Omzet IsoTis groeit 25% in derde kwartaal, 31% in eerste 9 maanden

09 Nov, 2006, 06:30 GMT Van IsoTis Orthobiologics

LAUSANNE, Zwitserland; IRVINE, California, November 9 /PRNewswire/ --

- CEO Pieter Wolters: "Solide basis voor verdere groeiversnelling na Nasdaq-notering"

CEO Pieter Wolters is vandaag tussen 08.00 en 09.00 uur

bereikbaar voor telefonisch commentaar.

Bel voor een afspraak met

Hill & Knowlton, 020-4044707

Het orthobiologie bedrijf IsoTis S.A. (SWX/Euronext: ISON) (TSX: ISO) maakt vandaag de resultaten bekend van het derde kwartaal en van het jaar 2006 tot 30 september. De omzet in het derde kwartaal van 2006 bedroeg $10,2 miljoen. Dit is een toename van 25% ten opzichte van het derde kwartaal van 2005, toen een omzet van $8,1 miljoen werd behaald. In de eerste negen maanden van dit jaar - tot en met 30 september - heeft IsoTis een omzet behaald van $30,8 miljoen. Dit is 31% meer dan in dezelfde periode van 2005. Toen waren de inkomsten $23,5 miljoen.

Omzet analyse

De belangrijkste verkoopkanalen van IsoTis zijn haar onafhankelijke distributienetwerk in de Verenigde Staten en haar internationale distributienetwerk. Het resterende deel van de omzet wordt behaald via private label overeenkomsten. In het derde kwartaal van 2006 groeide de omzet van het distributienetwerk in de Verenigde Staten met 19% tot $6,0 miljoen, vergeleken met het derde kwartaal 2005, toen $5,0 miljoen werd omgezet. In de eerste negen maanden van 2006 kwam de omzet van het netwerk in de Verenigde Staten uit op $18 miljoen. Dit betekent een groei van 18% ten opzichte van de eerste negen maanden van 2005, toen de omzet $15,2 miljoen was. In het derde kwartaal van 2006 steeg de internationale omzet tot $2,4 miljoen, een groei van 44% ten opzichte van het derde kwartaal van 2005, toen deze omzet $1,7 miljoen was. In de eerste negen maanden van dit jaar groeide de internationale omzet met 43% tot $7,4 miljoen. In de eerste negen maanden van 2005 was dit nog $5,2 miljoen.

Vergelijking van resultaten & kasgeldpositie

Het operationele verlies in het derde kwartaal van 2006 was $3,1 miljoen, vergeleken met een verlies van $2,3 miljoen in het derde kwartaal van 2005. In de eerste negen maanden van 2006 bedroeg het totale operationele verlies $7,8 miljoen. In dezelfde periode van 2005 was dit verlies $7,1 miljoen. Het totale nettoverlies in het derde kwartaal 2006 was $1,9 miljoen of $0,03 per (verwaterd) aandeel. In het derde kwartaal van 2005 was het totale netto verlies $1,5 miljoen of $0,02 per aandeel. Het netto verlies over de eerste negen maanden van dit jaar was $11,9 miljoen of $0,17 per aandeel. Dit is deels toe te schrijven aan een negatief valuta-effect van $4,6 miljoen op een interne lening. In de eerste negen maanden van 2005, bedroegen de netto inkomsten $2,4 miljoen of $0,03 per aandeel. Dit was grotendeels toe te schrijven aan een positief valuta-effect van $8,6miljoen op dezelfde lening.

Op 30 september 2006 was de kaspositie van IsoTis $20.0 miljoen.

Hoogtepunten van het derde kwartaal 2006

- Verkoop van tandheelkundige activiteiten aan Keystone Dental Inc. voor $7,4 miljoen

- Kredietfaciliteit van $5 miljoenafgesloten met SVB Silicon Valley Bank

- Gene Reu benoemd als Vice President of Operations

- Private label overeenkomst met Alphatec Spine

Pieter Wolters, President en CEO van IsoTis: "Ik ben erg tevreden met onze resultaten in het derde kwartaal. Dit is het achtste achtereenvolgende kwartaal waarbij we een groei van de omzet kunnen melden. Bovendien hebben de verkoop van de tandheelkundige activiteiten en de kredietfaciliteit onze kaspositie aanzienlijk versterkt.

We geloven dat onze aanhoudende omzetgroei en onze verbeterde financiële positie een solide basis vormen voor ons voornemen dat we eerder deze week, op 6 november, bekend maakten om een Amerikaans bedrijf te worden met een enkele notering op NASDAQ. We denken dat een NASDAQ-notering ons in staat zal stellen onze groei blijvend te versnellen. We houden vast aan onze eerder uitgesproken omzetgroeiverwachting van 25 tot 30% voor het gehele jaar 2006."

Vooruitzichten 2006

- IsoTis houdt vast aan verwachting van omzetgroei van tussen de 25% en 30% voor gehele jaar 2006

- IsoTis zet haar inspanningen voort op het gebied van product- en marktontwikkeling met het doel nieuwe producten te kunnen introduceren

- IsoTis is van plan een Amerikaans bedrijf te worden met een enkele NASDAQ notering in het eerste kwartaal van 2007

Conference Call

IsoTis houdt vandaag om 16:30 uur een conference call. Het telefoonnummer voor Europa is: +41 91 610 5609. Een toegangscode is niet nodig. Een geluidsopname van de conference call is te beluisteren vanaf 18:00 tot 10 november 2006, 18:00. Het telefoonnummer voor Europa is: +41-91-612-4330. Toegangscode voor het beluisteren van de opname: 711#. De conference call wordt ook live uitgezonden op de website van IsoTis (www.isotis.com). De webcast blijft tot en met 31 december 2006 beschikbaar op de website.

IsoTis heeft een productportfolio van verschillende innovatieve en gedeponeerde natuurlijke en synthetische bottransplantaten welke deels al op de markt zijn en deels nog in ontwikkeling, een gevestigd onafhankelijk distributienetwerk in Noord-Amerika en een groeiende internationale vertegenwoordiging. De belangrijkste commerciële operaties van IsoTis zijn gevestigd in Irvine, Californië. In Lausanne, Zwitserland, is het internationale verkoophoofdkantoor gevestigd.

Bepaalde uitspraken in dit persbericht refereren naar managementplannen en verwachte toekomstige werkzaamheden, prospecten en financiële condities. Dit zijn "vooruitkijkende uitspraken" binnen de betekenis van sectie 21E van de Securities Exchange Act uit 1934, zoals herzien. Woorden zoals "strategie," "verwacht," "heeft zich voorgenomen," "anticipeert," "denkt," "zal," "zet voort," "schat in," "wil," "projecten," "doelstellingen," "stelt zich ten doel," "zou kunnen," 'zou," en andere woorden met een soortgelijke betekenis zijn bedoeld om dergelijke vooruitkijkende uitspraken te kunnen identificeren. Tevens kunnen vooruitkijkende uitspraken herkend worden aan het ontbreken van een relatie met historische of huidige feiten en gebeurtenissen. De uitspraken zijn slechts gebaseerd op de huidige verwachtingen van het management van IsoTis. In de uitgesproken verwachtingen dient geen vertrouwen te worden gesteld, aangezien deze betrekking hebben op onderwerpen die onderhevig zijn aan bekende en onbekende risico's en worden beïnvloed door factoren die buiten de controle van IsoTis vallen. Uiteindelijke resultaten kunnen door een veelvoud van factoren en onzekerheden die van invloed zijn op de business van IsoTis, materieel verschillen van de huidige uitgesproken verwachtingen, waaronder, doch niet gelimiteerd tot, het niet slagen van IsoTis Inc. voldoende steun van aandeelhouders te verkrijgen voor het voorstel tot aandelenruil; en het al dan niet tijdig verkrijgen van een NASDAQ-notering voor de IsoTis aandelen; een competitieve sales en marketing omgeving; een tijdige start en succes van klinische beproevingen en inspanningen van IsoTis; vertragingen in het ontvangen van goedkeuringen van de U.S. Food and Drug Administration of andere regulerende autoriteiten (bijvoorbeeld EMEA, CE); marktacceptatie van IsoTis producten; effectiviteit van distributiekanalen van IsoTis; de ontwikkeling van rivaliserende therapieën of technologieën; de voorwaarden van toekomstige strategische samenwerkingen; de behoefte aan additioneel kapitaal; en het onvermogen te voldoen aan de vereisten ter verkrijging van de benodigde goedkeuring en toestemming van overheid en regelgevende instanties. IsoTis doet uitdrukkelijk afstand van elk voornemen of verplichting om deze toekomstgerichte uitspraken bij te stellen, tenzij wettelijk vereist. Voor een meer gedetailleerde omschrijving van de risicofactoren en onzekerheden voor IsoTis, refereert IsoTis naar het IsoTis Annual Report op Form 20-F/A voor het fiscale jaar dat eindigde op 31 december 2005, gedeponeerd bij de SEC en de rapporten van IsoTis, welke regelmatig gedeponeerd worden bij de Swiss Stock Exchange (SWX), Euronext Amsterdam N.V., SEDAR (www.sedar.com) en de Toronto Stock Exchange (TSX).

  
           IsoTis S.A.
  Consolidated Statements of Operations-Unaudited
  US Dollars
 
            Three Months Ended        Nine Months Ended
           30-Sep-06   30-Sep-05   30-Sep-06   30-Sep-05
               -        -       -       -
  Revenues
  Product sales $ 10,161,972  $ 8,146,900  $ 30,729,113  $ 23,450,049
  Other revenue       -       -     35,816     38,825
               -       -       -       -
  Total revenues  10,161,972   8,146,900   30,764,929   23,488,874
               -       -       -       -
  Operating expenses
  Costs of sales  3,630,693   3,261,653   11,304,813   9,183,912
  Research and 
   development   1,983,751   1,735,114   5,591,768   4,171,131
  Marketing and 
   selling     4,667,770   3,315,938   13,200,975   9,310,025
  General and 
   administrative  2,978,011   2,152,586   8,445,734   7,938,321
               -       -       -       -
  Total operating 
   expenses    13,260,225   10,465,291   38,543,290   30,603,389
               -       -       -       -
  Loss from 
   operations   (3,098,253)  (2,318,391)  (7,778,361)  (7,114,515)
 
  Interest income   161,784    131,427    440,021    385,975
  Interest expense  (75,735)    (31,807)   (132,219)   (156,555)
  Foreign exchange 
   gain/(loss)    941,506    301,706  (4,568,038)   8,625,190
  Other        146,019    431,548    142,100    663,351
               -       -       -       -
  Net (loss) 
   income before 
   taxes     (1,924,679)  (1,485,517)  (11,896,497)   2,403,446
  Provision for 
   income taxes       -       -       -       -
               -       -       -       -
  Net (loss) 
   income    $ (1,924,679) $ (1,485,517) $ (11,896,497)  $ 2,403,446
 
               -       -       -       -
  Basic and diluted 
   net (loss) income per 
   share       $ (0.03)    $ (0.02)    $ (0.17)     $ 0.03
               -       -       -       -
  Weighted average 
   common shares 
   outstanding
  Basic      70,940,713   70,681,023  70,918,356   70,349,586
  Diluted     70,940,713   70,681,023  70,918,356   72,407,899

  
  IsoTis S.A.
  Consolidated Balance Sheets
 
                     ------------------ -----------------
                     September 30, 2006 December 31, 2005
 
                     ------------------ -----------------
  Assets                (Unaudited)    (Audited)
  Current assets:
  Cash and cash equivalents         $ 16,909,442    $ 15,714,442
  Restricted cash               1,634,357     2,184,063
  Trade receivables, net            7,548,822     6,306,518
  Inventories                 12,921,460     10,020,906
  Unbilled receivables              74,069      295,115
  Value added tax receivable           120,944       95,505
  Prepaid expenses and other current assets   979,227      761,355

                     ------------------ -----------------
  Total current assets            40,188,321     35,377,904
 
  Non-current assets:
  Restricted cash               1,500,000     2,250,000
  Property, plant and equipment, net      3,420,410     1,359,280
  Goodwill                  16,383,069     16,383,069
  Intangible assets, net           11,659,113     13,585,250
 
                     ------------------ -----------------
  Total non-current assets          32,962,592     33,577,599
 
                     ------------------ -----------------
  Total assets               $ 73,150,913    $ 68,955,503
 
                     ------------------ -----------------
 
  Liabilities and shareholders' equity
  Current liabilities:
  Trade payables               $ 5,234,565    $ 2,910,114
  Accrued liabilities             7,727,924     6,680,989
  Deferred revenue               1,342,797      344,719
  Current portion of interest-bearing 
   loans and borrowings            2,217,473     1,015,471
 
                     ------------------ -----------------
  Total current liabilities          16,522,759     10,951,293
 
                     ------------------ -----------------
  Non-current liabilities:
  Interest-bearing loans and borrowings    2,083,692     2,043,781
  Deferred revenue               5,132,910         -
  Other long term liabilities          133,266         -
 
                     ------------------ -----------------
  Total non-current liabilities        7,349,868     2,043,781
 
                     ------------------ -----------------
                        50,716,173     50,644,949
                        106,655,281    106,212,297
                        17,631,722     12,932,003
                       (125,724,890)   (113,828,820)
 
                     ------------------ -----------------
  Total shareholders' equity         49,278,286     55,960,429
 
                     ------------------ -----------------
  Total liabilities and shareholders' 
   equity                  $ 73,150,913    $ 68,955,503

  
  IsoTis S.A.
  Consolidated Statements of Cash Flows-Unaudited
  US Dollars
                             Nine Months Ended
                           30-Sep-06   30-Sep-05
                               -       -
  Cash flows from operating activities
 
  Net (loss) income from continuing 
   operations                  $ (11,896,497) $ 2,403,446
 
  Adjustments to reconcile net (loss) income
  to net cash used in operating activities:
  Depreciation and amortization          2,516,901   2,405,608
  Bad debt expense                  213,709    141,535
  Gain (loss) on sale of assets              17   (659,898)
  Stock-based compensation expense          413,598    479,719
  Foreign currency transaction (gain) loss     4,568,038  (8,625,190)
  Change in operating assets and liabilities:
  Inventories                  (2,863,302)   (204,946)
  Trade receivables               (1,399,926)  (1,895,226)
  Other current assets                47,521    646,321
  Deferred revenue                 (414,257)    136,910
  Trade and other payables             2,854,413   (833,008)
  Other long term liabilities            133,266       -
  Restructuring provision                 -   (673,197)
 
                         -------------- ------------
  Net cash flows used in operating activities  (5,826,519)  (6,677,926)
 
  Cash flows from investing activities
 
  Purchase of property, plant and equipment   (2,633,905)   (439,516)
  Proceeds from sale of dental assets       6,984,277
  Proceeds from sale of property, plant and 
   equipment and assets                22,411   2,590,700
  Change in restricted cash            1,378,164   1,381,372
 
                         -------------- ------------
  Net cash flows provided by investing 
   activities                   5,750,947   3,532,556
 
  Cash flow from financing activities
 
  Proceeds from issuance of common 
   shares                      100,610    865,689
  Proceeds from interest-bearing loans and 
   borrowings                   2,000,000       -
  Repayment of interest-bearing loans 
   and borrowings                (762,090)   (6,190,650)

                         -------------- ------------
  Net cash flows provided by (used in) 
   financing activities             1,338,520   (5,324,961)
 
  (Loss) on cash held in foreign currency     (67,948)     (30,701)
 
                         -------------- ------------
 
  Net increase/(decrease) in cash and cash 
   equivalents                  1,195,000   (8,501,032)
  Cash and cash equivalents at the 
   beginning of the period            15,714,442   25,539,602
 
                         -------------- ------------
  Cash and cash equivalents at the end of 
   the period                  $ 16,909,442  $ 17,038,570

BRON IsoTis Orthobiologics