Omzet gestegen met ruim 450% naar EUR 208 miljoen

14 Dec, 2006, 07:27 GMT Van Tulip Computers N V

AMERSFOORT, Nederland, December 14 /PRNewswire/ --

- Voorlopige omzetcijfers Tulip Computers 2006

De omzet van Tulip Computers (AEX: TULIP) zal voor 2006 naar verwachting EUR 208 miljoen bedragen. Door de overname van de Duitse ICT-distributeur Devil heeft de groeiambitie van Tulip gestalte gekregen. Ook autonome groei van de bestaande activiteiten heeft geleid tot een hogere omzet. De productgroepen Advanced Products & Solutions en Lifestyle & Connectivity Solutions vertonen naar verwachting een groei van 15% resp. 19% over geheel 2006.

Vandaag, 14 december zal Tulip Computers N.V. (Tulip) in een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAvA) een update geven aan haar aandeelhouders over de recente ontwikkelingen binnen Tulip als ook een toelichting geven over de afgeronde acquisitie van Devil Computer Vertriebs GmbH (Devil), zoals eerder bekend gemaakt op 15 november 2006. Voor een meer gedetailleerde toelichting wordt verwezen naar de BAvA-presentatie die vanaf 12.00 uur beschikbaar zal zijn via de website van Tulip.

Ambitie Tulip

Tulip biedt oplossingen voor ICT-gerelateerde vraagstukken. Daarbij staan functionaliteit en flexibiliteit centraal. Tulip wil haar kernactiviteiten verder versterken en externe groei stimuleren, onder andere door acquisities. De doelstelling is, zoals gecommuniceerd in 2005, om binnen 3 jaar een omzetniveau via zowel autonome groei als doormiddel van acquisities van in totaal EUR 400 à EUR 500 miljoen te bereiken. De realisatie van de ambitie en groeidoelstellingen, in 2005 geaccordeerd door de algemene vergadering van aandeelhouders, ontwikkelt zich in lijn met deze doelstellingen.

Omzetontwikkeling 2006

Tulip heeft gekozen voor focus op een beperkt aantal specifieke product-/marktcombinaties. Hiertoe is het productportfolio verdeeld in een vijftal strategische productgroepen. Onderstaande tabel toont de ontwikkeling (voorlopige cijfers) van de netto omzet per productgroep in 2006 ten opzichte van de vergelijkbare periode in 2005. Devil is hierin vanaf 1 juli 2006 meegeconsolideerd.

In EUR 000

  
  Netto omzet (voorlopige    2005   Voorlopige  Groei 2006
  cijfers)                cijfers 2006
  (incl. Devil vanaf 1 juli
  2006)

  Advanced Products &       1.997   2.300    15%
  Solutions
  Lifestyle & Connectivity    29.160   34.800    19%
  Solutions
  Procurement & Logistical    2.139  170.000  7.848%
  Solutions
  Technology Sales        2.053     0   -100%
  Consultancy & Learning     1.503   1.400    -7%
  Solutions
  
  Totaal netto omzet    36.852  208.500   466%

Bovenstaande voorlopige omzetcijfers zijn exclusief de overige bedrijfsopbrengsten.

In 2006 heeft Tulip zich geconcentreerd op zowel autonome als externe groei. De belangrijkste ontwikkelingen per productgroep zijn:

- Advanced Products & Solutions

Vanaf 2004 is door Tulip geïnvesteerd in het ontwikkelen van de Tablet-PC activiteiten. Binnen dit kader heeft Tulip toentertijd de overname van PaceBlade bekend gemaakt en zijn er nieuwe producten geïntroduceerd, waaronder de volgende zelfontwikkelde generatie van het PaceBook. Deze is medio 2006 geïntroduceerd. Tulip richt zich, via haar dochter 2L Mobility Solutions, met name op de B2B niche markt en biedt oplossingen aan binnen specifieke verticale marktsegmenten welke in samenwerking met VAR's (Value Added Resellers) tot stand komen. Doelstelling is om met een breed scala van modellen binnen diverse marktsegmenten zoals logistiek, overheid, zorg en techniek een aanzienlijk marktaandeel te behalen. Over het gehele boekjaar 2006 zal naar verwachting een omzetstijging worden gerealiseerd van circa 15%.

- Lifestyle & Connectivity Solutions

De omzet van lifestyle- en connectivity producten ontwikkelde zich met name in de 2e helft van 2006 sterk positief. Dit zal naar verwachting resulteren in een groei van circa 19% over geheel 2006. Ten aanzien van het merk Conceptronic zijn initiatieven genomen met als doel expansie in nieuwe geografische markten - zowel binnen als buiten Europa - te realiseren. Bovendien heeft de constante innovatie van het productengamma ook in 2006 vruchten afgeworpen. Zo heeft Conceptronic de afgelopen periode haar "Grab'n'GO" en "Lounge" productlijn geïntroduceerd en worden momenteel nieuwe initiatieven onderzocht.

Ook het in 2005 vergrote belang in Ego Lifestyle B.V. past binnen de "lifestyle" strategie. Deze participatie zal moeten leiden tot toekomstige winstuitkeringen. Daarnaast heeft Tulip een licentieovereenkomst met Ego Lifestyle B.V. voor het gebruik van de Tulip-naam. De Ego is ontwikkeld om tegemoet te komen aan de vraag naar lifestyle producten en onderscheidt zich door haar vormgeving. Er is gebruik gemaakt van de laatste mobiele technologie waarbij functionaliteit en gemakkelijke toepasbaarheid hiervan voor de veeleisende modebewuste gebruiker centraal staan.

- Procurement & Logistical Solutions

In de 2e helft van 2006 heeft Tulip 98,5% van de aandelen Devil verworven. Devil biedt onderscheidende distributie van ICT-producten, via zowel dealernetwerk als via e-commerce kanalen, waarbij one-stop-shopping en excellente logistieke prestaties centraal staan. Tulip verwacht dat op basis van het productportfolio en de markten waarin Tulip en Devil actief zijn, een intensieve samenwerking binnen de Tulip-groep zal resulteren in duidelijke synergievoordelen, zowel ten aanzien van in- als verkoopactiviteiten. Tulip heeft via de Devil organisatie de mogelijkheid om haar eigen producten, met name de Conceptronic productlijnen, via het reeds bestaande Devil-dealernetwerk vooral in Duitsland met een betere landelijke dekking aan te bieden. Voor de omzetverwachting voor 2006 is Devil voor een bedrag van EUR 170 miljoen vanaf 1 juli 2006 meegeconsolideerd.

- Consultancy & Learning Solutions

Ook in 2006 stond deze markt onder druk. Het aanbieden van maatwerkoplossingen begint langzaam zijn vruchten af te werpen, waarbij NewLevel (het opleidingsinstituut van Tulip) gebruik maakt van haar unieke status van zowel Microsoft Gold Certified Partner als Novell Platinum Training Partner. Tulip onderzoekt de diverse mogelijkheden die kunnen bijdragen aan de noodzakelijke groei van de omzet en toekomstige positionering van haar activiteiten.

Acquisitie Devil

Tulip heeft in 2006 een meerderheidsbelang van 98,5% verworven in Devil Computer Vertriebs GmbH. Met de overname van Devil zet Tulip een belangrijke stap in haar strategie tot het versterken van haar positie in de ICT-markt. Devil zal als zelfstandige onderneming binnen de Tulip-groep blijven opereren. Devil is in 1994 opgericht en gevestigd in Braunschweig (Duitsland). Devil heeft circa 200 medewerkers en meer dan 7000 actieve dealers die de meerwaarde ervaren van Devil's propositie.

Voor de aandelen Devil is EUR 16,25 miljoen betaald, exclusief een eventuele prestatie-gerelateerde vergoeding (earn-out). Voor deze transactie is onder andere een vijfjarig financieringsarrangement gesloten met de BHF bank (Frankfurt) ten bedrage van EUR 15,0 miljoen. Ter zekerheid is o.a. een depot gesteld van EUR 1,5 miljoen en zijn aanvullende zekerheden gesteld waaronder pandrecht op de aandelen Devil en de vordering op Commodore International Corporation uit hoofde van de Commodore transactie.

De prestatie-gerelateerde vergoeding zal maximaal EUR 5,0 miljoen bedragen en zal, bij het bereiken van vooraf overeengekomen doelstellingen, worden betaald in aandelen Tulip.

Financiering

Gedurende 2006 heeft Tulip zich ingespannen additioneel (werk)kapitaal aan te trekken teneinde de groeiambitie te verwezenlijken. Tulip constateert dat de nieuwe aandeelhouderstructuur in combinatie met de prestaties van de onderneming, een positieve invloed heeft op de mogelijkheid vreemd vermogen aan te trekken.

Naast de financiering van de acquisitie van Devil met behulp van de BHF Bank, zijn er in de tweede helft van 2006 nieuwe bancaire faciliteiten ter beschikking gesteld en is voor de Nederlandse activiteiten financiering van werkkapitaal geregeld. Mede door de combinatie van deze financieringsarrangementen en de operationele kasstroom, verwacht Tulip in staat te zijn haar groeiambitie te kunnen financieren. Daarnaast heeft Tulip in de 2e helft van 2006 van Commodore International Corporation (CIC) EUR 3 miljoen ontvangen als aflossing op de uitstaande vordering wegens de verkoop van Commodore in 2004.

Tulip heeft in totaal 323.780.171 aandelen uitstaan. De slotkoers per 13 december 2006 bedraagt EUR 0,36.

De presentatie van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders is vanaf 12.00 uur beschikbaar op onze website www.tulip.com

PRN NLD.

BRON Tulip Computers N V