Ondernemers in opkomende markten vaker bereid tot risico's dan bedrijven in gevestigde EU-landen

12 Jul, 2011, 11:27 BST Van Atradius N.V.

AMSTERDAM, July 12, 2011 /PRNewswire/ --


 

Onderzoek 'Zakendoen met opkomende markten in 2011'van Atradius biedt inzicht in handels- en kredietrelaties West-Europa en opkomende economieën

Ondernemers in opkomende economieën nemen bij het verkennen van nieuwe markten meer risico's dan bedrijven in gevestigde EU-markten. Deze overtuiging deelt 44 procent van de bedrijven in West-Europa in een onderzoek van Atradius naar de handels- en kredietrelaties van Europese bedrijven met opkomende markten.Bovendien zegt 35 procent dat deze bedrijven bereidt zijn tot het nemen van meer risico's bij het lanceren van producten. Ruim een derde stelt dat ondernemingen in opkomende markten beter in staat zijn economische productiemethoden te ontwikkelen. 31 Procent zegt dat zulke bedrijven zich kenmerken door een platte management structuur. Verder menen bijna 3 op de 10 van de ondervraagde bedrijven dat hun productiemethoden intelligenter en flexibeler zijn. Daarentegen vindt slechts 12 procent dat ondernemingen in opkomende markten over bekwamer personeel beschikken.

Opvallend is dat bedrijven uit de twee EU-landen die het zwaarst getroffen zijn door de crisis - het Verenigd Koninkrijk (56 procent) en Italië (63 procent) - het meest geneigd zijn in 2011 opkomende markten te verkennen. Een ontwikkeling die erop wijst dat ondernemers internationale handel nog steeds zien als de snelste weg naar herstel. 42 procent van de onderzochte Europese bedrijven verwacht dit jaar zaken te doen met één of meer van de 19 snel groeiende opkomende markten die in het onderzoek aan bod komen. Nederlandse bedrijven stellen zich hierbij terughoudender op dan ondernemers in andere West-Europese landen. Een meerderheid van de bedrijven in West-Europa beschouwt export naar deze markten als de meest interessante mogelijkheid. China is onbetwist koploper als belangrijkste opkomende markt, op de voet gevolgd door de Russische Federatie, Polen en Tsjechië. Deze laatste markten liggen in Centraal en Oost-Europa, wat er mogelijk op wijst dat de geografische nabijheid van handelspartners een belangrijke factor is voor uitstippelen van de internationale handelsstrategie.


Het uitbannen van risico's

64 procent van de ondernemers beschouwt controle op de kredietwaardigheid van afnemers als het belangrijkste instrument voor het beheersen van handelsrisico's in opkomende markten. 45 procent beoordeelt handelspartners in ontwikkelende markten vooral op het kredietrisico en ruim 4 op de 10 bedrijven kijkt hoe deze bedrijven in het verleden aan hun betalingsverplichtingen hebben voldaan. Ruim een derde sluit een debiteurenverzekering af. Exporteurs die onderscheid maken tussen risico's in gevestigde en opkomende markten geven de voorkeur aan letters of credit en andere gewaarborgde betalingsmiddelen om hun handelsrisico's onder de te beheersen.

 "Voor talrijke ondernemingen wereldwijd is internationale handel een belangrijk onderdeel van hun groeistrategie. De opkomende markten zijn op dit moment één van de belangrijkste exportregio's", vertelt Bert Bruning, algemeen directeur van Atradius Nederland. "Atradius helpt bedrijven bij het realiseren van hun groeistrategie door het risico op wanbetaling te beperken, met informatie over de kredietwaardigheid van afnemers en door ondersteuning bij het innen van achterstallige facturen en schulden."

Het volledige onderzoek 'Zakendoen met opkomende markten in 2011' en de belangrijkste conclusies zijn beschikbaar op http://www.atradius.com in de rubriek 'Publicaties'.

 

Over Atradius


De Atradius Groep biedt wereldwijd tal van diensten op het gebied van kredietverzekering tot incasso en is via 160 kantoren aanwezig in 42 landen. Atradius heeft toegang tot kredietinformatie over 60 miljoen bedrijven wereldwijd en neemt dagelijks meer dan 20.000 kredietlimietbeslissingen. De producten van Atradius helpen bedrijven over de hele wereld om zich in te dekken tegen betalingsrisico's die verbonden zijn aan de verkoop van producten en diensten op krediet.

http://www.atradius.com/nl/dutchstatebusiness

BRON Atradius N.V.