodwill paid at acquisition of the subsidiary docdata payments B.V. in Driebergen-Rijsenburg, the Netherlands.

6.9    Inventories 


                          30 June
                               31 December
                            2014     2013
  (in thousands)                   EUR      EUR

  Finished goods                  2,494     1,903
  Work in progress                 8,850     4,063
  Raw and auxiliary materials (including spare
  parts)                      1,384     1,169
  Total                      12,728     7,135

The book value of inventories increased € 5.6 million in the half-year ended 30 June 2014, which is the combined effect of the substantially increased work in progress of IAI (€ 4.8 million), a higher finished goods inventory level (€ 0.6 million) and a higher inventory level for raw and auxiliary materials (€ 0.2 million). The higher finished goods inventory level is caused by the higher inventory of company clothing by Docdata Fashion Services GmbH; the total book value of this company clothing inventory is € 2.1 million at 30 June 2014. The Company only bears a limited inventory risk on this stock, as the clients have accepted their obligation to take over this inventory should they terminate their contract with Docdata Fashion Services GmbH. The increase of the inventory value of raw and auxiliary materials is mainly due to the higher production level of IAI.

The IAI order book developed in the half-year ended 30 June 2014 from € 10.2 million at 31 December 2013 to € 15.8 million at 30 June 2014, resulting from systems' deliveries in the half-year ended 30 June 2014 with revenue of € 7.0 million and new orders booked with a total sales value of € 12.3 million. The increased order book is also reflected in the book value per 30 June 2014 of work in progress, as the largest part of the orders included in work in progress is scheduled for delivery in the second half-year of 2014.

6.10    Cash and cash equivalents 


                       30 June
                            31 December
                         2014     2013
  (in thousands)                EUR      EUR

  Non-restricted cash and cash equivalents   719     6,704
  Restricted cash and cash equivalents    10,852    13,814
  Total                   11,571    20,518

Restricted cash and cash equivalents only consists of the restricted cash and cash equivalents recorded in the balance sheet of Stichting foundation docdata payments, representing cash received from customers on behalf of the Docdata Payments merchants in the bank accounts of Stichting foundation docdata payments which shall have to be paid (net of charged Docdata Payments fees) to the merchants without any disposition of this cash balance to the Group.

6.11    Stichting foundation docdata payments 

The balance sheet of Stichting foundation docdata payments reads as follows:


                     30 June  31 December

                       2014     2013
  (in thousands)              EUR      EUR

  Trade and other receivables        167      183
  Restricted cash and cash equivalents  10,852    13,814
  Total current assets          11,019    13,997

  Total assets              11,019    13,997

  Other non-current liabilities       661      418
  Total non-current liabilities       661      418

  Trade and other payables        10,358    13,579
  Total current liabilities       10,358    13,579

  Total liabilities           11,019    13,997

Of these items in the balance sheet of Stichting foundation docdata payments, the following items have certain restrictions which should be honoured by the Group:

 • restricted cash and cash equivalents is fully restricted cash, as the balance concerns cash received from customers on behalf of the Docdata Payments merchants which shall have to be paid to the merchants, net of charged Docdata Payments fees;
 • other non-current liabilities concerns advance payments received from merchants in depository accounts;
 • trade and other payables reflect the payment obligations towards the merchants in view of the settlements for realised transactions for which money has already been collected from consumers that shall have to be paid to the merchants.

6.12    Liquidity and capital resources 

The General Annual Meeting of Shareholders held on 13 May 2014 approved the proposal to distribute a dividend of € 0.70 per ordinary share outstanding, which had a decreasing impact of € 4.9 million on retained earnings within the equity of the Company in the half-year ended 30 June 2014. The dividend was paid by the Company on 23 May 2014 from the net cash available.

The Performance Shares granted conditionally in 2011 vested at 17 June 2014 with a vesting percentage of 127.11%, which was based on the average annual Total Shareholder Return growth realised over the three-year performance period covering the years 2011, 2012 and 2013. For a total number of 38,755 outstanding Performance Shares the Company has delivered 49,269 own shares. These own shares were bought by the Company through a broker on the Euronext Amsterdam stock market in the weeks following the publication of the 2013 financial results (i.e. total number of shares bought: 70,000 shares; purchased in two tranches on 28 February 2014 and 4 March 2014; average purchase price: € 16.11 per share). At 30 June 2014, the Company therefore still holds 20,731 own shares.

Furthermore, a total number of 133,478 Performance Shares are outstanding per 30 June 2014, which have been granted conditionally in 2012 (63,387 Performance Shares; vesting date: 1 June 2015), in 2013 (41,015 Performance Shares; vesting date: 16 May 2016) and in 2014 (29,076 Performance Shares; vesting date: 15 May 2017). The own shares required at vesting of each of these Performance Share Plans will be bought by the Company, if and when needed in the future, through an external broker at the Euronext Amsterdam stock market. The 'Reserve for own shares' balance in equity per 30 June 2014 amounts to € 39 thousand (debit), representing the total of the purchase price paid for the own shares the Company holds, and all costs recorded against income for the Performance Shares granted in 2012, 2013 and 2014. Each time when Performance Shares will vest or own shares will be sold, the 'Reserve for own shares' balance will be partially released to retained earnings for the corresponding relative amount related to those vested Performance Shares or sold own shares.

In the half-year ended 30 June 2014, the Group realised net cash from operating activities of € 3.6 million (half-year ended 30 June 2013: € 2.5 million). Furthermore, € 0.3 million in cash was received from the sale of property, plant and equipment and the shares of the subsidiary docdata payments (response) Ltd. in the United Kingdom. In total, this resulted in a total cash-in of € 3.9 million for the half-year ended 30 June 2014. With these funds, the Group invested in the half-year ended 30 June 2014 a total amount of € 9.9 million, containing the payment of the 2013 dividend (€ 4.9 million), capital expenditure in property, plant and equipment (€ 3.3 million paid in the half-year ended 30 June 2014, mainly by Docdata for warehousing equipment in Waalwijk and Groβbeeren, and by IAI for building investments in Veldhoven and Thalheim) and intangibles (€ 0.6 million, mainly for development costs for new solutions by IAI) and the purchase of own shares (€ 1.1 million). As a result, the net cash position of the Group has decreased with € 6.0 million to a net cash position of € 0.7 million per 30 June 2014 (31 December 2013: net cash of € 6.7 million), excluding the restricted cash position per 30 June 2014 of Stichting foundation docdata payments (€ 10.9 million).

6.13    Other operating income and expenses 


                        Half-year ended Half-year ended

                          30 June 2014   30 June 2013
  (in thousands, except for percentage
  figures)                     EUR   %   EUR    %

  Other operating income              382  0.5   375   0.5
  Other operating expenses            (113) (0.1)   (28)    -
  Net other operating expenses           269  0.4   347   0.5

Other operating income predominantly consist of releases of accruals and provisions carried in the balance sheet at the end of the previous year. Other operating expenses predominantly consist of expenses from prior years.

6.14    Net financing income / (expenses) 

Net financing income for the half-year ended 30 June 2014 amounted to € 19 thousand compared to net financing expenses of € 133 thousand for the half-year ended 30 June 2013. This increase of € 0.2 million is predominantly caused by the foreign currency exchange result in the half-year ended 30 June 2014 (€ 21 thousand profit) compared to the half-year ended 30 June 2013 (€ 125 thousand loss) related to the British pound.

6.15    Income tax expense 

DOCDATA's effective tax rate in the half-year ended 30 June 2014 was 30.1% with an income tax expense of € 1.5 million on a profit before income tax of € 5.1 million. In the half-year ended 30 June 2013, the profit before income tax amounted to € 7.2 million and the income tax expense amounted to € 2.1 million (effective tax rate: 29.1%). The increased effective tax rate predominantly is caused by the net operating losses for the half-year ended 30 June 2014 in the United Kingdom and Italy (in total a net loss of € 0.8 million), for which no deferred tax assets are recorded. Furthermore, it represents that the mix of the profit before income tax which origins from the German and the Netherlands operations has changed, in the way that the relative share of the Dutch profit before tax (taxed at a lower tax rate) has increased considerably in the half-year ended 30 June 2014 compared to the German profit before tax; this is the result of the much lower profit of the German operations in the half-year ended 30 June 2014.

The income tax expense of € 1.5 million in the half-year ended 30 June 2014 is the combined result of the following tax treatments of the results per country:

 • In the Netherlands, income taxes are recorded at a corporate income tax rate of 25.0% on the taxable income for the Dutch fiscal entity as well as for the Dutch subsidiary Docdata Payments that is not part of this fiscal entity (2013: 25.0%).
 • In the United Kingdom, income taxes are recorded against a blended corporate income tax rate of 21.5% (2013: 23.25%). No corporate income taxes have been recorded on the UK net operating loss for the half-year ended 30 June 2014 (€ 0.6 million).
 • In Germany, income taxes are recorded at a corporate income tax rate of in general between 26% and around 32% (2013: same rates) on taxable income for the German entities when and where applicable, depending on the actual region in Germany of their legal seat (e.g. Berlin, Munich or Münster region).
 • In Poland, income taxes are recorded against a corporate income tax rate of 19.0% (2013: 19.0%).
 • In Italy, income taxes are recorded against a corporate income tax rate of 27.5% (2013: 27.5%). No corporate income taxes have been recorded on the Italian net operating loss for the half-year ended 30 June 2014 (€ 0.2 million).

Verdere informatie: DOCDATA N.V., M.F.P.M. Alting von Geusau, CEO, Tel. +31-0416-631-100

Corporate website: http://www.docdatanv.com

PRN NLD

BRON DOCDATA N.V.